30. května 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl místopředseda ODS Martin Kupka.


David BOREK, moderátor:

Ve studiu vítám ministra Jiřího Dienstbiera. Hezký večer. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Hezký večer. David BOREK, moderátor:

Přišel také místopředseda ODS Martin Kupka. Vítejte. 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Dobrý večer. David BOREK, moderátor:

Pane Dienstbiere, řekněme, harmonogram se asi docela výrazně liší v případě, že to bude pořád onen poslanecký návrh, anebo jestli tam bude nějaký pokus o to to spojit třeba i s vládním návrhem, jak to dopadne, jaký je k tomu váš postoj? Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Teď myslíte, který z těch zákonů? Myslíte registr smluv. David BOREK, moderátor:

Myslím ten první, registr smluv samozřejmě. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Je to poslanecký návrh zákona. My zatím nepředpokládáme, že bychom postupovali obdobně jako u služebního zákona. To byla naprostá mimořádná situace. Tedy by se měl projednat standardní procedurou. My nevylučujeme nějakou možnost konzultace, kterou i předkladatelům doporučil dnes ústavně-právní výbor. Ale nebudeme nahrazovat tedy předkladatele. David BOREK, moderátor:

Čili tento návrh nebude zastaven a nebude se začínat na zelené louce někde na... Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Ale to je jiná věc. Já nevím samozřejmě, jestli projde tento návrh zákona ve sněmovně. 


David BOREK, moderátor:

Na to se vás ptám. Já vím samozřejmě, že samozřejmě nejste aktér dolní sněmovny, ale jste ministr a člen koalice. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Ano, pokud tento neprojde, tak nepochybně vláda bude předkládat vlastní návrh zákona, protože zavedení registru smluv máme v koaliční smlouvě, tedy jsme se k této věci zavázali. David BOREK, moderátor:

Bylo by potom ale v takovém případě možné, aby platil v nějakou brzkou dobu, když by začalo se na něm pracovat teď z gruntu... Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Samozřejmě že by neplatil za měsíc, za dva. David BOREK, moderátor:
 

No, ne. Platil by za rok nebo by platil třeba za dva roky? Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

No, nějak zhruba v tomto rozpětí, protože pak by procházel standardním legislativním procesem, to znamená, příslušné gesční ministerstvo by předložilo návrh do vnitřního, pak do vnějšího připomínkového řízení, do Legislativní rady a pak teprve by ho mohla projednat vláda a poslat případně do parlamentu. David BOREK, moderátor:

Co vadí malým obcím a popřípadě ODS na tomto zákonu nebo co je zneklidňuje na návrhu tohoto zákona? Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Já jsem sám starostou jedné poměrně malé obce a musím říct, že to je další byrokracie navíc. Totiž v tuto chvíli... David BOREK, moderátor:

Pojďme nad rámec tohoto sloganu, byrokracie navíc, to se říká o lecčems. V čem je to byrokracie navíc? Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

V tom, že zahlcuje i malé úřady další administrativou, skenováním, začerňováním, zveřejňováním, které musím říct, v těch důležitých věcech už dávno funguje. Všechny smlouvy nad 500 tisíc korun existují vyvěšené elektronickou cestou na takzvaném profilu veřejného zadavatele, dokonce i s historií té konkrétní veřejné zakázky. To je důležitá věc. A samozřejmě že všechny smlouvy jsou, pokud je uzavírá instituce veřejné správy, tak jsou veřejné a občan se k nim dostane, může o ně požádat, podle zákona 106 může se k nim dostat přímo na úřadě. Čili není to tak, že by tu někdo a zejména starostové malých obcí něco tajili. Ale je to trochu o tom, že tu vymyslíme další povinnost, která dopadne i na ty, kteří jsou třeba neuvolnění, pracují ve svém úřadě nad rámec svého civilního povolání. David BOREK, moderátor:

Skenovat snad už dnes umí leckdo, nebo to je problém? Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

To není problém, to určitě není problém. Ono jde hodně o rozsah. Já velmi vítám, že se v tuto chvíli už nastavuje nějaký limit, protože představa, že se budou skenovat jednotlivé smlouvy třeba na odvoz domovního odpadu pro každého jednoho občana, tak to je přece zbytečná záležitost. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Já souhlasím s tím, že limit tam má být. Nakonec i tak zní naše koaliční smlouva, že si to představujeme... David BOREK, moderátor:

50 tisíc, teď to vypadá, že by mohl být 50 tisíc. S tím souhlasíte? Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

50 tisíc může být rozumný limit. Netvrdím, že to je pouze tato částka. Lze uvažovat i o jiných. Ale doopravdy nemá smysl asi zveřejňovat "korunové" smlouvy. Ale na druhou stranu transparentnost rozhodování veřejného sektoru je naprosto klíčová z hlediska předcházení korupce a... David BOREK, moderátor:

Je to silnější argument pro vás než ony stesky starostů, že to je pro ně papírování. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Je to silnější argument, pokud to bude rozumně nastaveno, pokud se doopravdy nebudou zveřejňovat i malichernosti. Ale na druhou stranu není to ani všelék, jak zaznělo na začátku. Ani všelék, ani jenom zbytečná byrokracie. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Já s tím v zásadě souhlasím, samozřejmě. Transparentnost je dneska jedno z nejčastěji skloňovaných jmen v politice. Já se ale trochu chci zastat všech těch starostů, kteří pracují v obcích. A nepochybně svoji práci vykonávají transparentně. A teď spolu s diskusí o tomto zákonu se vlastně trochu zpochybňuje, jestli to tak opravdu bylo. Já spoustu těch starostů znám a vím přesně, jak vypadá jejich práce. A vím přesně, jak se snaží jednak šetřit každou korunu, a nepřímo je obviňovat z toho, že něco není transparentní a že to musí být transparentnější, je vůči jejich práci trochu nefér. David BOREK, moderátor:

Na druhou stranu ale zase všech zhruba 6 tisíc starostů v této zemi neznáte. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

To nepochybně ne. 


David BOREK, moderátor:

Nepochybně ne. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Kdyby se všichni chovali ideálně, tak nepotřebujeme žádný zákon o veřejných zakázkách, ale taky třeba žádný trestní zákon, protože kdyby se všichni chovali podle pravidel, a samozřejmě ta pravidla, když se zavádějí, tak do jisté míry vždy zatíží i ty poctivé. A je potřeba hledat přiměřenou míru, přiměřený kompromis v nastavení těch parametrů. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

A nicméně je potřeba hledat také efektivnost. To, jestli to, co tím získáváme... Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

To je ta přiměřená míra. 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Jestli to, co tím získáváme, opravdu vyváží ty náklady. David BOREK, moderátor:

Já bych, s dovolením, pro příští minuty zakázal slovo jako efektivnost a transparentnost, protože jsou skutečně nadužívaná. A mě by zajímalo, co vyřeší onen dvouletý odklad, který váš kolega pan Chvojka prosadil. Myslím onen odklad pro malé obce, protože po dvou letech stejně udeří úřední šiml, nebo to bude něco jiného? Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

To máte pravdu. Ale na druhou stranu asi, když se něco takového zavádí, tak možná bude rozumnější, když to bude nabíhat postupně, protože se mezitím mohou odladit některé nedostatky, které ten nový systém může mít, a každý nový systém nějaké nedostatky má. To znamená ti, kteří pro to mají horší předpoklady, pro které to možná může být v tuto chvíli náročnější, už by vstupovali do vyzkoušeného systému a nebyl by to takový náraz pro ně. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Ten zákon také předpokládá, že platná a účinná bude teprve ta smlouva, která bude zveřejněná zpětně, pokud by někde něco uvízlo technicky, a za to těžko může ten starosta nést odpovědnost jak v malém, tak velkém městě, tak ale to půjde také za ním a z toho je prostě přirozená obava. Proto odzkoušet ten systém, odzkoušet ho tak, jak zatím ještě není odzkoušený, protože v tuto chvíli i tam, kde se zveřejňuje, neplatí, že by byla účinná jenom ta smlouva po právní stránce, která byla zveřejněná. David BOREK, moderátor:

Stručně také ten služební zákon, který jsme zmiňovali v reportáži. Nebude vlastně ve služebním zákonu teprve teď přibývat oněch pozměňovacích návrh a myslím i koaličních. Vy jste se docela horko těžko na koalici a na vládě dohodli, jste připraveni a instruováni tak, že vaši poslanci to nebudou nařeďovat a rozmělňovat a zpochybňovat dalšími pozměňovacími návrhy? Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:
 

My na jednu stranu chceme připustit diskusi, protože netvrdíme, že jsme vychytali všechny nedostatky toho návrhu. Nepochybně vždycky se může na něco přijít, co ten zákon může ještě vylepšit. Takže není to tak, že bychom automaticky chtěli odmítat veškeré pozměňovací návrhy, které se objeví. Ale na druhou stranu jsme se dohodli, že budeme hlasovat pro pozměňovací návrhy pouze v případě, když se na tom shodnou všechny tři koaliční strany tak, abychom právě předešli přílišnému aktivismu při pozměňování některých detailů, protože někdy u nějakého detailu, který může vypadat na první pohled logicky, tak se nedohlédnou třeba 3 - 4 - 5 dalších souvislostí a může to vyvolat malér. David BOREK, moderátor:

Teď už znáte skoro finální znění služebního zákona jeho návrhu. Pozice ODS k tomuto už opravdu konkrétnímu znění. 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Jedna první poznámka, ta se týká toho, že všechna ta slova zní moc hezky, ale je potřeba také připomenout, že současná vláda za čtyři měsíce svého působení vyhodila ze státní správy 500 lidí a 700 jich přijala. To jsou fakta. To jsou skutečná čísla, která poskytly jednotlivé úřady. Takže toto je možné říct jako jasnou věc. A v té souvislosti se ukazuje, jak velká je propast mezi slovy a činy této vlády, protože na druhou stranu znamená to tedy, že se celý ten současný stav má zabetonovat. Nikdo nepochybně nemyslí, že bych těch 700 lidí prošlo teď přísnými výběrovými řízeními, že by to byli opravdu, tak jak se ozývá několikrát v tom zákoně, ti nestranní odborníci. A to si myslím, že v téhle chvíli je potřeba zmínit. Na druhou stranu Česká republika služební zákon potřebuje. Evropská unie nicméně nepřikazuje, jak ten zákon má vypadat. Myslím, že je potřeba, aby v tom nadcházejícím období jsme našli podobu, která nezpůsobí do budoucna další problémy, že to bude dobrý zákon, který nebude ani státní rozpočet zatěžovat zbytečnými výdaji. David BOREK, moderátor:

A my teď možná se pojďme posunout k dalšímu tématu, takže prozatím děkujeme. 

 

David BOREK, moderátor:

Stát preferuje ubytovny pro chudé před běžným nájemným bydlením. Lidé, kteří pobírají dávky, jsou stávajícím systémem nuceni jít do přeplněných nocleháren, okolo kterých navíc kvete leckdy podivné podnikání se státními příspěvky na bydlení. Ministerstvo práce už píše novelu zákona o hmotné nouzi, která to má změnit. David BOREK, moderátor:

Pane Dienstbiere, jak tedy bude nově v onom připravovaném návrhu zákona definován nebo vymezeno kritérium, podle kterého se vyplácejí ony příspěvky na bydlení. A jinými slovy, jak tedy stát docílí toho, že tam nebude to absurdní nastavení, kdy ona vlastně platila víc v ubytovně než za onen byt, a přesto jí stát tlačil do oné ubytovny. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Mělo by to být nastaveno tak, že se to v zásadě sjednotí, a naopak ještě na ty podstandardní formy bydlení bude ta podpora o něco nižší. Tedy mělo by to být naopak. A je doopravdy naprosto šílené, jak je ten systém nastaven. Já bych řekl, že je téměř zločinný, protože vlastně napomáhá vytváření chudoby, dostává lidi ze standardních forem bydlení, které paradoxně jsou levnější ty tržní nájmy v bytech, než za kolik se dnes pronajímají ubytovny. A nebude už možné, aby v jedné místnosti na ubytovně bylo několik lidí, kteří každý z nich pobírá doplatek na bydlení, a tento byznys prostě těch provozovatelů ubytoven musíme v této podobě zrušit. Je to obrovská chyba, jak byl v minulosti ten systém nastaven. Utíkají nám stovky milionů korun a ještě ke všemu tyto stovky milionů přispívají místo ke zlepšení spíše ke zhoršení sociální situace lidí. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

V tom se naprosto shodujeme. Tady je potřeba nastavit takové limity, které by tomu zamezily, protože tento obchod s chudobou opravdu má vážný dopad i na sociální situaci. Další zhoršování sociální situace těch rodin a samozřejmě i na soužití v těch jednotlivých místech. Ale není to jenom záležitost limitu. Je to také to, aby probíhala daleko přísnější kontrola hygienických poměrů v těch jednotlivých místech. To je věc, kterou je dobře zmínit, a na kterou už vláda má nástroje v současné době a může je ještě zpřísnit tak, aby opravdu nedocházelo... 


Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Nástroje na ně nemá bohužel, ale počítáme se změnou hygienických norem, protože nyní platí normy, které v zásadě se použijí při kolaudaci, ale už neplatí pro posuzování užívání potom v následném období. A my chceme ta pravidla změnit tak, aby platila nejenom pro ty prostory sloužící k ubytování, kam se poskytuje doplatek na bydlení, ale aby platila univerzálně pro všechny prostory na bydlení bez ohledu na to, jestli se do tohoto prostoru nějaká dávka poskytuje, či nikoliv, protože kdyby to tak nebylo a platilo to jenom v těch prostorech, které jsou určeny pro poskytování dávek nebo kam se ta dávka posílá, tak bychom naopak ještě ty lidi mohli vytlačovat do mnohem horších forem bydlení bez podpory a tu chudoba opět dále zhoršovat. Takže ty hygienické normy jsou velmi důležité, ale je potřeba je změnit, ty stávající bohužel nestačí. Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

A následně kontrolovat tak, aby opravdu v těch konkrétních místech se vymohlo jejich respektování. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Samozřejmě. 

David BOREK, moderátor:

Krásně si notujete. Já s dovolením v tom tedy vnesu trošku prvek konfliktu. Kdo za to může, že ten systém, o kterém pan Dienstbier říká, že je skoro zločinný, tady byl zaveden?

 

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

On nebyl zaveden, tady opravdu došlo k tomu, že lidé začali zneužívat nastavený systém. Ten nastavený systém... David BOREK, moderátor:

A kdo ho nastavil? 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Samozřejmě že předchozí vlády, ale ta historie sahá... David BOREK, moderátor:

Včetně těch za účasti ODS? 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Ano, i v době, kdy ODS byla v koaličních vládách, tak měla vliv na to, jakým způsobem se sociální dávky budou vyplácet, ale také už v roce 2013 připravovala legislativní normu a připravila ji, předložila do Poslanecké sněmovny, která právě měla omezit zneužívání toho systému a zneužívání dávek na bydlení, protože to je v tomto případě skutečně zneužívání. Ten systém prostě někdo dokázal využít skuliny a narostlo to do těchto rozměrů a teď je samozřejmě potřeba co nejrychleji zakročit. Ale není pravda, že by už předchozí vlády a že by ODS nepodnikla potřebné kroky k tomu, aby ten systém v této podobě skončil co nejdříve. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Zjevně bohužel nepodnikla, protože nyní tedy budeme řešit velký malér, jak jsem říkal, je to o stovkách milionů. Mezitím nám obrovsky narostl počet lidí na ubytovnách, tedy na tom podstandardním bydlení. A už se to bohužel netýká jenom sociálně vyloučených lokalit, ale už se to týká i celé řady důchodců. A například matek samoživitelek, které se nám dostávají do chudoby, a dokonce i lidi, kteří si vydělávají na úrovni té minimální mzdy, tak mají velký problém samozřejmě s tím ufinancovat svoje bydlení. David BOREK, moderátor:

Abyste zase nebyl tak melodramatický, ve večerním zpravodajství v regionálním zpravodajství České televize jsme dnes měli reportáž o tom, že zemědělci nemají lidi, protože když shánějí brigádníky na například sběr teď zeleniny, tak Češi to nechtějí. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Hm, a tady bychom se dostali k dalšímu problému, že minulá vláda změnila podmínky veřejné služby. Pan Drábek tam odstranil finanční motivaci, která nebyla nijak horentní, a celá řada starostů se mi v poslední době stěžovala, že to je škoda, protože před tím systém fungoval, a pro řadu lidí, kteří o tu práci zájem měli a jinou sehnat nemohli, tak tímto způsobem jim umožňovali, aby si trošku přivydělali a obcím to na druhé straně pomáhalo. A my budeme těžko ten systém teď nějak obnovovat, ale budeme... Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Podotýkám, že ten systém veřejné služby mimochodem navrhovala a zavedla Občanská demokratická strana. Byl to systém dobrý a je dobře ho v každém případě vrátit. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

V té Drábkově podobě, na které se podílela i Občanská demokratická strana, dobrý doopravdy není a nefungoval. 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Ale fungoval a pomáhal obcím, ale já se nechci dohadovat a přetlačovat v tom, kdo za to víc může. David BOREK, moderátor:

Ale nechme to, protože ani už nemůžete, protože není čas. Děkuji za účast Martinu Kupkovi, místopředsedovi ODS, a také ministru Jiřímu Dienstbierovi. Na shledanou. Hezký večer. Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva a předseda Legislativní rady vlády /ČSSD/:

Děkuju, na shledanou. 

 


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:

Na viděnou. 

Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
starosta
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení