Eurovolby 2014: Pět otázek E15 pro lídra kandidátky ODS

12. května 2014
Eurovolby 2014: Pět otázek E15 pro lídra kandidátky ODS

Eurovolby 2014: Pět otázek E15 pro lídra kandidátky ODS Jana Zahradila.

 
1. V čem vidíte nynější politický smysl evropské integrace a jaké poučení by si EU měla vzít z konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou? 
 
Politická integrace se vyčerpala. Na základních otázkách se EU není schopna shodnout, nyní je to postup vůči Rusku kvůli Ukrajině. Ukazuje se, že jádrem evropské integrace zůstává ekonomika. Bohužel evropské politické elity, hnány vlastními ambicemi, tuto realitu nerespektují. Stále stavějí vzdušné zámky v naději, že vytvoří i politickou unii. To je omyl, který se může vymstít. Už dnes vidíme růst popularity radikálních stran a hnutí, která se staví úplně proti evropské integraci. Je třeba přibrzdit, EU musí být pružná, vícerychlostní. 
 
 
2. Měla by EU – jako reakci na ukrajinskou krizi – akceptovat návrh polského premiéra Donalda Tuska na vytvoření evropské energetické unie? 

EU fatálně selhala v tvorbě evropské energetické politiky. Přitom to mohla být problematika, která by evropské integraci dodala nový impulz. Místo zajištění bezpečnosti zdrojů a jejich diverzifikace se EU věnovala boji za snižování emisí a různým klimatickým balíčkům, které podřezávaly konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Ukrajinská krize snad probere evropské politické elity ze snění. 
 
 
3. Velkým tématem je vstup Česka do eurozóny. Kde vidíte časový horizont vstupu a co soudíte o názoru, že si má země vyjednat výjimku z povinnosti přijmout společnou evropskou měnu? 

Česká republika by měla usilovat o vyvázání z povinnosti přijmout euro a měla by z ní učinit pouhou možnost. Předpokládá to vyjednání výjimky z přístupové smlouvy, která by nám umožnila nepřijmout euro, pokud to například neschválí občané v referendu. Když jsme vstupovali do EU, neexistovala bankovní unie, fiskální pakt ani evropský záchranný mechanismus. To nám dává právo náš závazek přehodnotit. Chce to jen politickou odvahu. 
 
 
4. V čem vidíte hlavní příčinu nepříliš účinného čerpání peněz z evropských fondů? 
 
Neadoruji evropské fondy, ale dokud tady jsou, je potřeba z nich čerpat co nejúčinněji. Problémy zapříčinily politické reprezentace na všech úrovních, od krajské po celostátní. Základem bylo špatné nastavení operačních programů, bylo jich příliš mnoho. Peníze bychom měli soustředit na několik málo zásadních projektů v oblasti infrastruktury. I kvůli lepší kontrole. 
 
 
5. Co považujete jako lídr kandidátky za svůj hlavní přínos pro Česko v evropské politice? 

Byl jsem prvním Čechem, který zastával funkci předsedy politické frakce v Evropském parlamentu, dosud jsem i předsedou celoevropské politické strany AECR. Tuto frakci a stranu jsem v roce 2009 spoluzakládal jako platformu reformních sil v EU doslova na zelené louce. Ukázalo se, že to jde a že není nutno plavat v pohodlném hlavním proudu EU s eurolidovci nebo eurosocialisty, jako to dělaly ostatní české politické strany. Dnes dále rosteme a já v tomto úsilí budu pokračovat. Chci, aby reformní proud v EU sílil. 
 
(Autor: Jana Havligerová, Pavel Otto)
Ing. Jan Zahradil

1. místopředseda strany
předseda poslaneckého klubu EP