Svoboda a důvěra v člověka jsou pravicová témata

9. května 2014
Svoboda a důvěra v člověka jsou pravicová témata

Politolog profesor Petr Fiala byl dříve rektorem Masarykovy univerzity, později ministrem školství. Nyní chce jako nový předseda zachránit ODS.

- Přicházíte do politiky z akademického prostředí jako politolog. Jaký je rozdíl mezi teorií a praxí?

Jako politolog jsem se zabýval empiricko analytickou politologií. To znamená analyzovat věci tak, jak reálně jsou, a ne jak by měly být. Proto není pro mne praktická politika až tak překvapivá. Být silný v teorii nemusí být pro politickou praxi žádná výhoda. Já mám výhodu, že mám zkušenosti z mnoha let v manažerských funkcích a tam už ta podobnost s politikou je mnohem větší.

- Vidíte možnost záchrany pravicové politiky?

To, co se v současné době děje, je nové omezování individuální svobody. Je zde celá řada různých regulací a kontroly, které nás neustále svazují. Přichází různé nápady, jak ze státní roviny, tak z Bruselu, a prostor pro individuální svobodu se zužuje. Téma svobody, důvěry v člověka, to je přece pravicové téma. Myslím si, že společnost bude zase slyšet na to, co jí nabízíme. Levice chce zvýšit cenu práce, což povede k menšímu počtu pracovních míst. My bychom naopak chtěli snížit cenu práce, aby lidé mohli být snadněji zaměstnáni.

- Myslíte si, že pro ODS by bylo dobré pokračovat ve středopravicové politice, nebo se více obrátit doprava a znovu tím získat vysloveně pravicové voliče?

Došlo k transferu některých našich pravicových voličů zejména k hnutí ANO. Je také pravdou, že někteří vůbec nepřišli k volbám. Musíme se snažit znovu je oslovit. Středopravá orientace je správná. Nemůžeme ale své voliče oslovovat od středu. Musíme se více posunout doprava a z této pozice se je snažit získat. Pokud nemáte čitelnou a srozumitelnou politiku, nehájíte zájmy konkrétních voličských skupin, což se v minulosti stalo ODS, tak nemůžete být úspěšní.

- O jaké skupiny voličů se konkrétně jedná?

Jednotlivé politické strany hájí sociálně ekonomické zájmy konkrétních skupin. A tím, že je dobře hájí, tak do jisté míry hájí i obecný zájem. Kdo na tohle zapomene, nemůže uspět, protože ztrácí podporu svých voličských skupin, a to se stalo ODS. Ta v poslední době ztratila významně podporu podnikatelů, aktivních důchodců a mladých voličů do 25 let. Nevrátíme je krásnými řečmi, ale nabídkou politiky, která bude respektovat jejich zájmy.

- Jaké své ideje a modely jste z teorie uplatnil v praxi, a u kterých jste naopak zjistil, že to jsou iluze?

Jako politolog jsem se až tak praktickou politikou nezabýval. Psal jsem o politických stranách, skupinách, ale i o evropské politice. Řada věcí, před kterými jsem ve svých pracích varoval, se bohužel dějí… Toto však není důležité. Dobrého politika nedělá jen znalost teorie a správná strategie, ale také správná intuice, kterou v politice musíte mít. Jestli ji mám, a já si myslím, že ano, to se ukáže až v průběhu času.

- Je podle vás správné, že má současný ministr financí Andrej Babiš kromě politické moci také obrovský vliv na média a zemědělství?

Spojení ekonomické, politické a mediální moci v rukách jedné osoby je nebezpečné pro demokracii a nemělo by to tak být. Jestliže se pan Babiš přesto stal ministrem financí, tak je to odpovědnost toho, kdo vládu sestavuje. Tedy ministerského předsedy pana Sobotky, a ten to musí řešit. Ministr financí, kterému patří mnoho podniků, který má silné ekonomické zájmy, bude permanentně ve střetu zájmů, nebo alespoň v takovém podezření. Konkrétním příkladem, a obávám se, že to není případ poslední, byla podpora pro bioplynové stanice – ty pan Babiš prostřednictvím Agrofertu jak provozuje, tak i vlastní firmy, které bioplynky staví – a právě poslanci z ANO prosazovali navýšení jejich podpory. Já tuto konstelaci považuji za nešťastnou.