9. října 2013

Interview Daniely Drtinové

Hostem předvolebního diskusního pořadu ČT24 byla volební lídryně a místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Dobrý podvečer. Vítejte u dalšího předvolebního vydání Interview Daniely Drtinové. Uvěří voliči Občanské demokratické straně, že by napříště nezvyšovala daně? Jak by usilovala o vyrovnaný rozpočet? Proč by daňově zvýhodňovala mladé lidi a absolventy? Je to čistý pravicový recept? Poučila se ODS ze svých chyb? Hostem Interview je dnes volební lídryně Občanské demokratické strany Miroslava Němcová, dobrý podvečer. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Dobrý podvečer přeju. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní místopředsedkyně, začínáme aktuálním děním. Senát začal schvalovat zákonná opatření. Poprvé ve své historii, protože sněmovna teď není mezi živými. Vy jste měli obavu, že vláda a Senát bude zneužívat institut zákonných opatření. Nestrašili jste zbytečně? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já si myslím, že ne. Tu obavu musel přirozeně mít každý, protože jsme vůbec nevěděli, do jakých vod vstupujeme. Nakonec se ukáže, kolik vůbec těch zákonných opatření a jaká budou přijata, protože ta první sněmovna je bude muset schválit, tak se ukáže, jestli byla dodržena ústava, která říká, že pouze v nezbytných mimořádných případech má Senát k tomuto nástroji sáhnout. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vy jste v srpnu v Interview ČT24 řekla, že máte obavu, že Senát bude velmi aktivisticky přistupovat k tvorbě zákonů a že vláda bude plnit úkoly pana prezidenta. Zneužívá tedy vláda a Senát zákonných opatření a vypadá to, že je bude zneužívat podle vás? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Máme první. Já jsem přesvědčena o tom, že jsme 14 dnů do voleb. Takže to je taková zvláštní situace, kdy Senát k tomuto nástroji přece jenom sahá. A zrovna to, co dnes přijal, tak se mi nezdá, že splňuje tu kategorii té naprosté mimořádnosti. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže toto podle vás, to znamená dnešní schválení zákonného opatření, které se týká tedy převodu nabývání nemovitosti a jeho zdanění, podle vás je nadbytečné? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Nechci říci nadbytečné, ale chci říci, že to není to, co musel Senát řešit bez existence sněmovny, že to nemohlo počkat na sněmovnu. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Senát tedy schválil to zákonné opatření, které se týká zdanění nabývání nemovitostí tak, aby dál daň platil prodávající. Váš senátor Kubera navrhl ještě navíc snížení té daně ze 4 na 2 procenta, to ale neprošlo. Ale přece tu daň jste mohli, když jste vládli, zrušit sami, pokud ji považujete za nadbytečnou. Teď říkáte, že tedy není nutné zákonným opatřením upravovat, váš senátor navrhuje nějaké změny. Proč jste to tedy neudělali dřív, v době vládnutí? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

To je nejčastější otázka, kterou dostávám, proč jsme něco neudělali v době, kdy jsme vládli. A je nutno říci, že každá vláda vzniká a je složena s tím, že má nějaký program. V té době něco stihne z toho, co si vytkla, toto nebylo v programu sahat na majetkové daně. Přesto si myslím, že do budoucna zrovna u této daně z převodu nemovitostí, je možné uvažovat o jejím úplném zrušení. To snížení na 2 procenta si myslím, že logiku má, ona v celkovém výběru není pro státní rozpočet nijak nebezpečná. A vzhledem k tomu, co se děje, jestli už skutečně se hýbeme ode dna s tou recesí, tak možná by to povzbudilo lidi k tomu, aby se zajišťovali například na stáří, kupovali si nemovitosti a tak dále. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

V programu slibujete nezvyšování daní. Vaše vláda ale daně zvedala. Budou vám teď voliči věřit, vašim programovým slibům volebním, že zvyšovat daně nebudete? 

Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Shodou okolností teď jak probíhá volební kampaň, tak se setkávám s lidmi ze všech možných vrstev. Podnikatelé říkají: nás to jedno procento nebo to zvýšení těch daní nás nevzalo tolik jako to, že netušíme, co bude dál, jaká bude vůbec úroveň daní, jak moc se budou hýbat. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Paní místopředsedkyně, zvýšili jste DPH, zavedli jste solidární daň u vysokých příjmů, zrušili jste daňové slevy pracujícím důchodců, zrušili jste stropy u zdravotního pojištění. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Musíme říci, že ta solidární daň i to opatření k důchodcům je zavedeno na 3 roky, od roku 2013 do roku 2015. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale v programu jste to neměli. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ano, to je pravda, ale musím říci, tak jak v těch diskusích, jak je teď absolvuji, tak spíše od těch podnikatelů slyším, že by chtěli vědět, co je skutečně čeká a chtějí daňovou stabilitu, tedy vědět, jak ty daně vypadají a že s tím mohou počítat rok nebo dva a nebude se na ně sahat. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale i vaše dnes už bývalí členové jako Boris Šťastný kritizovali ODS za to, že se zpronevěřila svému programu. Zkrátka vy jste slíbili, že daně zvedat nebudete a zvedli jste je. A moje otázka předchozí zněla, jestli vám to teď budou voliči věřit? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já se na ni pokouším odpovědět tak, jak získávám zkušenosti v těch debatách a samozřejmě že nejsme v kdovíjaké situaci. Ale myslím... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže voliči vaši vám řekli: nám to nevadí, že jste zvedli daně? 

 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ti podnikatelé říkají: my potřebujeme vědět, s čím máme počítat. Ta stabilita je pro nás důležitá. Takže určitě to musíme vysvětlovat, není to tak... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže vám dávají bianco šek do budoucna? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ne, není to tak, že bychom to nemuseli vysvětlovat, musíme to vysvětlovat. Ale očekávám, že se nám podaří je přesvědčit. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vy slibujete vyrovnaný rozpočet do roku 2020. Z vaší vlády byl ale schodek vlastně na příští rok připravován na 105 miliard, přitom ještě v roce 2008 to bylo jen 20 miliard. Ano, přišla recese. Nicméně, jak byste se chtěli dostat k vyrovnaným rozpočtům, k vyrovnaným financím za pár let? 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Musíme říci, že i v tomhle tom volebním období, které skončilo od toho roku 2010, vláda, zejména pokud jde o vládní spotřebu, tedy úřadech řízených vládou, velmi silně škrtala, 10 procent z těch nákladů škrtala v každém roce. Já jako předsedkyně sněmovny jsem se musela vypořádat s tím, že z našeho rozpočtu necelé jedné miliardy jsme museli 100 milionů škrtnout a dokázali jsme to ušetřit. To je jedna cesta. Té vládě se podařilo teď v těch posledních třech letech přibrzdit to tempo nárůstu toho státního dluhu, když se podíváme na to, že jsme sedmí v Evropě, pokud jde o celkové zadlužení, pokud porovnáváme tedy veřejné rozpočty, tak si myslím, že to není špatný výsledek. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale Německo třeba daně nezvedalo a tou krizí prošli daleko lépe než my. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

To určitě, Německo prošlo lépe než my. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže zase asi tak úspěšná ta vláda nebyla. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Například Slovensko a Poláci, se říká, měli recesi kratší, ale za cenu daleko drastičtějšího zvýšení státního schodku. Německo určitě také těžilo z toho, že bylo velmi přitažlivé pro investory, že si mohlo půjčovat peníze za daleko nejnižší úrok. My jsme sice byli mezi těmi zeměmi asi 10, které na světě měly nejnižší úrok, od 1,5 až do 2 procent, Německo na tom bylo lépe, což zcela jistě znamenalo v jejich případě miliardy eur, které jen posílily ekonomiku. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jsou ale ekonomové, kteří vám vytýkali to, že se vaše vláda proškrtala rozpočtem k recesi. Jak přesně byste tedy postupovali napříště, pokud chcete do roku 2020 vyrovnaný rozpočet? Opět škrty, opět byste se proškrtávali? 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Určitě to nepůjde bez kombinace šetření. Ale to šetření, se domníváme, je opravdu na té straně státní správy. To znamená, racionalizovat ji tak, aby to, co já říkám, že jsem dokázala ve sněmovně, a v žádném případě jsme nezanedbali například údržbu budov, která stojí ohromné peníze a spadla by na někoho, kdo přijde po mně. Poslanci absolvovali všechno, co měli, ve všech třeba zahraničních angažmá, která máme, jsme členy různých uskupeních, tyto cesty se nekrátili. Takže já tady tu rezervu vidím. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale jak můžete teď tvrdit, že se toto podaří nejpozději nebo do roku 2020? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Je to cíl. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Máte vypracovanou nějakou analýzu? A taky na základě čeho byste takovou analýzu vypracovávali? Copak vy víte, jak se bude vyvíjet ekonomika? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ne, to neví nikdo. Předpokládáme s tím, že tedy tou cestou, kterou jsme šli teď v těch uplynulých letech, kdy ta racionalizace a například šetření v těch jednotlivých resortech dokázaly snížit ty rozpočty, tak to je jeden model. Druhý samozřejmě počítá s tím, že ta ekonomika by se měla začít zvedat. Nakonec poslední čísla to potvrzují. I ty informace, které přišly uprostřed týdne, jak o 5 procent se zvýšil objem zakázek, které české firmy získávají. Tak zde je ta naděje, že ta ekonomika poroste, existuje. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale vyrovnaný rozpočet do roku 2020 může být nesplnitelný cíl. Vy říkáte, že to je cíl, ale může být i nesplnitelný. 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Nikdy nevíte, co se stane. To zas nemělo by to ovšem znamenat... 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Proto se na to ptám. 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ano, rozumím tomu, ale nemělo by to znamenat, že bychom tento cíl před sebou neměli vidět, že bychom si měli dále říkat, že lze žít s ohromnými dluhy, že to nevadí, že je předáme těm, kteří přijdou po nás, protože ta dluhová koule potom brzdí jakoukoli zemi, jakoukoli novou generaci. To si myslím, že k nim není fér. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Vy odmítáte kroky, které by vedly k vzniku fiskální unie, která by tedy harmonizovala daně v zemích EU. Nesdílíte postoj Václava Klause, který by z Evropské unie vystoupil, tedy Česká republika, pokud by se nepodařilo reformovat EU? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já jsem k překvapení zjistila takovýhle silný názor teď v posledních dnech Václava Klause. ODS ani já sama jej nesdílíme, nechceme vystupovat z EU. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jaký cíl byste tedy viděli z hlediska dalšího vývoje zakotvení a vztahu České republiky směrem k Evropské unii, pokud prohlubující se integrace není tak úplně tím, co byste chtěli vidět? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já si myslím, že třeba v té fiskální oblasti i v těch sociálních oblastech by měly ty země zůstat samy pod svým vlastním řízením, že tam by k tomu sjednocení, propojení nemělo docházet. Ona byla i ta sporná  cesta Evropské unie, která chtěla unifikovat zahraniční politiku, obranu a bezpečnostní politiku, což se ukázalo, že to vůbec nebylo možné, že to bylo jako takový hezký cíl, ale nepodařilo se to, protože každá ze zemí má jinou představu o tom, jak by třeba její zahraniční politika měla vypadat. Ale tím, že říkám, že nechceme vystoupit z Evropské unie, tím, že říkám, že bereme vážně závazek, který jsme na sebe vzali v plnění Maastrichtských kritérií, i k tomu vede tedy ta cesta snižování veřejného zadlužení. I to, že říkáme, že jsme připraveni vstoupit do eurozóny ve chvíli, kdy jak eurozóna sama bude mít v pořádku své finance, tak Česká republika bude mít splněna všechna kritéria, tak tím... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale zatím, zatím říkáte ne euru a trváte na případném referendu, jak jsem si přečetla v programu. 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ano, na tom referendu si myslím, že je správné trvat, protože ty podmínky, kdy jsme podepsali vstup do eurozóny, se změnily tím, co se stalo právě v době hospodářské ekonomické krize, na jihu Evropy. V řadě zemí ještě vůbec netušíme, jak ten vývoj bude vypadat. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale váš koaliční partner třeba považuje za nevhodné podrobovat tento slib referendu, protože Česká republika se zavázala a slíbila to, že přistoupí k evropské měně. Není toto argument? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Jistě že, já to beru vážně, že třeba TOP 09 tuto argumentaci má. My jsme říkali, že nevidíme nic špatného na tom, aby se občané znovu v referendu v takto klíčové věci rozhodli, protože určitě půjde o velkou změnu, bude se to týkat každé peněženky, každého občana. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

ODS by sloučila ministerstvo průmyslu a dopravy a pak taky by vytvořila společné ministerstvo pro životní prostředí, zemědělství a regionální rozvoj. Jak velkou úsporu by to přineslo? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Kdyby se to sloučilo samotné jenom tak, že by přešli všichni zaměstnanci a všechny agendy by přešly jenom pod jednu budovu, tak bychom se mohli snadno spočítat, že tím ubydou pouze dva ministři a jejich blízký aparát nebo tři ministři. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Můžete říci částku, kolik by se ušetřilo? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ne, tu částku neumím říci. Záviselo by to na tom, kolik by se nám podařilo zrušit těch... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Nevíte, kolik by se ušetřilo, když to máte v programu? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ne, jsem přesvědčena, že by se určitě ušetřilo, akorát vám neumím říci tu částku, protože by záviselo na tom, kolik těch konkrétních agend by bylo zrušeno v jednotlivých ministerstvech, pak dává logiku je také propojit. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale přece musíte vědět, nemyslím vy, ale vůbec strana, kolik by se uspořilo. To jsou skutečně ohromné agendy, takové superúřady, a jestli by to nepřineslo zmatek, nepřehlednost a právě otázka je důležitá to, jestli by to vykompenzovala ta úspora? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Než se k takovému kroku přistoupí, tak určitě nemůžeme dopustit, aby vznikl chaos jako například ve chvíli, kdy vznikaly kraje a vůbec nebylo jisté, jaké kompetence budou přebírat například od okresních úřadů, potom do toho vstupovala i změna v samosprávě, kdy se musely zavádět ty takzvané trojkové obce, což byla reakce na vznik krajů. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže i tento strop je na dlouhou trať, na dlouhý běh? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Určitě to je na delší trať. Myslím si, že ta příprava si vyžádá 2 roky práce, určitě vědět, jaké agendy by byly zrušeny, dobře to naplánovat, dobře to připravit, protože to nejde tak, že po volbách vznikne koalice a okamžitě toto udělá. Musí se změnit kompetenční zákon, to je tedy zákon, který musí schválit Poslanecká sněmovna. I ta má nějaké zákonné lhůty. Dá se odhadnout, že nejméně půl roku trvá legislativní proces. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A taky k tomu centralizace agendy, nevidíte toto jako riziko, že by došlo k nárůstu korupčního potenciálu? Z toho obavu nemáte, pokud navíc ta spočtená úspora není už teď na stole, abyste věděli, zda třeba i tu centralizaci té agendy a té moci do jednoho místa vám nevykompenzuje, nevykompenzují uspořené peníze? 

 Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ne, této... když se mě ptáte na tu možnou korupční, jaksi zvýšené korupční riziko, toho se neobávám. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Hostem předvolebního Interview Daniely Drtinové je volební lídryně Občanské demokratické strany Miroslava Němcová, která vede pražskou kandidátku strany. Tak druhý pilíř se nepodařilo rozpohybovat. Vstoupilo do něj jen 83 tisíc lidí, vláda čekala 3 miliony. Neudělali jste chybu, že jste tak důležitou věc neprojednali s opozicí? Teď se lidé obávají vstoupit do pilíře druhého, protože ČSSD avizuje, bude-li u moci, že druhý pilíř zruší. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Vůbec to nebylo tak, že bychom nechtěli jednat s opozicí. Nakonec Bezděkova komise, která se zabývala nutností důchodové reformy v České republice, zasedala už od roku 2004 a doporučovala i tento směr, tedy rozšířit ty dva stávající pilíře o ten jeden, který je obvyklý i v řadě evropských zemí. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Opozice tvrdí, že jste se s ní bavit nechtěli. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

To není pravda. Já si vzpomínám, jak Zdeněk Škromach říkal, že oni vystoupí z té komise, která jednala o tom, kterým směrem se vydat. Myslím, že tam nebyla dobrá vůle ze strany ČSSD vůbec se s námi na toto téma bavit. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Jak tedy víc zatraktivníte a otevřete druhý pilíř, tak jak to slibujete v programu? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Myslím, že přesně, to, že se do něj přihlásilo málo lidí, tak se ukazuje, že se něco s ním stát musí. Zatraktivnění vidím například v tom, že by mohlo být umožněno těm lidem, kteří se do něj zapojí, své peníze z něj vzít, dejme tomu po 5, 10 letech ve chvíli, kdy budou cítit, že je potřebují na něco v jejich životě důležité. To by mohlo zatraktivnit. Je tam to, že tyto peníze takhle naspořené se dědí a myslím si, že to je docela motivační moment, který by mohl přimět další lidi k tomu, aby se zapojili do tohoto pilíře. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Poplatky za pobyt v nemocnici od ledna nebudou, protože je zrušil Ústavní soud. Mimo jiné s tím, že byly sociálně necitlivé. Byla by ODS do budoucna sociálně citlivější, jak vysoký poplatek byste prosazovali, myslím za pobyt v nemocnici? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Za pobyt v nemocnici já si myslím, že by měl zůstat ten poplatek, jaký byl, ale chceme, aby jej neplatily děti do 18 nebo mladí lidé, děti, mladí do 18 let. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A stokoruna je podle vás sociálně únosná? 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Je pravda, že to je velký obnos, ale myslím si, že poté, co se ukázal i přínos těchto poplatků právě ve zdravotnických zařízeních, já jsem jich řadu navštívila, ony dokázaly za ty poplatky, které vybírají, koupit přístroje, které do té doby neměly. Znamená to, že máte-li takovýto přístroj, tak pro zdraví toho pacienta uděláte daleko více než předtím. Myslím, že ta logika tady určitě existuje. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale podle bývalého vicepremiéra Karla Schwarzenberga byla poslední některá opatření předchozí vlády sociálně necitlivá. Vy s tím nesouhlasíte? Neškrtali jste plošně v sociální oblasti příliš, co už jste museli? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Když tady říkám, že například u dětí bychom udělali výjimku, tak z toho je jasné, že vidíme, že je potřeba nějak tento přístup modifikovat. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Podpora mladých, první byt a první práce. Cituji z vašeho programu: "U mladých lidí do 30 let, kteří si pořizují první nemovitost k trvalému bydlení do osobního vlastnictví do 3 milionů korun, navrhneme osvobození od daně z převodu nemovitosti. Daňové zvýhodnění byste zavedli za určitých podmínek taky pro absolventy, začínající podnikatele. Je toto pravicový recept? Daňové úlevy bych spíš čekala od levicových stran. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já si myslím, že je pravicový právě v tom, že chceme, aby se každý hned na startu svého života začal starat sám o sebe. Ve chvíli, kdy nabídnete nějakou možnost byť zvýhodněnou, která, musím říct, dneska poté, co Senát přijal zákonné opatření, tak nám to komplikuje tuto programovou naši tezi o tom neplacení daně z převodu nemovitosti pro ty nabyvatele, protože zůstává tedy na straně toho, kdo prodává. Ale já jsem mluvila o tom, že by mohla být odpuštěna úplně. Chci tím říci, že pravicový recept vidím v tom, že ve chvíli, kdy někdo se už na začátku na startu života postará o svou budoucnost, začne myslet na své bydlení a je mu umožněno, aby do tohoto režimu, když řeknu, takhle majetkového vstoupil, tak to určitě znamená, že to je člověk, který... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže daňové úlevy jsou nové trendy v pravicových... Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ne, já bych řekla, že v této... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

... receptech. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

V této majetkové věci, že to je pravicový recept, protože ten člověk se stává vlastníkem. Zjišťuje, co vlastnictví znamená, jaký to je závazek, jak se o něj musí starat. Ví, že nic nepřichází zadarmo, protože ta péče o vlastnictví není jenom taková snadná disciplína. Každý, kdo něco musí spravovat a starat o jakýkoli svůj majetek, ví, co to obnáší. A navíc se zajišťují pro jakýkoli případ v životě, kdy něco zlého je potká. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Kapitolu ochrany životního prostředí máte spíš koncipovánu v obecné rovině, ale za to hned v prvním odstavci máte napsáno, že byste nechali stavět přístřešky proti dešti v lesích. Kdo to psal, koho to napadlo? 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Toto byla taková debata, která nad tím programem vzniká zcela přirozeně. Bavili se naši bývalí ministři, jak Tomáš Chalupa, tak Petr Bendl, tohle to byla jejich... Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Není to slabý vklad do ochrany životního prostředí? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já nevím, jestli je úplně slabým vkladem. My jsme ten náš program označili jako program, který není plný revolučních změn, ale malých drobných systematických kroků. Takže v tomto gardu určitě splňuje ten základní požadavek. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Byli jste vládou s protikorupčním étosem a vláda nakonec padla kvůli korupčnímu skandálu kolem lidí, kolem bývalého expremiéra Petra Nečase. Policie stíhá řadu lidí. Do těchto voleb podle vás už jdete bez vlivu takzvaných kmotrů? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Ano, o tom jsem stoprocentně přesvědčena. Ono platí asi všechno, co se říká, všechno zlé pro něco dobré. Prošli jsme opravdu velmi těžkým obdobím, ale například na tom skládání kandidátních listin se ukazuje, že jsou vybráni lidé, za kterými opravdu tyto stíny nejsou. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Dokázala byste opravdu čelit, pokud by tam někteří zůstali? Víte, jaké kompromisy musel dělat expremiér Petr Nečas, aby vůbec mohl vládnout a hovořím teď o tedy napojení jeho kabinetní šéfky a přítelkyně na lobbistu Rittiga, ale taky instalaci Martina Kuby do čela ministerstva průmyslu a obchodu nebo instalaci Petra Bendla do čela ministerstva zemědělství.

 

Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já jsem přesvědčena, že některé kompromisy, které jsme udělali, a to nejenom uvnitř ODS, ale také ve vládě například s Věci veřejnými, určitě byly kompromisy, které šly nad všechny možné hranice. Takže toto si myslím, že už stejnou chybu určitě nezopakujeme. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Václav Klaus prohlásil v Mladé frontě, že by nedoporučoval v tuto chvíli, aby lidé volili Občanskou demokratickou stranu. Ještě v srpnu jste přitom o užší spolupráci s Václavem Klausem stáli. Nedáváte si tak trochu za vinu, že jste o jeho podporu přišli? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já si to za vinu opravdu nedávám, protože jsem přesvědčena, že člověk s politickou zkušeností Václava Klause přece nemohl jen tak přijít na myšlenku, že začne podporovat paní Bobošíkovou. Určitě to v něm muselo zrát nějakou dobu a jsem přesvědčena, že už byl k tomuto kroku nakloněn, nemělo smysl ho nějak přemlouvat. To se musí rozhodnout každý sám za sebe, za kým chce stát, za kým nechce stát. Musím říct, že mě to překvapilo, protože Václav Klaus vždycky říkal, že politika má stát na standardních politických stranách. Toto je slepenec odleva doprava, o kterém nikdo nevíme, co udělá při prvním vážnějším rozhodování tedy nečitelný, nemůžeme odhadnout, jak se zachová. A v tomto ohledu já jsem ten krok Václava Klause nepochopila. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Chystáte se do opozice? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Nikdo vám neřekne před volbami, že se chystá do opozice. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Podpořili byste za nějakých okolností vládu ČSSD? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

V tom vějíři možností teoretických, které existují, nelze vyloučit, že by mohla nastat nějaká úplně fatální situace. To já tady nemůžu silácky bouchat do stolu a říkat, co všecko neuděláme. Může nastat tak vážná situace, kdy si řeknete, že v tu chvíli je nutno třeba i takovýto mezní krok udělat. Ale nepřemýšlela jsem nad ním, ani nad nějakými podmínkami, pro které bychom to byli schopni udělat. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Mohla by takovou fatální situaci v podstatě nebo de facto pro vznik nového druhu opoziční smlouvy být třeba... Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Opoziční smlouvu neuděláme. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Opoziční smlouvu vylučujete za všech okolností. 


Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Tu vylučuji. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže jakou formou podpory byste si dovedla představit za fatálních okolností, tedy podporu vlády ČSSD? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já si myslím, že by to bylo pouze limitované nějaké období menšinové vlády, kterou bychom určitě ne ve smyslu opoziční smlouvy rozdělení tedy těch mocí, tak jak to bylo v letech 98 až 2002. Samozřejmě že pak je úplně jiné ještě řešení, to znamená většinová koalice, ale ta se mi nezdá možná z důvodu toho, jak programově k sobě máme daleko. Tím, že neumím definovat, co jsou ty fatální okolnosti, tak tady trošku teoretizuji a říkám, pokud by se něco tak výjimečného stalo, tak pouze na nějakou velmi limitovanou dobu bychom tu vládu mohli podpořit s tím, že bychom si mohli říci jenom, za jakých okolností, na jak dlouho a zda by potom tedy musely být předčasné volby nebo co by bylo tím druhým krokem. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

A byla by takovou fatální okolností třeba skutečnost, že by do vlády mohli vstoupit komunisté spolu s ČSSD, anebo pokud by ČSSD jako jediným podporovatelem právě na té straně podporovatelů stála KSČM? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já si v žádném případě nepřeji, aby komunisté vstoupili do vlády. Nakonec musím ale vidět realitu, jak socialisté s nimi spolupracují již na krajích a tak trochu si otestovali i odolnost české veřejnosti v této situaci. 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže toto ta fatální okolnost není? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Pro mě je to tedy velmi obtížně představitelné, ale nevím, jakým způsobem bychom my za podporu tedy čisté sociálnědemokratické vlády, co by to znamenalo pro ODS a její voliče. Myslím, že tím bychom je v žádném případě nepřesvědčili, že děláme dobře. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Můžete závěrem říci tři body, proč by lidé měli volit Občanskou demokratickou stranu? Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já bych řekla možná dva. Ten první se týká lidí a ten druhý se týká toho, co chceme udělat. My jsme byli opravdu spojováni s kmotry, říkalo, kdo všechno koho řídí, které stíny za kým jsou. Když se podíváme například na pražskou kandidátní listinu, ale mohli bychom je projít po všech krajích, tak jsou opravdu vybíráni lidé s velkým kreditem z komunální sféry, z občanských povolání. A to si myslím, že je veliká změna. Já když pozoruji kandidátní listiny, tak bych řekla, že za tu mojí éru jsou nejkvalitnější, co jsem já v Poslanecké sněmovně. To je první vážný důvod, protože od kvality těch lidí se odvíjí potom kvalita vystupování a prosazování cílů té politické strany. A tím druhým důvodem je to, o čem jsem také mluvila. Já bych řekla velmi realistický program, který je sledem drobných systematických kroků, ne nějakých dramatických převratných změn. Ale myslím si, že to je něco, co lze splnit.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Volební lídryně ODS Miroslava Němcová. Děkuji vám za rozhovor, na shledanou. Miroslava NĚMCOVÁ, volební lídryně a místopředsedkyně ODS:

Já vám také děkuji. 

Miroslava Němcová

místopředsedkyně strany
volební lídryně ODS