19. května 2013

Otázky Václava Moravce

Hostem nedělního diskusního pořadu ČT byl ministr životního prostředí a místopředseda ODS Tomáš Chalupa.

 

Václav MORAVEC, moderátor:


Obecně přitom Evropu odpadky zavalují. Společná evropská politika, podobná třeba té zemědělské, ale chybí. A tak si každá země nakládá se svými odpadky prakticky po svém. Evropská komise teď sbírá podklady pro strategii, která má pomoci zvýšit procento recyklovaných plastů. I když recyklování plastů stoupá pořád, v Evropě končí polovina těchto odpadů na skládkách a dalších 15 % ve spalovnách. Dalšími hosty Otázek jsou ministr životního prostředí České republiky, místopředseda Občanské demokratické strany Tomáš Chalupa. A pozvání přijal i bývalý ministr životního prostředí, dnes vysoce postavený úředník aparátu Evropské komise Ladislav Miko.

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Dobré poledne. Děkujeme.

 

 

Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Hezké odpoledne.

 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

 

Pánové, vítejte v České televizi. Přeji vám hezké dobré odpoledne. V programovém prohlášení vlády, pane ministře, jímž jste členem, v kapitole životní prostředí, najdeme větu, a teď cituji. Primární bude prevence vzniku odpadů, dále recyklace, materiálové a energetické využití odpadů. Konec citátu. Jste si vědom, že vůči této větě máte dluh? 

 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Nemám. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Nemáte? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ne. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Není zákon o odpadech. Natož dlouhodobá strategie. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Je dlouhodobá strategie. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Neplní se. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Nemyslím, to není pravda. Jak to? 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vy jste ji zmírnil. Například ta dlouhodobá strategie, která počítala s tím, že bude vyšší procento recyklovaných odpadů u komunálních odpadů, dneska jsme na zhruba 30%. Počítalo se s 45, dokonce padesáti. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ale prosím rozlišme, počítalo se s 50% do roku 2020. 

 Václav MORAVEC, moderátor:
Ne. V první fázi 2010, to bylo ještě za Špidlovy vlády. Pak se to posouvalo. Takže teď se to posunulo až na rok 2020. Takže opravdu si nejste vědom dluhu vůči této větě? Primárním bude prevence vzniku odpadů, recyklace, materiálové a energetické využití. Nejste si vědom? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ne. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Odsouvání termínu zvýšeného počtu recyklovaných odpadů... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Také to není pravda. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Je to pravda. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


No tak to se přeme. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Když se podíváte na posouvání těch... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Prosím, berme realitu, v jaké se nacházíme. My nadále zůstáváme, to, co jste popsal, je jakási pyramida priorit. Ta říká, že první cíl je odpad nevytvořit. To je logika, o to všichni usilujeme a je to správné. Cíl číslo dva je ten odpad, který vytváříme, recyklovat nebo materiálově využít. Dneska v České republice takto využíváme něco přes 30 % a my říkáme, a je to jak v zákoně, tak ve strategii, tak to, co jsme sdělili jako dlouhodobou strategii do Bruselu, tak v koncepci životního prostředí, tak říkáme, že bychom se chtěli dostat k oněm kýženým padesáti procentům. Jsou místa v České republice a města, která to už dnes dosahují. Jako třeba Olomouc, která je nad 50 %. Čím jdete do menší obce, tím ta situace je i logicky složitější. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale Olomouc je jediná. To je možná smutné. Je to dobrý příklad. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Není to pravda. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


No je jediná. Víc než 50procentní, ukažte mi další města. K 50 % se blíží Svitavy, ale... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Chrudim je na 50%. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Je pod 50 %. Ale na to, že z krajských měst máte jedno jediné, a škoda, že příklady netáhnou, jako právě ten olomoucký, tak je to jenom Olomouc. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


To je možné, na druhou stranu zkrátka jsme v reálném stavu, ve kterém se nacházíme a jsme ve stavu, co si můžeme dovolit a k čemu můžeme dojít. Ten problém, který máme, při vší úctě, není v tom, jestli máme 30 nebo 35 nebo 40 problém v recyklaci, ten problém je, že extrémně skládkujeme. Ten problém je z obrácené strany. Jestli vy jste vyjmenoval ty základní prvky té pyramidy a poslední v programovém prohlášení zmíněný bod se jmenoval energetické využití, které dneska máme něco málo nad 10 %, tak jste nezmínil něco, co naopak v téhle zemi je velký problém, a to je skládkování. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ale to souvisí právě i s těmi předchozími problémy. To znamená, jestli právě tím neusvědčujete sám sebe, protože když už není vytvořena dobrá prevence vzniku odpadů, když se málo recykluje, tak je jasné, že to nahrává tomu obrovskému procentu skládkování. A to je ta logika, která je obrazem, realitou České republiky. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Já myslím, že tady já to vidím jinak, musím říci. Já to vidím tak, že v tuto chvíli máme rozjetý vlak recyklace, který jede. Jede možná pomaleji, než si někteří mysleli, že pojede, ale jede. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


I vy sám? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


I já sám. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Takže připouštíte, že i vládní politikou vám jede váš vlak recyklace méně? 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Já sám jsem věřil, že bude rychlejší. My vedeme s mými lidmi stálou debatu nad tím, jestli ten cílový stav těch 50%, který jsme definovali někdy k roku 2020, je technicky dosažitelný nebo nedosažitelný. Musím říct, že moji vlastní lidé říkají, 45 %, 46 % je něco, co bychom mohli vzít jako jakýsi základ. Já říkám, pokusme se dostat na těch 50 %. Druhá část, co udělat s tou druhou polovinou, která je. My dneska v ní máme 10% využito tak, že z ní vyrábíme elektřinu nebo teplo nebo dohromady elektřinu a teplo. I tady musíme udělat pokrok. Ten ideální stav je to, co vidíme třeba ve Švýcarsku. Vy jste to měli v té své reportáži. Co vidíme v řadě zemí kolem nás. Ve Švédsku, v Dánsku a tak dále. Dostat se do stavu, kdy ty dvě pozice budou víceméně vyrovnané. To znamená, já jsem zřídil, a to je poslední věc, která zbývá pro to, abychom mohli odeslat zákon do toho legislativního procesu, aby do konce června letošního roku zřízená zvláštní pracovní skupina odpověděla pět otázek. Ta první otázka je, může si Česká republika dovolit a v jakém čase zakázat skládkování? Má představa je, že by se tak mělo stát do deseti let od účinnosti tohoto zákona. To znamená někdy v roce 2023 nebo 2024. Zadruhé, jaká má být výše poplatku za skládkování. Což je ten faktor, který vytváří tu pozici pro to, abyste ten režim přesouval do těch jiných preferovaných modelů. Recyklace, materiálové využití nebo přeměna na energii. Potom je to zvláštní, má být nebo nemá a jakým způsobem upravován systém těch integrovaných, to je systém, kde se obce spojují ve větší celky a společně řeší ten problém. A pak tam je otázka, jakým způsobem se má řešit ten výnos, to znamená, že se bude vybírat ten poplatek, komu má směřovat, krajům, obcím, státnímu fondu, na co, v jakém poměru. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Vy chcete mít odpověď na ty otázky do konce června, na těch pět. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Do konce června. Ta pracovní skupina sedí, má za sebou pět zasedání. Z těch pěti otázek jsou odpovězeny všechny, s výjimkou jediné, to je ten poměr, kdy tam sedí zástupci krajů, obcí, provozovatelů těch jednotlivých systémů a logicky obce říkají, my chceme, aby většina šla na obce, kraje říkají, my chceme, aby většina šla na kraje. A všechny ty otázky mají připravené tak, abychom ten zákon, jak odpovědí ty otázky, odeslali. A fakticky ten zákon by měl znamenat, že bychom měli v roce, do deseti let od účinnosti toho zákona v České republice mít systém, kdy nebude možné skládkování toho nezpracovaného komunálního odpadu. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Promiňte, pane ministře, chápu to tedy správné, že počítáte, že ještě ten zákon o odpadech, nový zákon o odpadech schválí parlament za vás jako za ministra životního prostředí? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ano. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Takže nepočítáte s tím, že to bude ta salámová česká metoda? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ne. V téhle věci musím říci, že vznikla mými kolegy, tedy i mnou, chyba, kdy v přípravě aktualizovaného legislativního plánu vlády vznikla spekulace nad tím, protože my jsme řešili, jestli máme mít věcný záměr a pak paragrafové změní nebo jenom paragrafové znění. A výsledkem úřednického šotka na naší straně bylo to, že se vyvolala spekulace, že toto nechceme udělat. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Ono to tak právě vypadalo, že nové vládě dáte paragrafované znění. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ne. To je chyba na mé straně. Já předložím, moje ambice je, do konce tohoto volebního období mít celou odpadovou legislativu. Schválenou, projednanou ve sněmovně nebo v parlamentu. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Pane bývalý ministře, nelitujete toho při pohledu na přesně oddalování těch termínů procenta recyklovaných odpadů, té padesátiprocentní hranice, že jste i vy jako ministr životního prostředí nebyl akčnější, byť jste byl členem úřednické vlády Jana Fischera? 

 Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:


Já nevím, to ať posoudí jiní, jestli jsem byl nebo nebyl akčnější. Ale já musím skutečně říct, že pro mě je, já teď odpady podrobně nesleduji, nicméně pro mě je překvapením, co tady slyším, protože my jsme diskusi nad novým zákonem o odpadech, který byl velmi kritizován, když já jsem nastoupil jako ministr, tak jsme ji zahájili kulatými stoly, když já jsem byl ministrem. To znamená, ta diskuse už běží od roku 2009. To není žádná diskuse, která začala minulý měsíc a má být hotová za tři týdny. To je prostě věc, která se tady diskutovala dávno. Tenkrát přinejmenším odborníci z ministerstva jednoznačně říkali, že není žádný problém dosáhnout 50% recyklace. Já jsem překvapen, že dnes slyším, že titíž odborníci říkají, pokud teda nebyli vyměněni, že to není možné. Další věc je, že to je povinnost vyplývající z evropské legislativy. Tady se nemáme bavit o tom, jestli dosáhneme 50%, to evropská legislativa požaduje, a máme se bavit o tom, jestli těch 50%, co zbyde, budeme využívat tím či oním způsobem. Půjdou na skládky nebo je spálíme nebo je použijeme jako v recyklaci jako materiál a tak dále. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Jak je tedy možné, když to evropská legislativa vyžaduje, že tady není v České republice plnění a že tady není i silný tlak na Českou republiku, aby.. 

 Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:


Ten tlak je. Promiňte, že vám skáču do řeči, a ten tlak je. Pan ministr o tom samozřejmě ví, že Evropská unie ho upozorňuje opakovaně, že ten zákon musí být novelizován, že tyhle věci tam musí, že ta hierarchie priorit v našem zákoně neodpovídá tomu, co požaduje evropský model. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Ale ten tlak nemá praktický dopad. 

 Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:


On nemá praktický dopad, může mít praktický dopad až v momentě, kdy nastanou ty lhůty, kdy toho je třeba dosáhnout. Ale Evropská unie už s předstihem říká, že pokud to nezměníte rychle, tak se to nedá stihnout. A v tom případě samozřejmě nastane ten problém. Proto chápu, že pan ministr Chalupa spěchá, aby teda to řešení našel. Ale já opakuju, nad tím řešením jsme seděli už v roce 2009. Já řeknu pár čísel. Já bydlím už devět let ve Vlámsku. My tam recyklujeme zcela automaticky. Je to úplně jednoduché, je to úplně levné. Nestojí nás to prakticky nic. A recyklujeme 72 % odpadků ve Vlámsku. Funguje to tak, jenom abych to přiblížil divákům, že každý občan si může koupit prostě v obchodě, v samoobsluze pytlík na určitý druh odpadu a zatímco na všechny ty tříděné odpady jsou ty pytlíky průhledné, aby se to dalo zkontrolovat a nestojí nic, tak na smíšený komunální odpad ten pytlík je hrozně drahý a když to nedáte do toho pytlíku, tak to nikdo nesebere od vás. A to vede k tomu, že každý automaticky, rovnou, protože je to pro něho levné, jednoduché, rychlé, to třídí a snaží se, aby ty drahé pytlíky na ten neseparovaný odpad nemusel kupovat, protože jsou drahé. Funguje to úplně perfektně. 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Proč se to nedá prosadit, když jste měl tu zkušenost... No tak ale měl jste zkušenost rok a půl s vládnutím v této zemi. 

 


Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:


Ne, nikoli. Sedm měsíců. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:
S pozicí ministra životního prostředí. Tak... 

 


Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:


Já jsem položil přesně tutéž otázku a proto jsme rozjeli tu diskusi a říkal jsem, pojďme se dohodnout, je to možné. Vím, že to existuje a funguje. Jsou i jiné modely, abych neříkal, že tohle je jediný. Samozřejmě ty severské a další, existuje těch modelů několik. Chci jenom říct, že třídit odpady je možné cestou levnou, jednoduchou a pro každého srozumitelnou. A prostě je to možné a funguje to. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:


Pane ministře. Proč to nejde v Česku? 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


Ale já myslím, že já vůbec nezpochybňuju to, co říká pan bývalý ministr. Naší ambicí je ten podíl recyklovaného odpadu maximálně možně zvýšit. Musím říct, že my jsme vedli poměrně jakoby debaty na úrovni způsobu vykazování právě pro Evropskou unii těch jednotlivých statistik a musím tedy říci, že moji kolegové přišli a říkali, tak jsme absolvovali různé metody výpočtu a zjistili jsme, že můžeme při stejné hodnotě, kterou máme u České republiky, dosáhnout až dvojnásobného vykázaného podílu recyklace při použití jiné metodiky pro Evropskou komisi. Takže já se přiznám, že jsem poměrně skeptický k těm 70, 80, 40 %. Ono je to opravdu o tom, jakou metodu použijete. My sami máme tři různé sběry dat a každé z nich vykazuje úplně jiné procento. 

 Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:


Já bych doporučil použít teda tu metodiku, co používá Evropská unie pro všecky státy. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


V které jsme už dávno nad 30 %. 

 Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:


Tam jsme nad 30%. 31. 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:


I mnohem víc. 

 Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:


Nemyslím průměr český. Zatímco evropský průměr je 40, vyspělé země jsou 60, Vlámsko shodou okolností, kde žiju je 72. Já myslím, že bychom měli mít ambici být aspoň průměrní v té Evropě, když už ne nadprůměrný. A to nejsme. To jsme ještě stále o čtvrtinu pozadu. A jestli jenom můžu k té statistice, to je jedna z výhrad Evropské unie, že rozptyl údajů, které poskytujeme do Bruselu, je až 30 % té celkové hodnoty. Oni říkají, nezlobte se, ale jak to máme posoudit? 

 Václav MORAVEC, moderátor:


Přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku, kde zajímavá diskuse ministra životního prostředí Tomáše Chalupy z ODS i jeho předchůdce ve funkci Ladislava Mika pokračuje za několik málo okamžiků. Pokračujeme na zpravodajské čtyřiadvacítce. Řeč bude tedy o cenách skládkování, kolik si připlatíme, když ministr Chalupa říká, že na část otázek už jeho odborníci našli odpovědi. Přepněte si tedy na čtyřiadvacítku. Pokračujeme po stručných zprávách a řeč bude také o problémech pražské radnice. Pozvání do Otázek přijal první náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček z TOP 09. Pokračujeme po stručných zprávách. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:

Připomínám, že hlavními hosty dnešních Otázek zůstávají ministr životního prostředí, místopředseda ODS Tomáš Chalupa a bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. Ještě jednou, pánové, vítejte ve druhé hodině Otázek na zpravodajské 24. Ještě jednou hezký dobrý den. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Hezké odpoledne.Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Hezké odpoledne. Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře, vy jste říkal, že už ta vaše odborná komise, respektive ta komise lidí, kteří se podílejí na formulaci základních tezí zákona o odpadech, takže už vám odpověděla 4 z těch 5 otázek. Zodpověděla vám tedy i otázku, kolik v čase by mělo představovat zdražení skládkování, které dnes za tunu komunálního odpadu je zhruba 500 korun. Tato otázka je zodpovězena? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Musím říct, že z hlediska interně proběhlých těch diskusí u toho stolu ano. Nicméně ono těch 5 otázek je mezi sebou provázaných. Pokud neodpovíte právě všech 5, tak se vám začnou rozpadat ty předchozí 4. Proto jsme také řekli, že já nechci zveřejňovat podrobnosti odpovědi těch předchozích 4, dokud nemám stále dohodu nad tou poslední... Václav MORAVEC, moderátor:

Zeptám se jinak... 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ale obecně mohu říct jedno, protože vím, že je tady poměrně velký tlak a teď já pro to nemám důkaz, mohu pouze dedukovat, některých, kteří nejsou spokojeni s představou, že chceme výrazným způsobem omezení, omezit, respektive zakázat skládkování v té /nesrozumitelné, souzvuk hlasů/... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Do 10 let, od přijetí zákona... 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Objevují se různé fámy. A jedna z těch fám říká, že ta debata směřuje k tomu, že by se ten poplatek za skládkování měl zvýšit až na nějakých 5 tisíc nebo 2,5 tisíce korun. A musím říct, že to je absolutně mimo realitu. Čili jestliže dneska je nějakých 500 korun a je to výsledek jakési trajektorie, že od roku 2002 postupně ten poplatek stoupá na těch 500 korun a my se bavíme o tom, jak má pokračovat ta trajektorie dál, jestli má se zastavit, být plynulá nebo jít nahoru výrazně, tak já říkám, a ta otázka, kterou já jsem položil a specifikoval, říká, jak ten poplatek v čase by se měl vyvíjet a zda je realistické, aby ten řekněme cílový stav, který v nějakým čase definovaný, nebyl vyšší než tisíc korun. Václav MORAVEC, moderátor:

Jinak řečeno, myslíte si, že je reálné, aby do 10 let od zákazu skládkování v České republice, jestliže vy chcete do voleb... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To jsou propojené, pochopte... Václav MORAVEC, moderátor:

... promiňte, to chápu, ale jestli chcete do voleb v příštím roce prosadit zákon o odpadech, celou odpadovou legislativu, tak jestli by na základě toho vašeho plánu nepřekročila cena za skládkování tu hranici tisícikoruny do těch 10 let? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já jsem takto položil otázku a řekl jsem, to je moje ambice. Je to realistické nebo není? To mají říct experti. A ti mají 5 propojených otázek... Václav MORAVEC, moderátor:

A ukazuje se zatím, že to je realistické? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ano, ale nemáme odpovězenu poslední otázku, to znamená, pokud se na ni nedohodneme, může to zhroutit celé jako balíček karet. Obecně ten princip... Václav MORAVEC, moderátor:

Zodpovězená otázka není která? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

... poslední zůstává dělení toho poplatku. To znamená, kdo ho bude, jakým způsobem, jak s tím bude nakládat, a to je také podstatné pro to, že ten, kdo s ním bude nakládat, ho bude nakládat k tomu účelu. /nesrozumitelné/ k něčemu jiného, když budou část toho poplatku vyžadovat kraje, budou k něčemu jinému využívat ten výnos poplatku kraje, když to bude využívat Státní fond, naší ambicí je, aby Státní fond tady hrál významnou roli, tak ji bude podporovat proto, aby ji mohl podporovat v rámci té pyramidy ty projekty, o kterých se bavíme. Nevytvářet odpad, recyklovat, znovu materiály využít nebo použít na energii. Prosím, my jsme tady vedli debatu o tom, jakým způsobem je možné urychlit, když to řeknu s nadsázkou, ten vlak té recyklace. Jak rychle může jet, jestli těch 50 % jsme schopni dosáhnout, kdy a za jakých podmínek. Ale my máme obrácený problém. My máme problém v tom, že jako země ukládáme o několik milionů tun odpadů ročně na skládky víc, než k čemu jsme se zavázali v evropské legislativě, a co máme dávno dělat, 55 % našeho obecního, komunálního odpadu končí na skládkách. Což je absurdní situace... Václav MORAVEC, moderátor:

My se, pane ministře, a propos, můžeme podívat na mapu České republiky, která je doslova posetá skládkami, a to jsou pouze ty legální. O černých skládkách ani nemluvě. Jenom se podíváme na tu mapu. Certifikát... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

A jestli dovolíte? Václav MORAVEC, moderátor:

Ano? 

Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Jenom doplním, že u těchto skládek jejich stávající kapacita u drtivé většiny z nich končí v horizontu 6 let. To znamená, i kdybychom chtěli dosáhnout stavu, že zakážeme ty skládky v tom horizontu 10 let, což je velmi převratná myšlenka, tak u řady z nich stejně budeme ještě muset rozšířit tu kapacitu. Václav MORAVEC, moderátor:

On certifikát na skladování nebezpečných odpadů má 27 z těch všech skládek, které vidíte na mapě České republiky. Interní odpady se, pardon, inertní odpady se skladují na 31 místech v republice a nejběžnější odpady, tedy ty z domácností, komunální se vyvážejí celkem na 153 skládky v této zemi. Ovšem komunální odpad tvoří jen 15 % veškerého odpadu vyprodukovaného v České republice. Ladislave Miko, když se dnes podíváte s odstupem na tu diskusi v České republice, tak je zřejmé, Tomáš Chalupa jako ministr chce zakázat skládkování do 10 let, ti, kteří zastupují skládkaře, tak tvrdí, no jo, protože on chce většinu tomu dát spalovnám. A bude to dobrý byznys pro spalovny, bude to stejně tak drahé, jako je skládkování, vzniknou černé skládky. Je trefný ten popis, že se mezi sebou teď lidově řečeno mydlí dvě skupiny - skládkaři a spalovači - a ti vlastně mají zájem i na tom, respektive ti, kteří se zabývají skládkováním, aby ta odpadová legislativa byla odložena? Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Já myslím, že samozřejmě na tom je hodně pravdy, ale tady je přece podstatné, jaký nastavíme celé té věci logický rámec. Já souhlasím s tím, že je špatně, že se strašně moc dává na skládky a že se to musí řešit, ale my bychom měli řešit, jak tomuhle předejít. Ten zákaz a konsekventně zvýšení ceny za ty odpadky, pokud ti lidi nebudou mít alternativu, která pro ně bude levnější a přirozenější, jako je ta recyklace a tak dále, tak samozřejmě všechny jenom naštve a výsledek bude, že nebudeme mít ten problém vyřešen. Já mám prostě velikou obavu z těch materiálů, jak jsem řekl, moc to nesleduju detailně, ale z těch materiálů, co jsem měl možnost vidět, že tady je projekt, plán, představa na základě nějakých odhadů, postavit x, nějakých 14 nových spaloven. Ty spalovny to jsou drahé investice, to jsou miliardové, jedna spalovna 6, 7, 8 miliard korun, aby se zaplatila, tak ona musí jet, ona musí spalovat. To znamená, oni potřebují nasávat ty odpady. Samozřejmě, že když ten logický rámec bude, že ty odpady zlikvidujeme tím, že jim předejdeme, tak ta investice se potom nevyplatí. Ti spalovači samozřejmě mají zájem, když už to postaví, aby ty odpadky byly, aby se jim ta investice zaplatila. A celá ta diskuse je přece o tom, abychom ty spalovny nepotřebovali. To je ten úplně na konci, na tom ocásku prostě celého toho řetězce když už s tím nemůžeme opravdu objektivně nic dělat, tak to spalujme, ale ne, že budeme rovnou počítat s tímhle počtem. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, já myslím, že to je věc osvěty. Pane ministře, jednu věc, my jsme se bavili o tom, v čem máme a nemáme spory. Jednu věc považuju za nešťastnou. A to je to, že se dostalo do jakéhosi zvláštního světla na ministerstvu ta celá část práce, které se říká ekologické vzdělávání a osvěta. Byl zrušen odbor, je to vnímáno, že to je cosi, co má dělat třeba ministerstvo školství. Tady je jasný příklad, že potřebujeme těm lidem říkat, jde to, jde to jednoduše, nemusíte chodit na druhý konec ulice, stačí, když budete dělat tohle a věc se vyřeší a nemusíte se bát ani vysokých nákladů za odpadky. Já myslím, že to vzdělávání tam hraje obrovskou roli a že to cestou pokut, je to taky možná cesta, já jí rozumím, ale je to v podstatě donucovací metoda, která stojí na tom, že lidem řekneme, když to nebudete dělat hoši, tak teda pěkně zaplatíte. Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Prosím, pěkně, řekněme si reálná čísla. V Evropské unii a já nevím, že to je tak, že země, které budu citovat, jsou země, které jsou neekologické, zkrátka v České republice máme v tuto chvíli 3 zařízení, spalovny v angličtině je to hezký výraz /anglický text/, zkrátka zpracování odpadů na energii. Malešická spalovna v Praze jenom pro vaši představu v debatách o zplodinách má stanoven limit dioxinu obdobný, jako je v celé Evropské unii, dosahuje 10 % tohoto limitu. Má 90% rezervu a platí to pro všechny ostatní látky, které jsou buď 50 nebo 90. 20 tisíc domácností v Praze je díky této spalovně závislé na elektřině vyrobené z odpadů v Praze. A my těchto zařízení v České republice, a ta malešická je největší, máme 3. Ve Švýcarsku je jich 29, ve Francii 130, v Německu 67, ve Švédsku 30, v Norsku 20, v Dánsku 29... Václav MORAVEC, moderátor:

A to, a to jsou úplně stejný výkony? Já teď nevím, jestli srovnáváte, promiňte, pane ministře... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:
 

Počkejte, ano, já vím, v tom Švýcarsku je to tak, že se vydali cestou spíš menších zařízení pro ty jednotlivé buď obce nebo spojené obce, to je to, co my také se snažíme zabývat v jedné z těch otázek, jak moc regulovat možnost obcí spojovat se ve větší celky a řešit odpadové hospodářství jako nějaká větší entita. V České republice máme 6,5 tisíce obcí, velmi malých, potřebují se spojit, aby dosáhly nějaké úrovně. Já vůbec nejsem ten, aby bylo jasno, který říká, že v České republice my potřebujeme tento konkrétní počet spaloven. To já neříkám... Václav MORAVEC, moderátor:

Ale srovnáváte Českou republiku... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ne, já jenom říkám, že v tom Švýcarsku je to tak, že dosahují zhruba 50% podílu recyklace a ten zbytek energicky využívají a obdobnou situaci máme v průměru, vy jste říkal, zhruba v řadě 40 % /nesrozumitelné/ evropský průměr, tak já říkám, mojí ambicí je dosáhnout stavu, aby v České republice nástroj spočívající v poplatcích, v regulaci a v zákazu skládkování, jsme dosáhli stavu, kdy do 10 let ode dneška, nebo od tohoto roku, bude v České republice 50, ideálně vyšší, když to dokážeme, 50% podíl recyklace, kdy zpomalíme nárůst objemu odpadů, budeme naopak směřovat pro to, aby ten komunální odpad objemově klesal, to je to nevytvářet ten odpad a u toho zbytku, abychom přetočili ten vlak ze skládkování na energetické využití. Jestliže řekneme skládkování... Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře, jenom... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

... to neznamená, že se dostaneme na nula skládkování, protože my se bavíme o zákazu skládkování toho nepoužitého, surového odpadu. Ono i z té spalovny máte určitý podíl odpadu, který pak skončí na skládce... Václav MORAVEC, moderátor:

Předpokládám správně, že byste označil hodnocení, že to je málo ambiciózní plán do 10 let recyklovat polovinu odpadů, což vy předpokládáte, říkáte v ideálním případě víc, ale stanovit tu hranici, za 10 na 50 %, nepovažujete za málo ambiciózní plán? 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já se pokouším být realista. Víte, my si budeme za chvíli debatovat o Šumavě. O Šumavě se také slibovalo, kolik procent to bude, aby to vypadalo hezky v zahraničí a pak se ukáže, že to je celé nerealistické. Václav MORAVEC, moderátor:

Tak jednou větou. 


Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Jestli můžu k tomu, já chci říct, jednou větou. Pan ministr říká, že tyto země recyklujou 50 a my jsme de facto na těch 40. Realita je, že tyto země recyklujou 60 a my jsme na 30. To je dvakrát tolik. Aby to nebylo, nevypadalo, že to je rozdíl 10 %. Je to dvakrát tolik, co oni recyklují a pak, když už to jinak nejde... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

40 je průměr v Evropě, ne? 


Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

... ano, v Evropě, ale u nás je to 31, a v těch zemích, co jste jmenoval, je to 60. Nebo víc. A jde o to skutečně, jde skutečně o to, abychom nejdřív, protože ty investice do těch spaloven musíte plánovat, ty spalovny musíte postavit. Čili jestli celá ta logika je postavena na tom, že to budu co nejvíc potom spalovat, tak samozřejmě toto už nebude ten tlak na to, abychom to mu předcházeli, protože budeme ty odpadky v uvozovkách, jak jste říkal v tom Švédsku, potřebovat, aby se zaplatila investice. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Já jsem uváděl jenom pane, ministře, s dovolením... 

 Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Prosím, nepřekrucujte tyto údaje... Václav MORAVEC, moderátor:

... já se teď jenom uváděl švédský případ, a když se podíváme na vývoj recyklace v České republice, podívejme se na recyklaci v České republice v čase. Situace se pomalu ale jistě zlepšuje. Zatímco před 10 lety se recyklovalo 11 % komunálního odpadu, v roce 2008 už to bylo 24 %. A v posledním sledovaném roce 31 %. Pohled opoziční sociální demokracie, stínový ministr životního prostředí, bývalý premiér Vladimír Špidla v rozhovoru pro dnešní Otázky kritizuje záměr současného ministra životního prostředí Tomáše Chalupy na 50% spalování komunálního odpadu. Tady jsou Špidlova slova. Vladimír ŠPIDLA, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/ (záznam): 

Ten zákon ještě zdaleka nedozrál k nějakému projednávání, takže k němu se nedá zaujímat stanovisko. Pokud jde o celkovou strategii, tak shoda mezi mnou a ministrem Chalupou je nepochybně v tom, že je třeba zásadně omezit skládkování, ale myslím si, že 50 % do spaloven je příliš mnoho. Že tato úvaha vlastně nejde z odpadového hospodářství, nýbrž je to představa, jak spalovnám zajistit dostatek paliva. A to si myslím, že je strategická chyba. Václav MORAVEC, moderátor:

Dodává v rozhovoru pro Otázky stínový ministr životního prostředí Vladimír Špidla. Nakolik i s opozicí konzultujete tu věc? Jestliže opozice říká, že těch 50 % je vaše zajišťování byznysu právě spalovnám, které reprezentuje i... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ale já jsem tady, pane kolego, říkal číslo 50 % u recyklace, nikoliv 50 % u spalování. Já jsem říkal, že... Václav MORAVEC, moderátor:

No, když zakážete... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

... to co má být, ne, i když zakážete skládkování, tak přesto zůstane část, my se bavíme o zakázání nezpracovaného odpadu, toho surového, fakticky to ale znamená, že i po tom roce budete mít určitý podíl odpadu, který je produktem té spalovny, který už nejde spálit a který na konci stejně skončí na té skládce. Takže my se nebavíme o 50 %, protože kdyby to tak bylo, tak bychom překročili objem recyklace, tak to nechceme... Václav MORAVEC, moderátor:

Tak mi řekněte teď procento, kolik bude spalování, ano? 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

... zkrátka cílem procent má být 50 % recyklace, dostat se nad nějakých 30, 35 energetického využití a ten zbytek je to poslední, co už nejde udělat jinak než je skládkování. 


Václav MORAVEC, moderátor:

A to, zda se bavíte s opozicí, jestliže opozice... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ano, bavíme, já jsem hovořil, já se bavím s opozicí, hovořil jsem i s panem doktorem Špidlou, bavili jsme se o různých tématech, i tohle je jedno z témat, ty debaty vedeme na různých tématech. A mojí nepochybnou ambicí je, aby to byl zákon, který přežije. My se tady bavíme o nějaké dlouhodobé strategii. Já fakt nemám představu, že uděláme nějaký zákon, dojde nebo nedojde, uvidíme, to bude vůle voliče, k nějaké změně a pak se ten zákon bude znovu měnit. To není naší ambicí. Proto také v té pracovní skupině, které máme, mimochodem nesedí politici, ale sedí zástupci krajů, bohužel to nejsou zástupci ODS, sedí tam zástupci obcí a to nejsou jenom zástupci ODS, ODS bohužel nemá většinu obcí, mně by se to líbilo, ale nemá a sedí tam zástupci ostatních odvětví, který se snaží hledat nějaký kompromis. Václav MORAVEC, moderátor:

A míříme za dalším hostem Otázek. Pozvání do klatovského studia České televize přijal ekolog Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Vítejte v České televizi, přeji vám hezký dobrý den.

 

Jaromír BLÁHA, ekolog, Hnutí Duha:

Hezký den přeji. Václav MORAVEC, moderátor:

Hnutí Duha dlouhodobě kritizuje a upozorňuje na to, že každý rok kvůli nedostatečné recyklaci vyhazujeme na skládky suroviny za 3 miliardy korun. Příčinu nízké recyklace vidíte v obtížném třídění odpadků. Co si pod tím obtížným tříděním odpadků máme představit? Jaromír BLÁHA, ekolog, Hnutí Duha:

Už to naznačil pan doktor Miko v tom, co říkal. Je potřeba, aby vláda a kraje, obce lidem umožnily snadnou recyklaci. V podstatě tak, aby stejně jako v těch vyspělých zemích, o kterých byla řeč, byla recyklace vnímána jako správná, ale taky snadná. O jedné té cestě hovořil pan doktor Miko, to je ten pytlový sběr odpadů, určité pokusy v České republice o něj už jsou, ale narážejí na různé problémy, které například nedokonalého svozu, který je potřeba výrazně vylepšit a využívá tento způsob stále minimální procento obcí. Dalším důležitým způsobem je zajistit separaci biologicky odbouratelného odpadu, který je možný kompostovat a využít zpětně jako hnojivo. Na to samozřejmě mohou existovat v obcích kompostéry, ve městech kompostéry, opět je potřeba zajistit, aby lidé mohli tento biologický odpad separovat a dávat do zvláštních menších popelnic a aby byl zajištěn jeho svoz. Václav MORAVEC, moderátor:

Ono Hnutí Duha také kritizuje ministra životního prostředí Tomáše Chalupu za to procento odpadu, který má v budoucnu končit ve spalovnách. Slyšeli jsme číslo, tedy 35 %, které teď zmínil ministr Chalupa. Vy máte obavy z toho, že nevyčlení se v těch následujících 6, 7 letech dostatečná částka na snadnější třídění odpadů a že to právě půjde na spalovny. Oč opíráte ty obavy? 


Jaromír BLÁHA, ekolog, Hnutí Duha:

Ta čísla se objevují v návrhu plánu odpadového hospodářství, jehož určitou verzi předložilo ministerstvo životního prostředí loni. Narážíme stále na ten problém, že nebyl zatím upraven ten zákon o odpadech. Pan ministr Chalupa jej po těch diskusích, které se vedly, a o kterých mluvil pan doktor Miko, v podstatě obdržel při nástupu do funkce hotový zákon, hotový návrh zákona o odpadech, on jej odložil do šuplíku, do koše, teď začal všechny ty debaty nanovo se subjekty, které jmenoval. Doplnil bych, že mezi ty subjekty patří i teplárenské sdružení, jehož předsedou je bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek a celé se to odehrává nanovo a je naprosto nereálné, aby, pakliže teď není připraven ani věcný záměr toho zákona o odpadech, aby se to stihlo projednat ještě za této vlády. Nyní nicméně pan ministr... Václav MORAVEC, moderátor:

Ale slyšeli jsme, že Tomáš Chalupa říkal, že on garantuje, že do konce roku bude paragrafované znění a s největší pravděpodobností do voleb ho Poslanecká sněmovna i Senát projednají a schválí? Jaromír BLÁHA, ekolog, Hnutí Duha:

Ten postup legislativních prací je takový, že musí nejprve předložit věcný záměr, potom paragrafové znění, potom je nějaké meziresortní připomínkové řízení, potom o něm jedná legislativní rada vlády, vláda, pak se předkládá do parlamentu. Skutečně lze vyjádřit velké pochybnosti o tom, že pakliže teď není ani věcný záměr zákona a teď jsme pouze na úrovni nějakých diskusí o tom věcném záměru, tak já osobně nevěřím tomu, že by to pan ministr stihl. Ale on nemá jenom k dispozici jako nástroj pouze ten zákon o odpadech. Teď se jedná o tom, jak budou nastaveny dotace pro příští roky, dotace z Evropské unie, prostřednictvím operačního programu pro životní prostředí, kde je důležité, aby ta částka, která je věnována na odpadové hospodářství, podporovala recyklaci a nikoliv výstavbu spaloven. Já o tom hovořím z toho důvodu, že spalovny jsou zařízení, které jsou zařízeny na spalování té směsi odpadů nevytříděné. V podstatě tak proženeme komínem řadu, obrovské množství surovin, které bychom jinak mohli využít, recyklovat, zpětně použít. A to číslo tady zaznělo. V současné době to skládkování a spalování nás připravuje o 3 miliardy korun ročně. Tím, že nevyužijeme surovinu, kterou spalujeme. 

 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře, stručné reakce na tyto dvě námitky Jaromíra Bláhy, tedy... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Víte, musím říci při vší úctě, že tyhle přesné věty já slyším od skládkařů. Ty říkají úplně ty samé věty? A v tomto smyslu mě to udivuje, že to říká Hnutí Duha, ale koneckonců je to jejich dlouhodobá strategie. Já musím říct jednoznačně, že zkrátka můžeme vést tisíc debat nad tím, jestli 50 % je málo nebo hodně, jestli toho máme dosáhnout rychleji anebo je realistické to rozhodnout za těch 10 let. Ale jestli má někdo představu, že ten zbytek je možné zvládnout prostřednictvím třech existujících a dvou budovaných zařízení pro spalování odpadů a využití na energii, tak je to absolutní iluze... Václav MORAVEC, moderátor:

Jakou dáte garanci veřejnosti, že ty peníze z evropských fondů příštích... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Proto já říkám, že nastavení toho programu tak, jak na něm teď pracujeme, takové, že samozřejmě musí odpovídat té pyramidě. Tak, jak jsme již řekli na začátku. Samozřejmě, že musí odpovídat tomu, že má jako prioritu číslo jedna nevytvořit ten odpad, vytvořit /nesrozumitelné/ bude klesat objem vytvořeného odpadu. Samozřejmě, že má směřovat recyklace. Víte, já nejsem zrovna příznivec toho, že to má být stát, který bude obcím nařizovat, jak konkrétně, jaký způsob sběru odpadu mají mít. Jestli to má být ten systém, o kterém mluvil pan doktor Miko, nebo to má být ten zaběhnutý model. Já tohle obcím si myslím nařizovat nemáme. Ty obce jsou v tomto ohledu svébytné a mají postupovat svébytně. Ale má to být nějaká státní strategie a tu já tady definuji. Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

To je spíš ilustrace, že to jde. Než, že bychom to někomu vnucovali. Když ta možnost, když ta technika svozu a ta infrastruktura k tomu bude státem vytvořená, já jsem prostě přesvědčen z té osobní zkušenosti devítileté, že to lidi prostě budou bez problémů používat, protože to můžou dělat doma, nemusí s tím nikam chodit, je to pro ně levné, jednoduché. Čili pro mě je tohle je klíčové, ale vy už mluvíte o pyramidě... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Prosím, pane doktore, podívejte se na ten graf, promiňte, podívejte se na ten graf, který tady byl. Za 10 let, jaký pokrok jsme udělali. Srovnejte si to s těmi zeměmi, o kterých mluvíte, které to dělají mnohem delší dobu a že tu doháníme nějaký rozběhnutý systém. Vlak recyklace jede, musíme ho podpořit, berme ho jako prioritu, ale taky... Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Ale dopředu říkáte, že na konci musí být 35 %... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

... energetického využití. Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

... odpadků pro spalovny. To je to, co mi vadí. Mně nevadí to, že vlak jede, ať jede co nejrychleji, ale nemůžeme skončit v tom, že už teď, ještě nevíme, jak to dopadne, ale už teď říkáme, počítáme s tím, že 35 % bude pro spalování a proto musíme postavit ty spalovny. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Ne, takže dobře, v opačném případě se na to vykašleme a řekněme, tak do té doby spalujme, skládkujme, o nic nejde, protože při vší úctě, já zkrátka stále ještě považuju za mnohem ekologičtější, ten odpad, který nelze recyklovat, přeměnit na teplo a energii namísto toho slepě ukládat... Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Souhlasím. 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

... do země. Tak už to proboha přiznejme a debaty na toto téma, které vytvářejí, že skládkování je něco od ďábla, spalování je něco od ďábla, jsou nesmyslné. Všechny ty země kolem nás se tím systémem vydávají. Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

To ale nikdo neříká, pane ministře, já jenom, co říkám je, že vy ale dopředu víte, že bude 35 % na to spalování. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Stejným způsobem jako, ne já říkám, promiňte, já říkám, že mluvíme o nějakém... Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:
Opakujeme se. 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:
 

... cílovém stavu, jak odhadujeme, že v České republice v horizontu 10 let možné dosáhnout nějakého realistického poměru a říkáme, že naší ambicí by mělo být, aby to první, tedy recyklace, mělo to podíl, co největší realisticky dosáhnout umíme a skládkování mělo to procento, co nejmenší jde. Dneska je to tak, že nám většina odpadů skončí na skládkách a myslím, že všichni shodneme... Václav MORAVEC, moderátor:

Omlouvám se, pane ministře, budeme muset, opakujete, pojďme na Šumavu. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

... že to je špatně. 

 

Václav MORAVEC, moderátor:

Jak velká má být zóna, kde se nesmí zasahovat? To je asi nejčastěji diskutovaný problém v souvislosti se vznikem zákona o Národním parku Šumava. Nejdřív vojenský prostor, pak národní park. Území Šumavy se vylidnilo po odsunu sudetských Němců a po následném odchodu zbytku obyvatelstva kvůli budování železné opony a vojenského výcvikového prostoru. Paradoxně také proto mohla vzniknout dnešní divočina. Příležitost zakonzervovat unikátní přírodu využila vláda v roce 1991, tehdy jejím nařízením vznikl v centru tehdejších Chráněné krajinné oblasti Národní park Šumava. Ze 4 národních parků v Česku je největší, jeho rozloha je 680 kilometrů čtverečních. Nejpřísněji chráněné první zóny jsou v současnosti rozptýlené po území parku. Vládní návrh zákona mluví o 22 % rozlohy. Ekologové žádají 50 %. A stínová Vědecká rada parku pak mluví asi o třetině území. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí /ODS/ /9. 5. 213/: 

Návrh, který předkládám, navrhuje největší dosud vyjednanou zonaci z hlediska první zóny ze všech právních norem, které kdy byly z hlediska Šumavy projednány a připraveny ke schválení. A podotýkám, projednány také tím, že byly projednány s každou z 22 obcí, které na Šumavě jsou. Václav MORAVEC, moderátor:

Těžbu dřeva v první zóně úplně vylučuje. Většina zůstává bezzásahovou. Co ale trápí ekology, to je možnost v některých jejích lokalitách zasáhnout proti kůrovci a za tou vidí další narušení přirozeného prostředí. Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/ /9. 5. 2013//: 

Vládní návrh nijak nereaguje na dosavadní 20letou praxi ochrany na území Šumavy. Václav MORAVEC, moderátor:

Zákon taky ve vybraných částech třetí zóny umožní stavbu. Podle ministerstva minimum nutné pro rozvoj obcí, ze kterých kvůli nezaměstnanosti mizí lidé. Podle ekologů hrozba příchodu developerů. Jaromír BLÁHA, vedoucí programu Lesy, Hnutí Duha /9. 5. 2013/: 

Paragraf, který by se věnoval tomu, jakým způsobem regulovat stavební aktivity, návrh ministra Chalupy neobsahuje vůbec. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí /ODS/ /9. 5. 2013/: 

Je otázka, která také často zní ve veřejném prostoru a která říká: Umožní se díky tomuto zákonu na Šumavě stavět hotely, otevírá se prostor developerům, nebo cokoliv jiného. Přiznám se vám, že mě tento argument poněkud zaskočil, protože nám není úplně jasné, z čeho tato argumentace vychází. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pro zákon zvedli ruku v Poslanecké sněmovně v takzvaném prvním parlamentním čtení vedle vládních poslanců i poslanci KSČM. Proti zůstávají hlavně sociální demokraté a Věci veřejné. Předpis je podle nich uspěchaný a špatně připravený. Navíc vedoucí Katedry práva životního prostředí a proděkan pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy Milan Damohorský říká, že spěch je v tomto případě škodlivý a zákon nijak urgentně nepotřebujeme. Milan DAMOHORSKÝ, vedoucí Katedry práva ŽP; proděkan PF UK: 

Platné předpisy, zejména zákonu o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí předpisy tu problematiku upravují vcelku uspokojivě. Národní park existuje přes 20 let a nijak se to nehroutí, problém je spíš v aplikaci těch ustanovení v praxi. Na druhé straně není asi špatné mít novou moderní úpravu, ale není potřeba to jakkoliv uspěchávat, jak po stránce právní, tak věcné a tak dále. 


Václav MORAVEC, moderátor:

Říká vedoucí Katedry práva životního prostředí z pražské Právnické fakulty Milan Damohorský. Začněme teď už Ladislava Mika. Pokud byste měl tu pravomoc, jak byste teď řešil ty dva návrhy, které jsou v Poslanecké sněmovně, které s největší pravděpodobností asi budou spojeny, tedy návrh Plzeňského kraje a návrh vlády premiéra Petra Nečase, respektive ministra životního prostředí Tomáše Chalupy? Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Jjá musím říct v první řadě, že mám velmi blízko k tomu názoru, co zazněl od pana Damohorského. Já bych rád slyšel, proč je to tak urgentní, aby se ten zákon nahonem musel udělat. Chápu, že je to možná cesta, že se může modernizovat, tak dále, ale podle mě neřeší... 

 Václav MORAVEC, moderátor:

Kdybych vám tady ale namítl, že o tom zákonu už politická reprezentace mluví, i když vy jste byl ministrem životního prostředí... Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Ano, a já jsem se tomu nebránil, o to nejde, my jsme měli kulaté stoly, samozřejmě, když já jsem byl ministr, byl jsem tam za 7 měsíců jsem byl osobně na Šumavě asi 14krát, čili jako každý druhý týden jako ministr... 


Václav MORAVEC, moderátor:

Pak asi ale nejsou slova na místě uspěchanosti, když i tento zákon vznikal dva roky. Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Ten problém je v tom, jaký koncept se projednával. Já mám prostě veliký problém s tím, tady se ta diskuse zásadně zužuje na to, jestli bude 24 nebo 26 %. Při vší úctě, pro mě je důležité, aby tam bylo co nejvíc prvních bezzásahových zón, ale jestli se budeme hádat, jestli to bude 24 nebo 26. Zaprvé myslím si, že nikdo nezainteresovaných, neodborníků tomu vůbec nerozumí, proč se hádáme o nějaká 2 %. A myslím si, že tam jde o tu koncepci. Přece Národní park je klenot ochrany přírody. Národní park je něco, co chrání to nejcennější, co máme, zcela přirozeně, jako to chráníme pro budoucnost, nechceme si zničit tu podstatu. Tady jsou věci, kteří říkají, že Šumava jako jediná z velkoplošných území v České republice má potenciál na to, aby zvládla tu v uvozovkách divočinu, kterou se často straší, to znamená, aby to tam fungovalo na základě přirozených ekologických procesů. To je věc, která je unikátní. V Evropě je takových míst málo. Pro mě je tohle obrovská hodnota. Teď se bavíme o tom, jestli tam pustíme developery a já nepovažuju, předesílám, slovo developer za sprosté slovo, já myslím, že developeři mají svou roli v moderní společnosti, samozřejmě. Ale proč se bavíme o tom, jestli tam dáme nebo nedáme do preambule tu možnost, proč například, já mám na pan ministra jednoduchou otázku. Ve stávající právní úpravě je stavební rozvoj na území parku regulován, v jím navrhovaném zákonu to chybí, můžu to tady citovat, to asi není podstatné. Zákazy ve druhých zónách jsou v předloženém návrhu z ministerstva formulovány v přílohách, pan ministr je právník a ví velmi dobře, že podle v našem právním řádu zákazy můžou být jenom v textu zákona, nemůžou být v přílohách. Jeden z důvodů, proč se řada vyhlášek převyhlašovalo v minulosti bylo, že nemůžou být zákazy v přílohách. Jestliže... Václav MORAVEC, moderátor:

Pane, ale, pardon... Ladislav MIKO, bývalý ministr životního prostředí:

Jestliže, pardon, já to jenom dokončím. Nejsou stanoveny sankce. Tak i kdybychom nakrásně měli ty zákazy v platnosti, když je někdo poruší, není řečeno, jak bude sankcionován. To jsou podle mě, v tom vidím tu uspěchanost a nekvalitu toho zákona, protože potom, já jsem dělal 9 let na Inspekci životního prostředí, já vám můžu říct, že když nemáte nástroje, tak může být napsáno cokoliv, není možné to prosadit. A chápu tu obavu, že když někdo tam vlítne a bude dělat něco špatně a nemyslím si, že pan ministr to chce, to jsem nikdy, myslím, že to nikdo neřekl, ale je to umožněno tím zněním. Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře, ty výtky právníků, kteří se zabývají právem životního prostředí, jsou zásadní. Jste si jich jako právník vědom? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Jsem a musím říci, že teď tady v té koncentrované vystoupení pana doktora Mika, bylo uvedeno několik věcí, na které je potřeba reagovat. Zaprvé je myslím správné si říct, jestli ten zákon je nebo není potřeba. Musím říci, že dokonce ta otázka zní, jestli tady má být speciální zákon pro Šumavu nebo jestli tady má být řekněme speciální zákon pro národní parky nebo jestli vůbec nemá být žádný zákon pro národní parky a má tu být obecné ustanovení zákonů o ochraně přírody, krajiny, které mají speciální části. Václav MORAVEC, moderátor:

Jednou větou. Vy jste si to vyřešil. Pro vás tedy musí být speciální zákon o Šumavě? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já musím říci, že za těch 2,5 roku, co jsem na tom ministerstvu, nebo 2 a čtvrt roku a co vidím tu debatu o Šumavě, vidím tu situaci, která tam je a která, prosím, nezapomeňme na tom, že Šumava na rozdíl od všech ostatních parků i území, kde jsou obce součástí toho parku na, teď myslím ty obydlené části obcí, nejenom katastrální území, ale obydlené části, to je specifické ustanovení, ta Šumava je obrovská tohoto typu, je to území, na kterém se po staletí hospodařilo, tak z tohoto typu i ta 20letá zkušenost, která je, tak, jak já jí nasál z debaty se všemi možnými účastníky té debaty říká, že tu má být speciální zákon pro Šumavu. Zadruhé, jakým způsobem, a to je podle mého názoru je podstata toho, co říkal pan kolega, ten zákon má být rigidní. Jestli to má být pouze obecné ustanovení zákona, které říká řekněme nějaké obecné informace anebo jestli ten zákon bude rigidní. My povedeme ve sněmovně debatu například o tom, jestli ta zonace, a já tady souhlasím s panem doktorem v tom, že debata nad procentem tím či oním, je umělá, ta víceméně zásadní roli nehraje, ale jestli třeba to, která zóna je v té první, druhé, přechodový zóně a tak dále, jes