Ozvěny dne
26. dubna 2013

Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 - Radiožurnál byl ministr životního prostředí a místopředseda ODS Tomáš Chalupa.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:


Podle hlasů, které rozhodly o výsledku ankety, je váš hlavní problém, že se nezabýváte ochranou přírody, že úřad je pod vaším vedením, stejně jako pod vedením vašeho předchůdce z ODS Pavla Drobila nečinný, že nekomunikujete s ekology a tak dále. Cítíte v tomto ohledu nějaké manko? 

 


Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Za prvé musím říci, že, vy jste řekla několik věcí najednou, tak za prvé nemyslím si, že by byl nečinný, že náš úřad není aktivistický, že se nepřivazuje ke stromům, že nevytváří líbivou zelenou politiku, za kterou pak všichni platí účty v objemu miliard, jako v případě fotovoltaiky, to je pravda, to neděláme a dělat nebudeme. A za druhé, že nekomunikujeme s ekology, no, popravdě řečeno, čtu-li vyjádření pana Patrika, jako jednoho z mluvčích k té věci, a změřím-li to, co se mu povedlo v řadě měst a obcí České republiky, které díky jeho aktivitě nestrpí /nesrozumitelné/ dopravou, protože nejsou vybudovány obchvaty, tak nevím, kdo by tady měl se skrývat jako škůdce přírody. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Spíš se tedy vůči organizátorům té ankety vymezujete, než že byste si... Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To nemyslím. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Právě jste řekl, že pan Patrik škodí přírodě víc než ministerstvo životního prostředí. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já nevím, jestli zrovna v případě pana Patrika, ano, to neznamená, že s nimi nechci diskutovat, já jsem zvyklý diskutovat s každým a ještě jednu poznámku bych zmínil, možná nevím, jestli v tom nehraje roli také to, že pod mým ministerstvem jsme přestali platit různé ekoaktivistické skupiny, na místo toho jsme ty peníze začali směřovat na projekty, které podle našeho názoru přírodě lépe slouží, ať už to jsou třeba ozdravné pobyty pro děti z Moravskoslezského kraje, anebo třeba právě teď spuštění projekt obnovy návštěvnické infrastruktury v chráněných územích, návštěvnickou infrastrukturou prosím nechápejme hotely, ale například značení naučných stezek, informační systém toho, který živočich, nebo která rostlina v tom či onom místě je chráněna a proč. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Do ankety o Ropáka roku jsou ale zapojeny desítky odborníků, jejich názor, myslíte, nemá váhu? Myslíte si, že by měli potřebu udělovat vám anticenu účelově? Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

To nevím, já jsem neviděl seznam všech účastníků, nepochybně mezi nimi jsou lidé, kteří mají svůj názor a který je potřeba vnímat. Já jsem slyšel tu skupinu názorů nebo kroků, které jsem učinil, a které tahle skupina vnímá jako negativní. Já si myslím, že jsou ku prospěchu a jsem o každém z nich připraven diskutovat, pokud se třeba říká, že můj zákon nebo náš návrh zákona o Šumavě je návrh, který nedostatečně chrání přírodu, nebo že zmenšuje první zónu a přitom každý dobře ví, kdo chce to vědět, že první zóna dnes posledních 20 let od roku 95 nemá velikost jinou než 13 procent a můj návrh je, že teď je na 26, pak tedy musím říci, že já jsem se v elementární škole učil, že 26 je víc než 13. A žádné jiné číslo není. A kdo tvrdí, že je nějaká větší zóna někde, tak zkrátka lže a lže vědomě, protože to dobře ví. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A vyvodíte z toho, co vám účastníky ankety Ropák roku vytýkají, nějakou reflexy nebo třeba sám vyvoláte diskusi o tom, o čem jste teď mluvil. Tomáš CHALUPA, ministr životního prostředí a místopředseda ODS:

Já se snažím tu diskusi vyvolat celou dobu a myslím, že sami účastníci té debaty a mnoho ekologů ví, že se s nimi setkávám a debatuji, setkávám se hlavně s těmi, kteří dělají práci v terénu, kteří nejsou třeba tolik vidět v televizi, ale kteří tu provozují záchrannou stanici pro zranění zvířata, tu třeba budují tu stezku pro návštěvníky někde úplně mimo město, možná v místě, které třeba tolik není znám veřejnosti, ale ochranu přírody a její vyzdvižení a přiblížení lidem si zaslouží. A co se týká té reflexe, znovu říkám, já jsem opravdu přesvědčen o tom, že například návrh zákona o Šumavě je návrh, který je ku prospěchu přírody a předkládám ho s tím nejlepším vědomím, že to je maximum toho, co lze dosáhnout. Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ujišťuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.