18. února 2013

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.


Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

Ve studiu Událostí, komentářů Marek Benda za ODS, proti němu Jeroným Tejc za ČSSD. Oba členové sněmovního ústavně právního výboru. Pánové, dobrý večer. 

 

 

Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Dobrý večer. 

 


Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Dobrý večer. Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče Tejci, sociální demokracie má za sebou v minulých letech řadu podání stížností k Ústavnímu soudu, kromě jiného jste také terčem kritiky za to, že si mnohdy děláte z Ústavního soudu třetí komoru Parlamentu České republiky, takže v tom dnes pokračujete? 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Pokračujeme v tom. My jsme slíbili, že využijeme všech prostředků, jak zabránit církevním restitucím. Nepodařilo se nám přesvědčit koaliční poslance o tom, že by neměli hlasovat pro tento zákon a jsme přesvědčeni, že pokud jsme našli ty argumenty, které lze podřadit pod argumenty ústavní, to znamená, našli jsme i ustanovení zákona, která by mohla být v rozporu s ústavou nebo Listinou základních práv a svobod, že je správné obrátit se na Ústavní soud. Samozřejmě těžko předjímat, jak Ústavní soud rozhodne... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


To jsem po vás nechtěl popravdě řečeno. 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


... a v tomto případě my jsme přesvědčeni, že podání ústavní stížnosti je krok, který prostě učinit musíme. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mimochodem, doufáte, teď se na vás obracím jako na sociálního demokrata, doufáte v to, že ti noví nově zvoleným prezidentem Milošem Zemanem jmenovaní ústavní soudci budou rozhodovat, řekněme, více ve váš prospěch a případně ve prospěch vašich stížností? 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Kdybychom v to doufali, tak bychom tu stížnost podali možná o 2, o 3 měsíce později a netrvali na přednostním projednání a čekali, až ta stížnost připadne na řadu někdy na konci roku. My jsme požádali o přednostní projednání a samozřejmě uvidíme, zda do té doby dojde k výměně části soudců. Já pevně doufám, že Ústavní soud bude především kompletní, to znamená, bude mít pokud možno všech 15 soudců, protože pro zrušení části zákona je potřeba vždy 9 soudců bez ohledu na to, zda jich je v tu chvíli 10 či 15. Takže v tomto smyslu bychom byli rádi, aby ten Ústavní soud byl plný. Jestli ti konkrétní soudci, kteří budou navrženi prezidentem a zvoleni Senátem, budou dávat více na argumenty sociální demokracie v této věci, to si skutečně jist nejsem. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A jenom pardon, úplně čistě technicky, vy jste 3. února České televizi tohoto roku řekl následující slova. 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Očekávám, že ti soudci, kteří budou navrženi levicovým prezidentem a schváleni levicovým Senátem, budou přístupnější argumentům, které budeme namítat. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, vy s tím ale evidentně počítáte. 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Tak to je samozřejmě pravda, protože platí... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Před chvílí jste říkal, že s tím nepočítáte, teď říkáte, že s tím počítáte. 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:

 
Ne, ne, já říkám, že platí, že každý soudce má určitou hodnotovou orientaci. Nelze ale absolutně spoléhat na to, že soudce, který bude jmenován za levicového prezidenta, a schválen levicovým Senátem, bude například v této konkrétní věci podléhat argumentům sociální demokracie. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Počkejte, pane poslanče, já tomu rozumím. Na druhou stranu ti navržení lidé, kteří by mohli být ústavními soudci, předstoupí před senátory, kromě jiného i senátory ČSSD, padne tam ta otázka, jak byste například v otázce té ústavní stížnosti na církevní restituce jednali a rozhodovali? 

 


Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Ne, ne, ne. Určitě nepadne. Já jsem přesvědčen... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Nikdo ze senátorů ČSSD se na toto nezeptá? 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Já jsem přesvědčen, že to téma, které bude hlavní, bude hodnotová orientace tak, abychom se nedostali do situace, v které jsme nyní, kdy... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já tomu rozumím, ale nedá se hodnotová orientace demonstrovat na tom, jak se staví k církevním restitucím? 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Samozřejmě, že dá, když se podíváte... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Takže tam ta otázka asi padne. 

 


Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Já nebudu na tom jednání klubu, ale nepředpokládám, že by někdo z kolegů senátorů takovou to otázku zdvihl. A pokud se podíváme do Spojených států, jaké boje svádí levice a pravice, demokraté a republikáni o například Nejvyšší soud, tak samozřejmě v každé demokratické zemi se vybírají soudci té nejvyšší instance velmi pečlivě a samozřejmě i s ohledem na jejich hodnotovou orientaci, a na tom nevidím nic špatného. Ale jak říkám, to co je podstatné, je, aby pro sociální demokracii je, aby ti soudci, kteří budou vybráni, byli především odborníci, a aby to byli soudci, kteří jednoznačně budou schopni posoudit tu věc nezávisle. A právě proto, aby byli nezávislí, mají funkční období, které je 10leté, tedy ve chvíli, kdy budou jmenováni, tak na ně nikdo nebude mít žádný vliv. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Vy jste změnil, pane poslanče, názor od toho 3. února? 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Já jsem názor nezměnil. Já jsem přesvědčen, že... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Můžeme si to pustit ještě jednou, jestli chcete tu vaší větu. 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Klidně můžeme. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Můžeme? 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


A já myslím, že to není nic, co bych, co bych popíral. Já prostě říkám, že ve chvíli, kdy tito soudci jsou vybíráni, tak každý včetně těch, kteří je vybírají, samozřejmě vyznává určitou hodnotovou orientaci. A na tom není nic špatného. Jenom chci dovysvětlit, jenom si... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já tomu rozumím. Tak dobře, úplně pro jistotu, abychom věděli, pane poslanče, o čem mluvíme. 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


... jenom si nemyslím, že by Senát, který teď reprezentuje většinově sociální demokracie, vybíral na základě jedné otázky a to je otázky církevních restitucí ústavní soudce. Myslím, že kdyby Senát... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Já vím, ale ta původní moje otázka zněla, jestli i co se církevních restitucí týče, jestli doufáte v tom, že ti nově jmenovaní soudci se na to vaše téma dívat o něco příznivěji a vy jste, ještě jednou, toho 3. února říkal toto, pane poslanče. 

 Jeroným TEJC, člen sněmovního ústavně-právního výboru /ČSSD/ /Události, 3. 2. 2013/: 


Očekávám, že ti soudci, kteří budou navrženi levicovým prezidentem a schváleni levicovým Senátem, budou přístupnější argumentům, které budeme namítat. 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Vy občas, předpokládám, pane redaktore, doufáte, že rozhodování toho soudu bude pro vás přívětivější a já třeba doufám, že ti soudci, kteří budou v budoucnu rozhodovat například o zdravotní reformě, tak nebudou dbát názorů soudců, kteří byli vybráni pravicovým prezidentem a pravicovým Senátem, a kdyby tehdy nebyli vybráni právě touto komorou, tak by možná dnes zdravotnictví vypadalo jinak, neměli bychom tady zdravotní poplatky. Takže v tomto si myslím, že není žádný rozpor. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Dobře. Pane poslanče Bendo, je ten předpoklad, který jsme tady slyšeli od vašeho sněmovního kolegy, je mylný? Neobáváte se toho, že až začne Miloš Zeman jmenovat, navrhovat lidi na ústavní soudce, že to bude pro ústavní stížnosti podávané zejména sociální demokracií vlastně velice dobře? 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:

 
Já za prvé pokládám za velmi nešťastné, že téměř každý zákon se přezkoumá u Ústavního soudu. To pokládám fakt za chybu dnešní opozice, že všechno vrhají na Ústavní soud, takže z něj opravdu dělají třetí komoru, která má každou věc... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, zkuste, prosím, odpovědět na moji otázku. 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Já vám rozumím. Druhá poznámka, hodnotová orientace, například ve Spojených státech platí, že nikdy se nesmíte zeptat, jak rozhodne v konkrétní věci, jak by rozhodoval v konkrétní věci. Já nevím, jestli náš Senát udrží tuto kulturu. Ale to je jedna z věcí, na kterou se nikdy nesmíte soudce zeptat. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Na druhou stranu, pan poslanec Tejc to před chvílí popíral. Říkal, že jeho senátoři se na to nebudou ptát. 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Já doufám, že senátoři i sociální demokracie udrží tento rozum. Nejsem si tím úplně jist, jak je tak znám. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


No dobře, ale obáváte se toho, že Ústavní soud nakonec opravdu může být nepříznivý vlastně vůči věcem, které půjdou od vlády? 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Já celkem věřím v tomto směru, že Miloš Zeman je prezident, který si uvědomuje a taky to mnohokrát deklaroval, že pro něj je profesionalita víc než stranická legitimace. A že se bude snažit předkládat lidi, kteří skutečně v životě něco dokázali, něco předvedli. Dobře víte, že Klausovi taky, takzvaně pravicovému Klausovi v takzvaně pravicovém Senátu někteří kandidáti neprošli. Ty střety budou vždycky mezi tím prezidentem a těmi komorami, a jak bude nakonec ten Ústavní soud namíchán, uvidíme. Já se samozřejmě věty pana kolegy Tejce bojím, ale doufám v to, že v reálu nebude úplně platit. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Řekněte mi, kdyby, lidově řečeno, ta dnešní ústavní stížnost české sociální demokracie vyšla, a nakonec byl zákon o církevních restitucích zrušen, tak... 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Já si myslím, že určitě nevyjde. To ani tomu nevěří ani oni sami, že by mohla... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Máte nějaké informace, které veřejnost nemá o tom, jak bude rozhodovat Ústavní soud? 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Ne, to nemám samozřejmě, ale jenom si myslím, že na tom zákoně není vůbec nic protiústavního, a jestli tam možná jako našli... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Bylo by zvláštní, kdy vy jako člen vládní koalice jste říkal, že je tam něco neústavního. 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Samozřejmě jako člověk, který to připravil a dal dohromady, tak si myslím, že ten zákon je ústavní a myslím, že nebude zrušen. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, chci se zeptat na něco jiného. Chápu, že si to myslíte, kdyby přesto tak co nastane ohledně navracení majetku církvím, případně finančních kompenzací v České republice? 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Kdyby co by bylo, kdyby bylo, to by ten Ústavní soud musel nějak rozhodnout, kdyby zrušil celý zákon... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Nezlobte se na mě, pane poslanče, ale vaše absolutní jistota, že Ústavní soud rozhodne nějak, to je něco, čím by se všichni měli orientovat? 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Já nemám absolutní jistotu, ale jenom říkám, Ústavní soud by teoreticky možná mohl zrušit některé části. Tam si to dokážu, ale i sám pan kolega... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

 
Které? Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


... pan kolega Tejc připouští, že tam našli ustanovení, které pokládají za rozporná s ústavou, ale ne celý princip zákona. K tomu nás vyzval přímo Ústavní soud a sociální demokracie dobře ví, že ona by něco podobného musela udělat také. Jenom prostě hraje tady falešnou hru s veřejností, které říká - využijeme všechny prostředky, abychom bojovali proti církevním restitucím. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


A pane poslanče, můžete, prosím, odpovědět na moji otázku, která zněla, kdyby Ústavní soud, tak jak žádá sociální demokracie, zrušil celý zákon o narovnání nebo vyrovnání státu s církvemi, tak jaký stav by potom byl v České republice? 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Strašně by záleželo na tom, v kterém okamžiku by to zrušil, jestli by to zrušil hned nebo s nějakým odkladem, sněmovno, upravte to znova. Jinak bychom se asi vrátili do stavu roku 91, to znamená zablokované majetky zákonem o půdě, vyplácení duchovních ze státního rozpočtu a něco by bylo vydáno, což by se nepochybně zpátky nevracelo. To bych řekl, že nepochybně. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pan poslanec Benda říkal před malou chvílí, pane Tejci, že vy ani sociální demokraté nevěříte v to, že ta ústavní stížnost uspěje. Je to tak? 

 


Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Kdybychom tomu nevěřili, tak bychom si nedávali takovou práci s ústavní stížností. Ale nepochybně samozřejmě nelze zcela odhadnout, jak Ústavní soud rozhodne. My jsme navrhli zrušit celý zákon, já bych považoval za úspěch, kdyby například byl zrušen výpočet oné finanční náhrady a ona finanční náhrada, která podle našeho názoru není opodstatněná jak co do majetku, který má být nahrazen, neboť ten majetek není znám, podle nás nebyl dostatečně doložen, tak co do výpočtu té částky. To znamená například částky za metr čtvereční. Stejně tak jako namítáme to, že se jedná o libovůli vládní většiny, která rozhodla, že přidělí částky a koneckonců to potvrzují i zástupci církví, kdy říkali - byla to určitá dohoda. A my jsme pořád přesvědčováni o tom, že se jedná o náhradu za konkrétní odebraný majetek, a jak jsme již viděli v oné reportáži, tak některé ty církve byly registrovány až po roce 89 a jsme přesvědčeni, že nejenže nemají získat žádnou finanční částku, ale už vůbec ne v takové výši, protože když jsem si udělal malý propočet, tak Apoštolská církev registrovaná v roce 1989, má na jednoho věřícího, nikoli duchovního, ale jednoho věřícího získat 214 tisíc korun, a třeba Luterská evangelická církev má získat zase na jednoho věřícího 44 tisíc korun. To znamená, to jsou částky, které podle našeho názoru neodpovídají skutečnosti a neměly by být vypláceny. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Mimochodem... 

Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


V průběhu 30 let jenom upozorňuji. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, jenom krátká, prosím, poslední reakce. Je toto ta oblast, o které jste před chvílí prohlásil, že si dokážete představit, že by... 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Ne. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


... že by mohla být zrušena? 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:

 
Ne, já si myslím, že nebude zrušena, protože mně teda přijde, že pan kolega Tejc a všichni ostatní nechápou, co je smyslem toho zákona. Tím smyslem není jenom náprava křivd, ale také nová úprava vztahu státu a církví, která tady byla zcela deformována v roce 49 zákonem, komunistickým zákonem o hospodářském zabezpečení církví, který řekl - stát zabezpečuje církvím všechno včetně platu duchovních, včetně všeho ostatního. A my se pokoušíme toto rozetnout a samozřejmě pak došlo k té dohodě mezi církvemi, že z finanční kompenzace, kterou by měla celou, téměř celou získat katolická církev. Pro to, aby mohlo dojít k této odluce církví od státu, se finanční kompenzace, která měla připadnout katolické církvi dobrovolnou dohodou církví, tady velmi děkuju zejména tedy katolické církvi za to, že... 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Bude dělit i mezi ostatní církve. 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


... že představila takovou míru velkorysosti, že se domluvily na tom, jak si jí rozdělí, aby jim to umožnilo fungování do budoucna. 

 Martin VESELOVSKÝ, moderátor:


Evidentně se kolem tohoto tématu nevidíme naposledy. Pánové, díky za komentář, hezký večer, na shledanou. 

 Jeroným TEJC, člen ústavně právního výboru /ČSSD/:


Díky, na shledanou. 

 Marek BENDA, člen ústavně právního výboru PS PČR a předseda poslaneckého klubu ODS:


Na shledanou. 

Marek Benda

předseda poslaneckého klubu PČR
člen místní rady
člen oblastní rady
místopředseda regionálního sdružení