23. května 2023

Hérostratové naší doby

Podle tradovaného klišé začínali dříve gymnaziální profesoři svůj výklad o nějakém filosofickém nebo matematickém problému větou: „Již staří Řekové…“

A vskutku, základy filosofie položili řečtí učenci od Aristotela po Platóna, základy matematiky Pythagoras, Eukleidus a Thálet.

Ve starém Řecku žil i jistý Hérostratés. Velmi toužil po uznání, po slávě, dnešními slovy po mediální pozornosti. Ale nic pořádného neuměl. Tak se rozhodl zapsat se do dějin alespoň ničením a podpálil Artemidin chrám v Efesu.

Dnes má Hérostratés mnohé následovníky. Jak jinak vnímat poslední vlnu vandalismu, kdy fanatici vydávající se za ochránce přírody, útočí a úmyslně ničí slavná umělecká díla minulosti, kdy úmyslně brzdí městskou dopravu včetně záchranného systému, kdy úmyslně brzdí leteckou dopravu včetně humanitární pomoci pro tak těžce zkoušenou Ukrajinu?

Ano, k mládí patří nějaký ten vzdor. Ale je velký rozdíl mezi protestem a obyčejným vandalismem.

A jistě je i v dnes módní klimapolitice proti čemu protestovat. Vždyť o nějakou tu karikaturu, happening nebo parodii si dnešní establishment politiků, lobbistů a profesionálních klimaaktivistů přímo říká!

Vždyť jak jinak vnímat jejich summity v exotických přímořských destinacích, kam se do luxusních hotelů slétnou privátními tryskáči, aby pak odtud běžným lidem kázali, že mají žít skromně, snížit své spotřeby a pro jistotu jim zdraží topení, bydlení, potravu i dopravu?

Jak se postavit k absurditě, kdy po mnoha letech kompletní přeměny německé energetiky a utracených desetimiliardách eur, která měla ukázat světu, jak mnoho se dá udělat za málo peněz, nyní vypouští Německo více oxidu uhličitého než předtím?

A jak vnímat ochranu klimatu prováděnou tak, že ve Velké Británii začali v tepelné elektrárně místo uhlí z nedalekého dolu pálit dřevo získané vytěžením panenského lesa v Kanadě, které převezou do přístavu kamiony a následně dopraví přes oceán zaoceánskými loděmi. Dříve se pálilo uhlí z nedaleka, les stál a pohlcoval CO2. Nyní je les vykácen, CO2 ze spáleného lesa už nemá co pohlcovat a ty zaoceánské lodě vypustí do atmosféry více emisí než všechna auta z celé EU. To už přesahuje i pověstný Kocourkov.

Proti takovýmto zhůvěřilostem však nikdo neprotestuje. Respektive protestuje, ale kultivovaně a seriózně, což bohužel není mediálně atraktivní a nelze z toho vyrobit přitažlivý titulek či dramatickou reportáž do hlavních večerních zpráv. A tak zatím naši noví Hérostratové svým křikem, hrubostí a vulgárností vytlačují z mediálního prostoru tolik potřebnou seriózní a odbornou diskuzi.

Lucie Michková

členka zastupitelstva MČ Praha 4
předsedkyně místního sdružení ODS Michle

Štítky:
komentář