Čtyřlístek pro zvládnutí krize
18. března 2020

Čtyřlístek pro zvládnutí krize

(www.ods.cz) Potřebujeme dát lidem více jistoty a lepší záruky, že vedení státu má plán. Toto je náš 4bodový plán pro zdravotní, ekonomické a politické zvládnutí krize. 4bodový plán, který pomůže vyvést zemi z pocitu nejistoty, kterou dnes mnozí lidé přirozeně pociťují.

 Otevřená politika

 • Situaci zvládneme jen tehdy, když si budeme všichni důvěřovat.
 • Pravda je lepší než lež. Budeme žádat zastavení neúplných a nepravdivých informací. Občané ČR snesou pravdu a zaslouží si pravdu. Bez pravdy, důvěry a disciplíny krizi nepřekonáme. Ale když žádáme důvěru a disciplínu od lidí, musí vláda a její členové říkat lidem pravdu.
 • Žádáme od vlády otevřenou politiku.
 • Takže v první řadě by měla vláda otevřeně říct:
  • Kdy, kolik a jakých bude ochranných pomůcek pro pracovníky IZS.
  • Kdy, pro koho a kde budou zajištěny nejen roušky a respirátory, ale komplexní spektrum ochranných pomůcek pro zdravotníky včetně celotělových kombinéz, návleků na nohy, štítů nebo brýlí. Je zcela jasné, že to nebude zítra ale řekněme otevřeně každému, co a kdy a kde bude. Nevoďme lidi za nos.
  • A kdy budou ochranné roušky k dispozici pro obyvatele. Potřebujeme zajistit roušky obyvatelům, předpokládejme, že to nebude jen na 2 nebo 4 týdny a musíme jim říct, dokdy se tak stane. Můžeme si roušky šít, můžeme improvizovat, ale to není řešení.
 • Jasné definování podmínek, za kterých budou zmírněna nebo ukončena mimořádná opatření.

Koncepční politika 

 

Chceme slyšet, kdy bude k dispozici krizový program

 • Budeme naléhat, aby se návrhy rozhodnutí přenesly na krizový štáb složený z odborníků. Je nutné přejít od vládní improvizace k odborné koncepční práci.
 • Potřebujeme scénáře, místo ad hoc opatření potřebujeme program perspektivního řešení současné situace. Ne na den ani na týden, ale na měsíc, na dva, na čtvrtletí a pro návrat země k normálnímu životu.
 • Co to znamená a s jakými podněty jdeme na jednání? Je jich víc, ale řeknu dva:
  • Jaký bude předpokládaný počet závažných případů a na základě toho definovat potřebu lůžek a kvalifikovaných zdravotníků pro jejich léčbu. (Tzn. definovat, kolik bude potřeba ventilátorů s příslušenstvím, přístrojů pro mimotělní oběh, dalšího materiálu a vybavení pro intenzivní péči. Je nutné počítat s tím, že pacient může v případě těžkého průběhu onemocnění vyžadovat intenzivní péči několik týdnů. Teprve po této analýze je možné stanovit, kolik lůžek, zdravotníků a nemocnic se musí připravit.)
  • Jak bude vypadat specializovaná péče o seniory. To není záležitost dvou nebo třech týdnů. Lidé se budou muset vrátit do práce, musí být nastaven systém péče o seniory. Občané nad 65 let by měli být standardně testováni na přítomnost infekce. Bude potřeba vytvořit systém péče o tuto skupinu obyvatel, aby jejich kontakt s okolím byl minimalizován, tj. aby měli např. zajištěnou dodávku potravin, výplatu důchodů, dodání léků, nezbytnou zdravotní péči. Pro tuto péči o seniory lze využít mj. skupiny dobrovolníků z řad studentů zdravotnictví. Péče o seniory má nejen etický charakter, ale sníží i potřebu náročné zdravotnické péče při těžkém průběhu onemocnění.

 Ekonomická politika 

 

Navrhujeme urychlit práce na silném ekonomickém balíčku

Země, ekonomika a lidé musí dostat silný signál, že zde bude záchranná síť, neboť propady v příjmech budou masivní. Vláda by měla okamžitě stanovit platformu, na níž vznikne robustní balík podpory. Musíme být připraveni na zavedení speciálních plošných dávek. Stát se z dlouhodobého hlediska s propady vyrovná, pro rodiny a podnikatele však finanční dopady mohou být neřešitelné.

Roušky nakoupit z opozice neumíme, ale nabízíme vládě ekonomickou kompetenci, nabízíme spolupráci. Základním cílem je nechat peníze ve firmách a OSVČ. Bude nutné platit mzdy a fixní náklady v příštích měsících. Opatření musí být plošná a jednoduchá. Dotační tituly jsou celkem k ničemu, nebude na to čas, omezený počet příjemců.

Tři druhy opatření:

 1. Okamžitá opatření 
 2. Snížení nákladů firem a OSVČ
 3. Střednědobá opatření

Okamžitá opatření

 • Mimořádná jednorázová dávka všem zaměstnancům postiženým současnou krizí ve výši (cca 15 000 Kč) (mimo poplatníky, kteří platí solidární přirážku)
 • Fyzické a právnické osoby nemusí do konce roku splácet půjčky. Dojde k jejich zamrazení včetně úroků.
 • Mimořádná jednorázová kompenzace za propad příjmů všem OSVČ s maximálně 10 zaměstnanci ve stavu k 28. 2.2020 ve výši 30 tisíc korun
 • Odklad platby daně z příjmu – ministryně by měla prominout příslušenství daně, díky čemuž je možný posun termínu, a to ve chvíli, kdy ministryně zveřejní ve zpravodaji, že se promíjí pokuta a následný úrok, čímž fakticky dosáhne posunu termínů pro podání (vláda tento návrh již akceptovala).
 • Zrušení zálohy daně z příjmu do konce roku 2020 – ve chvíli takovéto mimořádné situace, která může likvidovat české podniky a podnikatele, není na místě jim zadržovat další peníze (zatím ministryně odmítá).
 • Odklad plateb sociálního a zdravotního pojištění od mezd za 03/2020 po dobu uzavření škol, stavu nouze či jiných omezení ze strany vlády (resp. státu).
 • Zkrácení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 30, či dokonce 15 dnů – obdobný příklad, je nutné zařídit, aby čeští podnikatelé měli co nejdříve dostupnou hotovost, a není důvod pro to, aby v takovéto chvíli stát zadržoval jejich peníze.
 • Odklad plateb DPH za měsíc březen a dále pro měsíční plátce, odklad plateb DPH za 1. kvartál pro čtvrtletní plátce a dále po dobu uzavření škol, stavu nouze či jiných omezení ze strany vlády (resp. státu).
 • Zdvojnásobení koeficientu pro odpočet úroků hypotéky z daně z příjmu.
 • Dočasné zastavení vyplácení dividend do zahraničí.

Snížení nákladů firem, OSVČ

Nutno řešit ve stavu legislativní nouze.

 • Proplácení prvních 14 dní nemocenské státem po dobu trvání stavu nouze.
 • Prodloužení ošetřovného z 9 kalendářních dnů po celou dobu uzavření škol a školek pro zaměstnance i OSVČ.
 • Navýšení ošetřovného na 80 % platu a navýšení věkové hranice ošetřovaného dítěte ze 13 na 15 let (předloženo v Poslanecké sněmovně 24. 3., návrh vládou zamítnut)
 • Zkrácení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 30, či dokonce 15 dní.
 • Přerušení EET, nebo alespoň posunutí 3. a 4. vlny EET o 12 měsíců – lékaři, ale i živnostníci a firmy mají v tuto chvíli naprosto jiné starosti než zajišťovat EET. (Dle MF nebylo možné, nakonec k přerušení EET přistoupila alespoň na 3 měsíce, ODS předložila návrh na přerušení na 24 měsíců a zrušení 3. a 4. vlny, návrh vláda zamítla).
 • Odpuštění daně z příjmu pro OSVČ za rok 2020.
 • Uzákonění kurzarbeit.
 • Odpuštění platby sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a jejich zaměstnance do konce roku 2020 (pro OSVČ předloženo v Poslanecké sněmovně 24. 3., návrh vládou zamítnut)
 • Odpuštění platby odvodů na sociální pojištění pro firmy, které udrží současný stav zaměstnanců.

Střednědobá opatření

Lze řešit standardní legislativní cestou.

 • Snížení sociálního pojištění zaměstnavatele pro částečné úvazky.
 • Zvýšení základní slevy na poplatníka daně, popřípadě jiný daňový nástroj ve prospěch zvýšení čistých příjmů občanů tak, abychom neohrozili spotřební výdaje domácností.
 • Snížení daně z příjmu právnických osob o 1 procentní bod.
 • Snížení vedlejších nákladů práce prostřednictvím snížení odvodů na aktivní politiku zaměstnanosti na polovinu.

Politika spolupráce

 

Žádáme řádnou informovanost ústavních orgánů a politické opozice

 • Zvažme poslední dva chaotické týdny a začněme znovu.
 • Pokud máme společně bojovat a zajistit důvěru a disciplínu občanů, nemůže premiér ohlašovat drakonická opatření z televize bez vědomí členů vlády a vedení obou komor Parlamentu ČR. Nelze ohlašovat karanténu ČR z televize jako uvážení.
 • Plnou podporu zaslouží samosprávy, které v současné době zajišťují tu nejdůležitější pomoc lidem.
 • Politické grémium by mělo v této době fungovat prakticky nepřetržitě a měli bychom mít nepřetržitý kontakt s vládou. Nemusí to být každý den fyzicky, umíme být ve spojení online, ale nesmí se opakovat neděle – kdy premiér na obědě oznámí zákaz vycházení a od členů vlády až po vedení Parlamentu nikdo nic neví. Toto musí skončit. Musíme táhnout za jeden provaz.