Události, komentáře: Deset procent pro lékaře a sestry
3. května 2016

Bohuslav Svoboda: Události, komentáře: Deset procent pro lékaře a sestry

Platy ve zdravotnictví porostou. Vláda je od příštího roku zvýší o desetinu. Kde na to vezme, ale ještě neví. O finančních podmínkách v českém zdravotnictví a řešení nedostatku lékařů a sester debatoval v Událostech, komentářích ČT místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Bohuslav Svoboda.

Celý rozhovor s Bohuslavem Svobodou můžete zhlédnout v archivu ČT24.
 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Domluveno, přislíbeno, ještě neschváleno. Lékařům a sestrám od ledna vzrostou platy o 10 %. Vládní strany se na tom shodly se zástupci zdravotníků i krajů. Koalice ale zatím nemá jasno, kde peníze na tyhle mzdy vzít. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Místopředseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny Bohuslav Svoboda. Dobrý večer. 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Tom Philipp. Dobrý večer. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, vítejte v Událostech, komentářích. Deset procent moc, málo, akorát, pane poslanče? 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Deset procent jsou jistě velké peníze a zdravotnictví je potřebuje. Ale deset procent to je naprosto špatná číslovka. Deset procent... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ohledně přidání platů zdravotníků deset procent je špatná číslovka. Proč? 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Ano, špatná číslovka, protože plošně navýšit všem deset procent je špatně. I v tom zdravotnictví jsou lidé, kteří pracují špičkově, a lidé, kteří pracují hůř. A ta odměna musí být diferencovaná. Navýšit všem deset procent, to je prostě komunismus, všichni mají stejně, a to je tak špatně, že to veškerý stimulační moment vlastně zneguje, zruší. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To znamená, že lékaři nepřestanou odcházet? 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Lékaři budou chtít stále přidat, protože když budou mít všichni stejně, tak ti dobří budou přesvědčeni, že to je špatně a budou právem přesvědčeni o tom, že to je špatně. Vždyť my musíme mít, jako to je ve světě, my musíme mít žebříček nemocnic o tom, jak kvalitně pracují, to je veřejný statek. Veřejný statek je informace o tom, že v nemocnici v horní dolní na slepé střevo nikdo neumírá. A to je veřejný statek, který musí být znát, ten já si musím najít a podle toho si také vybírám nemocnici. Ale to také musí znamenat, že ta pojišťovna té nemocnice, která je na špičce toho žebříčku, platí víc. To taky musí znamenat, že její lékaři mají víc. Tak to prostě funguje. V tom zdravotnictví je to stejné jako v každé jiné branži. Cost and benefit, musí tam být to, co za ty peníze dostávám. A to my pořád nesledujeme a pořád dáváme deset procent všem. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane náměstku. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Musíme si uvědomit, že tarifní mzda činí u lékařů zhruba něco kolem 55 procent jejich celkového příjmu. Další část jsou nadtarifní složky a potom samozřejmě ta část, kterou si vlastně vyslouží, kterou mají za služby v práci přesčas. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dobře. Ale to přidání v tarifech je pro všechny stejné. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

To přidání v tarifech je pro všechny stejné, ale ta diference tady pořád je možná v těch nadtarifních složkách, to znamená mimořádná odměna. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To není ta cesta, která zruší vlastně tu vaší výhradu? 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Určitě ne. Tato cesta ji nezruší. Pro zaměstnance je samozřejmě zásadní složkou ta složka tarifní, to je to, oč on se opírá. To je to... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

I když je to půlka toho platu plus minus. 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

...jak může získat úvěr. To je to, jak může pro svou rodinu plánovat. Ty nadtarifní složky odměny jsou věc mimořádná, závislá na hospodaření té nemocnice, závislá na celé řadě faktorů. A není možné srovnávat příjem za služby, příjem za nadstandardní práci jako mimořádnou s tím, co je tarifní plat. To je prostě jiná záležitost. A bohužel pokud se v tomto ministerstvo nezmění, tak ten problém s financováním zdravotnictví, respektive s platy zdravotnickými bude pořád trvat dál. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Já nechci chytat za slovo. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Rozumím tomu, nepřestanou... 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Ale já myslím, že tady právě se snažíme stabilizovat ten zdravotnický personál, nejenom lékaře, ale i sestry. A myslím si, že pokud ho chceme opravdu stabilizovat... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dobře. A tohle je cesta pro tu stabilizaci? Pan Svoboda si to určitě nemyslí. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Je to podle našeho soudu určitá cesta ke stabilizaci. V každém případě, protože jinak bychom to nenavrhovali, kdybychom tomu nevěřili, je to cesta ke stabilizaci, už to, že vlastně to dáváme do tarifní složky platů, což je samozřejmě jenom tam, kde dosáhneme, to znamená tam, kde je tedy  ta celková částka, kterou ten zaměstnanec získá, řízena platovými tabulkami, což nejsou zdaleka všechny nemocnice, tak tam, kde dosáhneme, tam vlastně zvýšíme o deset procent. Ty ostatní se budou muset více či méně přizpůsobit, protože samozřejmě zvláště v době, kdy zdravotníků je málo, jim nic jiného nezbývá. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Lékaři odcházeli, ano. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Lékaři by jim odcházeli a tady v tom případě ne do zahraničí, ale do jiného zdravotnického zařízení, to by je absorbovalo. Čili celkově to vytáhne nějakým způsobem ty mzdy nahoru. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dobrá. Čili pro vás je to příspěvek k té stabilizaci. Pan Svoboda tady řekl ještě jednu důležitou věc, musíme mít ten žebříček nemocnic, musíme vědět, že v horní dolní na slepé střevo neumřel nikdo. To jde trošku ale do úplně proti... 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Pan docent má stoprocentně pravdu. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A takhle to tedy bude, to jde úplně proti tomu, co třeba říká, pokud se nemýlím, Andrej Babiš, za slepé střevo se všude zaplatí stejně. 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Ne. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

My v tuhle tu chvíli... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A co na to ministerstvo zdravotnictví tedy. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:
 

V každém případě je potřeba velmi přísně kontrolovat kvalitu a za lepší práci platit lépe. To je naprosto jasné. Jestliže lékař nebo zdravotnický personál udělá nějakou chybu, většinou se to projeví nějakými vedlejšími účinky nebo respektive nějakou komplikací, a v tuto chvíli ty systémy jsou nastaveny tak, že ta komplikace pro to zdravotnické zařízení není finanční zátěží. Ve chvíli, kdy budeme mít data, která teď začínáme sbírat, protože bohužel jsme nastoupili do vlaku, který byl naprosto, co se týče dat, vyprázdněn... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ano, DRG a v tom vlaku už zdravotnictví jede tedy mnoho let a vy ho předěláváte ten vlak. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Ano, bohužel ho musíme celý předělat. A ne DRG, ale mluvím i o NZIS. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Mě zajímají ty dva přístupy, tak buď platí to, co říká pan Svoboda, že musí být jasno, kde to dělají lépe, tam se za to asi platí více, anebo ne. Musíme všude zaplatit stejně za stejnou operaci stejně, tak kde stojí ministerstvo zdravotnictví? 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Nebo prostě nebudeme platit ty komplikace a ty komplikace budou na náklady té nemocnice nebo toho zdravotnického zařízení a v tu chvíli si samozřejmě to zdravotnické zařízení musí řádně rozmyslet, jak to, jak zorganizovat tu péči tak, aby ty komplikace nevznikaly, což bude dobré pro systém, ušetří, bude to dobré pro pacienta především, protože prostě ty komplikace bude jich míň, bude tlak na to, aby jich bylo míň. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Automatismus? Prostě uděláš to špatně, musíš to reoperovat, ale už ti nikdo nezaplatí. 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

To je pravda, ale tak jednoduché to není. Celý DRG je systém o tom, že za něco platím jakoby paušálem, za celý blok těch věcí, který se týkají toho slepého střeva, od přijmutí pacienta přes operaci přes lůžko je prostě paušál, který se za to dá. Když to je neúspěšné, tak ten paušál zůstává stejný, a to zařízení dostane vlastně finálně míň. Ale to není ten problém. Ten problém skutečně spočívá v tom, že musí být také vícezdrojové financování. To znamená nemocnice, která dělá lépe, má lepší výsledky, musí mít možnost tyto své lepší výsledky uhradit prostě proto, že to stojí víc na těch lidech, musí mít lepší sestry, lepší lékaře, lepší zdravotnický personál, musí být dobře vybavená. A zaplatit odborníka prostě je drahé. Nám neodcházejí lékaři tak... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Tedy aby si lidé připláceli? 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Aby to byl nějaký zásadní problém. Ale odcházejí nám špičkoví odborníci. Odcházejí nám lidé, kteří už jsou udělaní a jsou nakupovaní venku. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A z čeho doplatit? Více ze systému, lidi, aby si připláceli, nebo z čeho doplatit? 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Ten systém je pravděpodobně velmi nadoraz. Ale my jsme zrušili například třicetikorunový poplatek, je to směšná suma, ale dneska chybí. Chybí v tom okamžiku, kdy chceme přidávat těch nesmyslných deset procent. Pokud nedáme možnost jiných zdrojů do toho financování, ať je to nějaké soukromé pojištění, připojištění, jiné zdroje, pak ten problém bude trvat pořád. Stále bude trvat to, že bude zdravotnictví potřebovat víc peněz, a bude to na státu, aby to zaplatil, a ten to nedokáže. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Další možné zdroje. Zrušení poplatku jako chyba tady označeno. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

To byla priorita vlády. My jsme to už mnohokrát obhajovali, respektive vysvětlovali. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dnes to opozice ale zase připomněla, ano. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Opozice samozřejmě má nějaký názor na to, to je potřeba respektovat a samozřejmě pokud k tomu bude mít možnost... Daniel TAKÁČ, moderátor:

A já se ptám na ten váš názor. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

...tak to samozřejmě může potom zase znovu zavést. Můj názor není úplně podstatný, já jsem úředník. Takže tohle to je věc spíš politická. Pro mě je důležité to, jakým způsobem budu moc příští rok postavit úhradovou vyhlášku nebo na příští rok postavit úhradovou vyhlášku, to, abychom se bavili o opravdových zdrojích, opravdových odhadech, abychom jaksi neposouvali ty pravdy prostě tu o miliardu výš, tu o miliardu níž. Já prostě mám určité odhady, které jsou na příští rok a které ukazují, že zaměstnanci odvedou zhruba o sedm miliard víc než v roce 2016. A k tomu, abych mohl dosáhnout toho zhruba 10% navýšení platů, potřebuju zhruba sedm miliard. To znamená, to je jedna k jedné a k tomu potřebuju ještě na biologickou léčbu, na speciální choroby, potřebuju na rozvoj i diagnostických a terapeutických metod. Prostě jaksi je jasné... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A už jsme u toho. Vy říkáte, že na těch deset procent potřebujete sedm miliard. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Ano. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Andrej Babiš, pokud se nemýlím, mluví o šesti miliardách a pan ministr říkal, že prostě pod čtyři miliardy to nejde. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Ne, to mluvíme každý o něčem jiným. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Tak kolik? 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

To, co říká pan vicepremiér Babiš, je šest miliard. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

To na těch deset procent stačí. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Ano, já nevím, z jakých jaksi dat on vychází, ale my jsme přidávali v roce 2015 pět procent, v roce 2016 opět pět procent a pokaždé nás to stálo více než 3,5 miliardy. Čili... 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Čili deset procent musí být sedm miliard. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Musí být sedm. Je to prostě empirie. Můžeme se bavit, proto říkám, že právě ty miliardy tak jako nahoru jedna dolu, prostě není to úplně dobré takhle s tím šermovat. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane doktore, vy pracujete na konkrétním pracovišti, jste přednostou gynekologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Lékaři odcházejí? Odcházejí nějak víc, nějak míň, je nějak kritický rok. Anebo lékaři odcházejí vlastně poslední léta pořád stejně, u vás konkrétně. 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Mezi lékaři jsou dva problémy. Jeden ten problém je, že ta skupina obyvatel, kteří jsou lékaři, zestárla. Odcházejí prostě proto, že tam je vysoký věkový průměr. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Teď spíš myslím ty odchody do zahraničí. Omlouvám se za nepřesnou otázku. Odchody do zahraničí. 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Odchody do zahraničí nejsou podstatné. Ty jsou po řadu letu stejné početně. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Stejné. 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Ten problém, který tady je, že ti lékaři i kvůli tomu systému vzdělávání prostě velmi pomalu se dostávají někam dál nahoru do té fáze, kdy to povolání budou umět, a protože to trvá tak dlouho, tak velmi záhy odcházejí do privátní sféry a opouštějí tu sféru nemocniční, která se vyprazdňuje čím dál tím víc. Čili v současné době je problém, ano je, na mnoha periferních pracovištích je prostě takový nedostatek lékařů, že se musejí některé činnosti utlumit, je takový nedostatek zdravotních sester, že se některá patra zavírají. A ten problém svým způsobem dopadá třeba i na nemocnice v hlavním městě Praze. I v hlavním městě Praze je problém se sestrami. S lékaři to není tak špatné, ale není to dobré. My když jsme dřív, když jsem sháněl nebo chtěl přijmout lékaře, tak v tom žebříčku v nich stálo deset ve frontě, teď když jsou dva na jedno místo, tak si říkáme, je to skvělý. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Prosím, jenom velice krátkou. Vy jste tady otevřel téma vzdělávání lékařů, a to si dovolím v tom nepokračovat tedy, protože to bychom tady seděli hodně dlouho. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Dneska byla ta 95. Já, jestli můžu doplnit pana docenta. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Velmi krátce prosím. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Velmi krátce. Ta situace je jiná v Praze a jiná mimo Prahu. V Praze samozřejmě ten problém s těmi lékaři není tak velký. Ten problém, tak jak se tam ukazovalo, asi tisíc lékařů, kteří chybí, necelých, tak to je spíš otázka prostě periferie mimo Prahu. Obráceně je to u sester, sestry naopak v Praze jich je výrazný nedostatek, zatímco mimo Prahu je to, je to trochu lepší. Také tam chybí, ale není  tak velký ten nedostatek. Je to prostě trošku různé podle toho. Samozřejmě je to, je to dané tím, že ta Praha je schopná absorbovat velké množství vysokoškoláků a sestry dneska jsou vysokoškolačky, takže se velmi dobře na trhu práce uplatňují. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, myslím, že k téhle debatě se ještě vrátíme v Událostech, komentářích určitě. Děkuji, že jste přišli. Na shledanou. 


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:

Na shledanou. 


Tom PHILIPP, náměstek ministra pro zdravotní pojištění:

Děkuju, dobrou noc. 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
zastupitel

Více o autorovi