Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Martin Baxa

předseda regionálního sdružení

Richard Brümmer

místopředseda regionálního sdružení

Roman Jurečko

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Karpíšek

místopředseda regionálního sdružení

Rudolf Salvetr

místopředseda regionálního sdružení

Michal Šašek

místopředseda regionálního sdružení

Jan Šašek

místopředseda regionálního sdružení

Vladislav Vilímec

místopředseda regionálního sdružení

Petr Baloun

člen regionální rady

Štěpán Bečvář

člen regionální rady

Josef Holeček

člen regionální rady

Miroslav Jaroš

člen regionální rady

Jiří Kalista

člen regionální rady

Josef Kroupa

člen regionální rady

Gabriela Levorová

členka regionální rady

Radek Novák

člen regionální rady

Helena Řežábová

členka regionální rady

David Šlouf

člen regionální rady

Zdeněk Štrunc

člen regionální rady

Linda Trefná Kryštofová

členka regionální rady

Milan Vácha

člen regionální rady

Eva Trůková

zástupkyně krajské samosprávy v RR