Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Jiří Bařák

člen regionální kontrolní a revizní komise

Milan Janků

člen regionální kontrolní a revizní komise

Adriana Jarošová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Rita Mádrová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jan Mráz

člen regionální kontrolní a revizní komise

Ladislav Řežáb

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jakub Sochor

člen regionální kontrolní a revizní komise

Blanka Vilímcová

členka regionální kontrolní a revizní komise