Regionální kotrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

David Behenský

člen regionální kontrolní a revizní komise

Martin Hučko

člen regionální kontrolní a revizní komise

David Jilich

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jan Kalián

člen regionální kontrolní a revizní komise

Rita Mádrová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Stanislav Pospíšil

člen regionální kontrolní a revizní komise

Marie Průchová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Judita Soukupová

členka regionální kontrolní a revizní komise

Zuzana Stupková

členka regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Tišer

člen regionální kontrolní a revizní komise