Mgr. Jan Šašek

krajský zastupitel
místostarosta
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Oblastní sdružení ODS Rokycany Jiráskova ulice 208
337 01  Rokycany – Nové Město
Masarykovo náměstí 1, Střed
337 01  Rokycany

Životopis

Jan Šašek se narodil a žije v Rokycanech. Je mladým politikem se zkušeností z neziskového sektoru. Na vysokých školách v Plzni a v Praze studoval politologii a veřejnou správu. Magisterské studium končí letos. V Rokycanech zakládal a vedl Mladé konzervativce, sdružení mladých lidí se zájmem o veřejné dění a politiku. Vedle studií získával zkušenosti jako asistent senátora Luďka Sefziga.

Pracuje v neziskové kulturní nadaci a druhým rokem působí též jako koordinátor primátora města Plzně pro spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky a Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje. Má tak příležitost spolupodílet se na řešení palčivých problémů veřejné správy a krajské a komunální politiky.

Má zkušenosti i z reálné komunální politiky. V předchozím období byl zastupitelem města Rokycany, kde se věnoval činnostem v oblastech životního prostředí, kultury a památkové péče, a dále kontrole dodržování právních předpisů a efektivnímu hospodaření s majetkem města.

Jan Šašek je aktivním členem Sdružením pro obnovu památek Rokycanska a okolí. Fandí dobrovolným hasičům, ochráncům přírody a chovatelům drobného zvířectva. Mezi jeho záliby patří kultura, historie, architektura, turistika a sport.

Články (42)

Další články