Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Radka Trylčová

krajská radní

Martin Baxa

krajský zastupitel

Marcela Krejsová

krajská zastupitelka

Jan Poduška

krajský zastupitel

Rudolf Salvetr

krajský zastupitel

Jan Šašek

krajský zastupitel

Jiří Šneberger

krajský zastupitel

Vladislav Vilímec

krajský zastupitel