Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Marcela Krejsová

náměstkyně hejtmana

Vladislav Vilímec

náměstek hejtmana

Radka Trylčová

krajská radní

Martin Baxa

předseda klubu krajských zastupitelů

Jan Poduška

krajský zastupitel

Rudolf Salvetr

krajský zastupitel

Jan Šašek

krajský zastupitel

Jiří Šneberger

krajský zastupitel