Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Martin Baxa

předseda regionálního sdružení

Miroslav Dusil

místopředseda regionálního sdružení

Roman Jurečko

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Karpíšek

místopředseda regionálního sdružení

Jan Poduška

místopředseda regionálního sdružení

Jan Šašek

místopředseda regionálního sdružení

Michal Šnebergr

místopředseda regionálního sdružení

Vladislav Vilímec

místopředseda regionálního sdružení

Petr Baloun

člen regionální rady

Štěpán Bečvář

člen regionální rady

Josef Holeček

člen regionální rady

Miroslav Jaroš

člen regionální rady

Jiří Kalista

člen regionální rady

Jan Klíma

člen regionální rady

Zdeněk Mádr

člen regionální rady

Jakub Maglovský

člen regionální rady

Helena Řežábová

členka regionální rady

Jaroslava Šedivcová

členka regionální rady

David Šlouf

člen regionální rady

Zdeněk Štrunc

člen regionální rady

Pavel Trůka

člen regionální rady

Milan Vácha

člen regionální rady

Marcela Krejsová

zástupkyně krajské samosprávy v RR

Rudolf Salvetr

zástupce krajské samosprávy v RR

Radka Trylčová

zástupkyně krajské samosprávy v RR

Lumír Aschenbrenner

senátor PČR