Ing. Richard Brümmer

místopředseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
člen místní rady