Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Vojtěch Blažek

člen regionální rozhodčí komise

Vladimíra Hirschová

členka regionální rozhodčí komise

Lukáš Janko

člen regionální rozhodčí komise

Lubomír Kesner

člen regionální rozhodčí komise

Jan Mráz

člen regionální rozhodčí komise

Jan Škoda

člen regionální rozhodčí komise

Petr Šnobl

člen regionální rozhodčí komise

Pavel Tomášek

člen regionální rozhodčí komise

Karel Vrzala

člen regionální rozhodčí komise