Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Lucie Cihlářová

členka regionální rozhodčí komise

Jan Čermák

člen regionální rozhodčí komise

Václav Heřman

člen regionální rozhodčí komise

Lukáš Janko

člen regionální rozhodčí komise

Jiří Kratochvíl

člen regionální rozhodčí komise

Tomáš Marcin

člen regionální rozhodčí komise

Jan Škoda

člen regionální rozhodčí komise

Jan Šlechta

člen regionální rozhodčí komise