Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Vladimíra Hirschová

členka regionální rozhodčí komise

Lukáš Janko

člen regionální rozhodčí komise

Milan Janků

člen regionální rozhodčí komise

Vlasta Kůtová

členka regionální rozhodčí komise

Gabriela Levorová

členka regionální rozhodčí komise

Jan Mráz

člen regionální rozhodčí komise

Aleš Procházka

člen regionální rozhodčí komise

Petr Tišer

člen regionální rozhodčí komise