Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Vladimíra Hirschová

členka regionální rozhodčí komise

Václav Chroust

člen regionální rozhodčí komise

Lukáš Janko

člen regionální rozhodčí komise

Šárka Kohoutová

členka regionální rozhodčí komise

Jan Mráz

člen regionální rozhodčí komise

Daniel Šlajs

člen regionální rozhodčí komise

Petr Tišer

člen regionální rozhodčí komise

Jakub Tobiáš

člen regionální rozhodčí komise

Simona Turková

členka regionální rozhodčí komise