Ing. Jana Bačíková, MBA

starostka obce
členka regionální rady
místopředsedkyně oblastního sdružení

Vacenovice 243
696 06  Vacenovice

Životopis

Jana Bačíková je druhé volební období starostkou obce Vacenovice.

Je narozena 7. 8. 1969. Má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, studijní obor podniková ekonomika a management. Členkou ODS je od roku 2006 a stejnou dobu se pohybuje v komunální politice. Je předsedkyní místního sdružení, místopředsedkyní oblastního sdružení a členkou regionální rady ODS. Od roku 2010 je starostkou dvoutisícové obce Vacenovice.

Má jednoho syna. Ve volném čase se kromě rodiny věnuje včelaření a jako vedoucí včelařského kroužku vede děti k této krásné zálibě a lásce k přírodě. Má ráda folklor. „Zdědili jsme po svých předcích krásný vztah ke svému kroji a dodnes se v našem kraji uchovalo velké množství jedinečných tradic, zvyků a obřadů, spousta krásných lidových písní a tanců.“