Ing. Jana Bačíková, MBA

poslankyně PČR
starostka obce
1. místopředsedkyně oblastního sdružení

Vacenovice 243
696 06  Vacenovice

Životopis

Jana Bačíková je třetí volební období starostkou obce Vacenovice.

Má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, studijní obor podniková ekonomika a management. Členkou ODS je od roku 2006 a stejnou dobu se pohybuje v komunální politice. Je předsedkyní místního sdružení, místopředsedkyní oblastního sdružení a členkou regionální rady ODS. Od roku 2010 je starostkou dvoutisícové obce Vacenovice.

Má jednoho syna. Ve volném čase se kromě rodiny a vnučky věnuje včelaření a jako vedoucí včelařského kroužku vede děti k této krásné zálibě a lásce k přírodě. Podporuje místní zvyky a tradice, účastní se pravidelně všech folklorních akcí nejen ve své obci, ale i v okolí.