Životní prostředí a zemědělství

Svět se dnes soustředí na ochranu před Covid-19. Problémy fungování našeho zemědělství a ochrany životního prostředí, zejména problém sucha, však nezmizely. Koronavirová krize nám znovu ukázala, že člověk není a nikdy nebude pánem světa, a je proto impulsem a příležitostí změnit náš přístup a zaměřit se v oblasti životního prostředí a zemědělského hospodaření na to nejdůležitější.

Vybrané aktuální priority

  • Voda je život, sucho přináší smrt – podpořme opatření na zajištění dostatku vody pro obyvatele i v krajině (zadržování vody v krajině a posilování retenční schopnosti půdy, propojování vodohospodářských soustav, podpora nových zdrojů vody, podpora efektivnějšího hospodaření s vodou, ochrana kvalitní pitné vody).
  • Obnovujme lesy a podpořme vlastníky lesů a lesní hospodáře (podpora prodeje dřevní hmoty, podpora skladování syrového dřeva, podpora výsadby, podpora ochrany vysázených lesů, úvěrové a daňové zvýhodnění zpracovatelů, kteří investují do výstavby malých pil).
  • Řešme problémy odpadového hospodářství – důraz na snížení množství odpadů, jejich další efektivní a racionální využití, na maximálně ekologickou likvidaci.
  • „Ozelenění“ měst – podporujme zadržování vody a výsadbu zeleně uvnitř měst tak, aby se nestaly vyprahlými, betonovými pouštěmi, ve kterých se v létě nedá dýchat.

Vybrané střednědobé cíle

  • Podporujme správné nakládání s vodou a půdou a rozčleňování zemědělských půdních celků krajinnými prvky – podpořme a upřednostněme k půdě šetrnou rostlinnou a živočišnou produkci za účelem výroby potravin (konec dotací pro paliva 1. generace, omezení dotací na využití rostlinné produkce pro výrobu energie, podpora výroby potravin v místě přímo farmáři, drobnými zemědělci a dalšími na půdě za účelem rostlinné a živočišné produkce hospodařícími subjekty, podpora soběstačnosti, zlepšení přístupu mladým farmářům k pronájmu či koupi půdy, ochrana biodiverzity a opylovačů).
  • Podpořme vývoj a výzkum k životnímu prostředí šetrných technologií (ochrana ovzduší, moderní vybavení výrobních objektů i domácností, …).
  • Podpořme šetření s přírodními zdroji (cirkulární ekonomika, opakované využití obalů, nádob, nástrojů, zateplování, efektivní využití vodních a energetických zdrojů, …).