Reforma státu

Koronavirová krize odhalila, jak špatně funguje stát elektronickou formou. Využijme získané zkušenosti a dovednosti k modernizaci výkonu státu a komunikace s občany.

Zlepšeme fungování státu

  • Revidujme všechny zákonné normy – náš právní řád je zaplevelen mnoha povinnostmi a zákazy, které se často zdvojují a berou čas a energii aktivním lidem a zvyšují počty úředníků. Náklady na revizi zákonných norem ve výši 0,5 mld. Kč se rychle vrátí na úspoře výkonu státní správy ve výši 1 mld. Kč ročně. Revize bude mít významný pozitivní dopad na život firem a na budoucí vývoj ekonomiky.
  • Otočme v přístupu státu k občanům – ukázalo se, že lidé jsou odpovědní a jsou schopni vyřešit problém, na který stát nedosáhl a vlastně ani dosáhnout nemohl. Stát, který lidem důvěřuje, nemusí všechno povolovat, stačí, aby se zaměřil jen na případy, kdy dochází k porušení zákona.
  • Zakažme státu, aby po podnikatelích vyžadoval cokoli nadvakrát – konec opakovaného a bezbřehého vykazování a hlášení známých skutečností (např. daňová správa i ČSU).
  • Zlevněme lidem vyřizování agend elektronickou cestou.
  • V posledních letech stát investoval miliardy korun do digitalizace. Navzdory tomu úředníků i agendy přibylo. Zastropujme počet úředníků. Pro profesionálně a přívětivě vedenou státní správu nejsou třeba žádní další úředníci. Nesmějí přibývat ani agendy a přísný stop stav pro vznik nových úřednických míst povede nutně k postupnému snižování počtu úředníků.
  • Přenesme výkon státu blíže k občanům. Obce ukázaly během krize, že dokážou svým občanům pomoci efektivně a adresně. Zajistěme obce pro stabilní výkon jejich funkcí včetně finančního zajištění při pravděpodobném výpadku příjmů.
  • Zrušme zbytečné úřady a státní instituce (NAKIT, Vinařský fond, spojení organizací pod Ministerstvem zemědělství a další).

Dotáhněme digitalizaci

  • Datové schránky budou snadno dostupné a připravené k použití pro každého.
  • Co nejrychleji spusťme možnost přístupu občanů ke službám státu i prostřednictvím jejich běžně používané bankovní identity.
  • Urychleme zavádění vysokorychlostního internetu do všech obcí v zemi. Okamžitě zjednodušme podmínky pro výstavbu optických sítí.