Ekonomika

Opatření musí pomoci k restartu zastavené ekonomiky a ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky, která klesala už před krizí. Zároveň máme jedinečnou šanci podpořit inovace a zvýšit přidanou hodnotu naší výroby.

Zjednodušení daňového systému

  • Zaveďme paušální daň pro malé živnostníky, která jim ušetří čas s administrací.
  • Zaveďme dvě sazby DPH 10 % a 21 % a převeďme všechny služby do té nižší.
  • Zrušme daň z nabytí nemovitosti a silniční daň pro osobní vozidla.
  • Přenesme agendu daní na internet.

Podpora podnikání

  • Vytvořme podmínky pro inovace, modernizaci a podnikání s vyšší přidanou hodnotou.
  • Omezme riziko odlivu kapitálu – osvoboďme od daně z příjmu prostředky, které firmy reinvestují do české ekonomiky. Podpořme obchod do nových regionů světa.
  • Pomozme sektoru cestovního ruchu a pohostinství, kde hrozí pomalý návrat k normálu – kompenzace fixních nákladů, snížení odvodů za zaměstnance, kurzarbeit (např. restaurace). Definujme pravidla pro domácí i mezinárodní turismus s cílem co nejrychlejšího návratu k normálu.
  • Podpořme obce a kraje investičním programem (návrh 15 miliard korun z peněz uvolněných navíc z fondů EU). Obce nejlépe dokáží pomoci malým živnostníkům a lidem, kteří přišli o práci.
  • Podpořme flexibilitu zaměstnávání – snižme odvody za zkrácené pracovní úvazky.