Zdravotnictví

Zdravotníci ukázali velký kus nasazení, statečnosti a odhodlání. Stát by měl jejich službu ocenit a zároveň se připravit na budoucnost. Zajistěme zdravotnictví, aby v důsledku pandemie nezkolabovalo. Zautomatizujme procesy, abychom lépe ochránili občany i zdravotníky.

Zajištění kapacity zdravotnictví

  • Ochraňme zdravotnictví před výpadkem financování způsobeným pozastavením výkonů v důsledku vyčlenění kapacit pro koronavirové pacienty. Plošně zajistěme zdravotnická zařízení podle klíče složeného z předchozích úhrad výkonů, zvýšených nákladů za nákup ochranných pomůcek a léků a nárůstu mezd pracovníků.
  • Vyberme síť dobře vybavených, technologicky zajištěných záchytných nemocnic (speciální odvětrávání, nanotechnologie, příprava pro infekční nákazu…), které budou řešit nouzový stav, a k nim ponechme nemocnice, které budou řešit standardní léčbu (onkologičtí pacienti, transplantace, chirurgie…).

Definice základních potřeb krizového zdravotnictví

  • Připravme plán držení a rychlého zásobování ochranných pomůcek pro zdravotnictví i sociální služby při zajištění diverzifikace dodavatelů a preference českých a evropských firem. Podpořme vývoj moderních technologií pro zdravotnictví.
  • Revidujme a zautomatizujme epidemiologické a pandemické plány. Pravidelně trénujme epidemiologické plány, stejně jako se to děje s traumatologickými plány. Plány musí zahrnovat zvýšenou ochranu rizikových skupin.