Sociální věci

Je nezbytné přijít s konkrétními opatřeními, která poskytování sociálních služeb připraví na případnou další vlnu pandemie, tak aby poskytování těchto služeb bylo bezpečné a humánní. Obětavý výkon pracovníků v sociálních službách musí být podpořen připraveností systému.

Zajištění sociálních služeb

  • Zlepšeme hygienické a zdravotní předpoklady ve službách – zaveďme pravidelné testování zaměstnanců.
  • Vytvořme lepší podmínky pro kontakt klientů s rodinou.
  • Zlepšeme financování sociálních služeb. Zvyšme motivace pro dárce (zaveďme možnost odečíst 30% hodnoty daru od základu pro daň).
  • Zaveďme víceleté a předvídatelné financování sociálních služeb.
  • Snižme velikost jednotlivých sociálních zařízení.
  • Zároveň ale navyšme celkovou kapacitu sociálních služeb (ambulantních, terénních i pobytových).

Udržení zaměstnanosti

  • Snižme sociální odvody o 2 procentní body, za každou hodinu zkráceného úvazku snižme odvody o 0,25 p. b., zvyšme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.