Bezpečnost a spravedlnost

Průběh koronakrize postavil vládu před mnoho bezprecedentních rozhodnutí omezujících svobody nás všech. Potřebujeme co nejrychlejší návrat ztracených svobod. Ve strachu z neznáma byla většina politické reprezentace i veřejnosti ochotna akceptovat dramatické omezování svobody. Proto musíme nabyté zkušenosti využít k přípravě pro příští krize.

Zachování svobod

  • Jak to situace umožní, zrušme všechna omezení zavedená v souvislosti s koronavirem.
  • Analyzujme průběh vyhlašování opatření a upravme současné předpisy včetně krizového zákona, abychom se napříště vyvarovali chaosu, který při koronakrizi panoval. Vytvořme krizový balíček, který bude automaticky spouštět některé procesy, jako je aktivace krizového štábu, daňové odklady, pozastavení záloh, prodloužení soudních a správních lhůt, náhrada škod a mnoho dalších oblastí.
  • Upravme zákon a politiku státních hmotných rezerv.
     

Vyšetření selhání

  • Zanalyzujme kroky, které budí pochybnosti, jako jsou například špatná aplikace krizového zákona, pozdní aktivizace krizového štábu, přenesení rozhodnutí pod Ministerstvo zdravotnictví atd.
  • Vystavme účet za podezřelé nákupy, upřednostňování některých zdrojů. Vláda musí zveřejnit všechny uskutečněné nákupy.
  • Zanalyzujme nelogické privilegování některých druhů služeb při zákazech a liberalizaci.
  • V případě podezření na porušení zákona je třeba trvat na řádném vyšetření. Bude-li třeba, zřiďme parlamentní vyšetřovací komisi.