Vzdělávání, věda, kultura a sport

Koronakrize otestovala schopnost žáků, učitelů i rodičů rychle se adaptovat na podmínky domácího učení. Ukázala však také složitost řady postupů a nepřehlednost a přeplněnost vzdělávacích programů. Negativně se bohužel promítla do sportovního a kulturního života, který byl v průběhu krize razantně redukován s velmi vážnými dopady.

Moderní vzdělávání

 • Využijme zkušenosti koronakrize jako dalšího podnětu ke zpřehlednění vzdělávacích programů a soustředění se na podstatné vzdělávací cíle.
 • Vyhodnoťme zkušenosti s distančním vzděláváním a využijme je k proměně a rozvoji moderního vzdělávání.
 • Vybavme školy moderními technologiemi, které umožní žákům a studentům získat znalosti a dovednosti potřebné ve světě inovací.
 • Připravme projekty pro podporu vědy v oblastech, které využijí nabyté zkušenosti k modernizaci a boji proti budoucím výzvám podobným současné koronakrizi.
 • Zjednodušme formální pravidla a postupy ve vzdělávání tak, aby mohly fungovat nejen ve zcela optimálních podmínkách klidu a blahobytu.
   

Kultura

 • Pomozme kulturním projektům a organizacím k co nejrychlejšímu návratu do normálního provozu.
 • Využijme trvalou hodnotu virtuálních projektů, které v oblasti kultury vznikly během krize.
 • Proveďme revizi státní podpory kultury, neboť v současné době se ukázalo, jak křehký tento systém je a jak rychle se ocitlo mnoho kulturních aktivit v existenčním ohrožení.
   

Sport

 • Připravme program státní podpory sportovních organizací, aby zvládly postupný návrat k běžné činnosti, neboť i sport trpí téměř úplným utlumením.