Radim Perlín

Povolání: vysokoškolský pedagog
*1961

Náměstí Míru 20/600
120 39  Praha 2

Politická příslušnost: ODS

Životopis

RNDr. Radim Perlín, Ph.D, vede na Přírodovědecké fakultě UK v magisterském a doktorském studijním programu přednášky zaměřené na regionální rozvoj, územní a strategické plánování a rozvoj venkova. Jako hlavní řešitel řídí výzkumné projekty zaměřené na rozvoj venkova a na uplatnění možnosti rozvoje veřejné správyna venkově. Zpracoval desítky územních plánů obcí a podílel se na zpracování několika strategických plánů měst.

V letech 2012–2014 pracoval jako koordinátor zpracování Strategického plánu hl. m. Prahy. Je členem České komory architektů jako autorizovaný urbanista. Spoluzakládal Spolek pro obnovu venkova, je členem Asociace pro urbanismus a územní plánování a České geografické společnosti. Aktivně pracuje v celé řadě dalších odborných a profesních společnostech. Od roku 2014 je členem Akademického senátu PřF UK, a od roku 2018 vykonává funkci předsedy Akademického senátu a je členem kolegia děkana fakulty.

Je členem ODS. Od roku 1998 pracuje jako komunální politik v Městské části Praha 2. V letech 1998–2019 vykonával funkci zastupitele MČ, v současné době pracuje jako člen výborů a komisí MČ. Od roku 2018 vede Komisi ŽP Městské části Praha 2.

Články (2)