Terezie Radoměřská

Povolání: překladatelka, spisovatelka
*1969

Politická příslušnost: TOP 09

Životopis

Mgr. Terezie Radoměřská vystudovala Gymnázium Jana Keplera v Praze. Od roku 1989 studovala na Filozofické fakultě UK obor český jazyk – historie, později teologii na KTF UK. Na počátku 90. let v průběhu studia pracovala v Hanns-Seidel-Stiftung, politické nadaci německé CSU, kde získala první kontakty v politické sféře. V letech 1996–1997 byla kastelánkou hradu Český Šternberk, restituovaném majetku svého strýce. V roce 1998 vstoupila do tehdy vzniklé Unie svobody, kde byla pověřena úkolem regionálního manažera. Postupně pak prošla oddělením tiskovým a analytickým, věnovala se tvorbě a realizaci kampaní. Souběžně pracovala jako OSVČ, tlumočnice a překladatelka z německého jazyka.

Angažmá v Unii svobody zakončila v roce 2005, kdy s manželem diplomatem odcestovala do Berlína, v rámci jeho pověření ve Spolkové republice Německo. V té době se jí narodily tři děti a vystudovala Katolickou teologickou fakultu UK. Začala se věnovat literatuře, napsala dětskou knížku Vánoce pro kočku. Po návratu v roce 2010 byla vyzvána ke spolupráci s TOP 09 a spolupracovala na volební kampani do Senátu ČR. Současně byla pověřenkyní CK TOP 09 pro kontakt s německy mluvícími zeměmi. Poté se zapojila do vzniku a rozvoje TOPAZ, think-tanku strany TOP 09. TOPAZ byl koncipován jako vzdělávací centrum, jednalo se především o realizaci vzdělávání komunálních politiků, přípravy kandidátů a rozvoje členské základny TOP 09. V průběhu čtyř let spolupracovala s významnými organizacemi občanského vzdělávání, například Oživení, Agora či Campaings.

Později, již jako výkonná ředitelka TOPAZ, spolupracovala s politickými nadacemi Hanns-Seidel-Stiftung a Konrad-Adenauer-Stiftung, rovněž s Martens Centrum, politickou nadací Evropské lidové strany. V roce 2015 se stala členkou Výkonné rady TOPAZ a současně odstoupila z pozice výkonné ředitelky, a to z důvodu víceletého pobytu v Rakousku. Ze strany TOP 09 byla proto pověřena kontakty s rakouskou politickou scénou, realizovala zapojení členů TOP 09 do vzdělávacích aktivit POLAK, Politické akademie Rakouské lidové strany, organizovala spolupráci a setkávání političek TOP 09 s rakouskými ÖVP Frauen. V letech 2015–2018 byla místopředsedkyní EUŽ, spolku pravicově orientovaných politicky a společensky aktivních žen. Tato organizace je součástí celoevropské organizace EUW, která je poradním orgánem Rady Evropy. EUŽ je rovněž součástí EPP Women, organizace poslankyň Evropského parlamentu. V roce 2016 realizovala úspěšnou volební kampaň pana Tomáše Czernina do Senátu, a to v obvodě 37, Nymburk – Jičín. Se senátorem Czerninem nadále spolupracuje jako poradkyně. V roce 2019 pracovala jako Generální sekretář TOP 09. V současnosti se věnuje poradenské práci pro senátory TOP 09.

Od devadesátých let se věnuje charitní a humanitární činnosti Řádu Maltézských rytířů, jehož je členkou. Kromě zmíněné dětské knížky Vánoce pro Kočku je autorkou dvou sbírek poezie (dvojjazyčné Opadané listy platanů – Die abgefallene Blätter der Platanen a Zrnka času). K jejím zálibám patří moderní grafika a historický cín, ze sportu pak plavání a jízda na koni.