Martin Dlouhý

Povolání: vysokoškolský učitel
*1970

Politická příslušnost: TOP 09

Životopis

Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., bydlí na Žižkově a přednáší na Vysoké škole ekonomické. V roce 2009 se stal členem TOP 09 a zakládal organizaci Praha 3. Předtím nebyl členem žádné strany. Zastupitelem hlavního města Prahy za TOP 09 byl zvolen již třikrát, v letech 2010, 2014 a 2018. V letech 2013–2014 vykonával na hlavním městě funkci radního pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení. V roce 2014 byl zvolen do zastupitelstva městské části Praha 3. Je členem výkonného výboru TOP 09.

Působí ve správní radě neziskové organizace Prev-centrum, která se zabývá prevencí rizikového chování u dětí a poskytováním pomoci osobám ohroženým závislostmi. Je předsedou Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP, členem Evropské asociace veřejného zdraví, České ekonomické společnosti, České společnosti pro operační výzkum.

V Poslanecké sněmovně se chce věnovat veřejným financím, vědě a vzdělávání, zdravotní politice. Rád by se podílel na zjednodušení českého právního řádu a postupně zrušil zbytečné právní předpisy.