Hayato Okamura

Povolání: tlumočník a průvodce
*1966

Politická příslušnost: KDU-ČSL

Životopis

Mgr. Hayato Okamura se narodil v roce 1966 v Praze české matce a japonskému otci. Při křtu na Vyšehradě dostal jméno Josef. V dětství strávil asi osm let v japonském hlavním městě Tokiu spolu se svými rodiči a oběma mladšími bratry Tomiem (současný místopředseda Sněmovny) a Osamu (děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci). 

S manželkou Ludmilou, která má česko-rusko-ukrajinské kořeny a rakouské občanství, vychoval pět dnes už většinou dospělých dětí. V rodině používá různé jazyky. Vystudoval na Karlově univerzitě katolickou teologii a religionistiku. Pracuje s japonštinou jako tlumočník odborných delegací, průvodce turistů a učitel jazyka.

Je věřícím, ekumenicky otevřeným katolickým křesťanem, který rád naslouchá současnému papežovi Františkovi. Politiku – podle papežova vzoru – vnímá jako službu lásky širšímu lidskému společenství. Jeho rodina z matčiny strany měla za komunistického režimu blízko ke katolickému disentu, strýc Ivan Holík úzce spolupracoval s profesorem Janem Sokolem i s manželi Danou a Jiřím Němcovými.

Hayato Okamura je křesťanským demokratem. Se svými mezinárodními kořeny a zkušenostmi je otevřený okolnímu světu. Je ve smyslu tradice „otců zakladatelů“ poválečné mírové Evropy, politiků jako byli Schuman, Adenauer a De Gasperi, stoupencem mírové spolupráce národů v Evropské unii.

Je členem KDU-ČSL a po léta působí v její Zahraniční komisi, jeho zájem se soustředí na mezinárodní, evropskou a bezpečnostní politiku. Je také dlouhodobě aktivní v okruhu prodemokratických, prozápadních a proevropských občanů, vystupuje jako řečník při různých shromážděních a demonstracích. Je autorem článků, opakovaně vystupoval v médiích. Svůj demokratický a prozápadní názor měl příležitost vyjádřit také v celovečerním dokumentárním filmu České televize „Bratři Okamurovi“.