Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Martin Major

předseda regionálního sdružení

Petr Sokol

1. místopředseda regionálního sdružení

Petr Kouba

místopředseda regionálního sdružení

Josef Ťulpík

místopředseda regionálního sdružení

Lubomír Žmolík

místopředseda regionálního sdružení

Zdeněk Bartl

člen regionální rady

Pavel Bruštík

člen regionální rady

Petr Caletka

člen regionální rady

Jan Holpuch

člen regionální rady

Ondřej Kameník

člen regionální rady

Roman Macek

člen regionální rady

Ivo Mareš

člen regionální rady

Vilém Novotný

člen regionální rady

Stanislav Orság

člen regionální rady

Jiří Petružela

člen regionální rady

Jana Valentová

členka regionální rady

Dalibor Horák

zástupce krajské samosprávy v RR