21 125 128 63 22 23 72 36 131 132 133 134 135 136 137 138 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Regionální rada – ODS – Občanská demokratická strana

Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Michal Zácha

předseda regionálního sdružení

Martin Major

místopředseda regionálního sdružení

Petr Sokol

místopředseda regionálního sdružení

Josef Ťulpík

místopředseda regionálního sdružení

Lubomír Žmolík

místopředseda regionálního sdružení

Zdeněk Bartl

člen regionální rady

Pavel Bruštík

člen regionální rady

Robert Knobloch

člen regionální rady

Igor Kraicz

člen regionální rady

Roman Macek

člen regionální rady

Ivo Mareš

člen regionální rady

Vilém Novotný

člen regionální rady

Stanislav Orság

člen regionální rady

Miloslav Oulehla

člen regionální rady

Dalibor Horák

zástupce krajské samosprávy v RR