Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Adam Bartošek

člen regionální rozhodčí komise

Zuzana Hicks

členka regionální rozhodčí komise

Roman Kupka

člen regionální rozhodčí komise

Renata Žmolíková

členka regionální rozhodčí komise