Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Adam Bartošek

člen regionální rozhodčí komise

Zuzana Hicks

členka regionální rozhodčí komise

Marcel Kašík

člen regionální rozhodčí komise

Roman Kupka

člen regionální rozhodčí komise

Renata Žmolíková

členka regionální rozhodčí komise