Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Zdeněk Černohouz

předseda regionální rozhodčí komise

Marek Dostál

místopředseda regionální rozhodčí komise

Roman Kupka

člen regionální rozhodčí komise

Aleš Suchánek

člen regionální rozhodčí komise

Lubomír Štencl

člen regionální rozhodčí komise