Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Marek Vávra

předseda regionální kontrolní a revizní komise

Jana Valentová

místopředsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

David Gerža

člen regionální kontrolní a revizní komise

Miroslav Güttner

člen regionální kontrolní a revizní komise