Ing. Miloslav Plass

Životopis

Ing. Miloslav Plass (49 let) – Žije v Hradci Králové a má dvě dospělé děti. Vystudoval obor sociální práce a sociální politika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současné době končí studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity. Původně pracoval v lesnictví, posléze působil na různých pozicích ve vodohospodářských společnostech až do roku 1998, kdy byl zvolen starostou města Špindlerův Mlýn. Osm let zastával post radního na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, z toho byl šest let ve funkci náměstka hejtmana, nyní je krajským zastupitelem za ODS a pracuje jako manažer ve vodohospodářské společnosti. Mezi své největší profesní úspěchy řadí nastartování řady zajímavých projektů: stabilizaci sítě sociálních služeb a rozvoj systému komunitního plánování v sociálních službách. Realizovala se řada investic do rozvoje infrastruktury sociálních služeb. M. Plass za své priority považuje pokračování v transformaci zdravotnictví, chce rovněž cíleně dbát na údržbu komunikací v celém kraji. Přál by si, aby byly jednotlivé zásadní kroky, které se týkají například dopravy, zdravotnictví, školství a dalších oblastí, lépe diskutovány s veřejností.

Narozen: 17.11. 1963 Česká Lípa

Bydliště: Hradec Králové

Rodina: dcera Tereza 24 let, syn Adam 22 let

Vzdělání: SLTŠ Trutnov, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové,

končí studium na ČZU Praha

Zaměstnání:1984–1986 – lesník

1986–1998 – technik vodohospodářské společnosti

1998–2001 – starosta města Špindlerův Mlýn

2001–2008 – náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

2008–doposud – manažer vodohospodářské společnosti,

Veřejné a společenské aktivity: krajský zastupitel, člen krajského sociálního výboru, člen sociální komise města Hradec Králové a předseda komise pro osoby se zdravotním postižením

Koníčky: turistika, cykloturistika, lyžování, četba.

Politika: Člen ODS od roku 1998, předseda místního sdružení ODS Hradec Králové, místopředseda oblastní rady ODS HK

 

 

Články (26)

Další články