Regionální kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni. Regionální KRK kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v příslušném regionu a oblastech regionu, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Věra Šiková

předsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

Lea Oesterreicher

místopředsedkyně regionální kontrolní a revizní komise

Jiří Jaro

člen regionální kontrolní a revizní komise

Jaroslav Winter

člen regionální kontrolní a revizní komise