Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Ivan Adamec

předseda regionálního sdružení

Vladimír Benák

místopředseda regionálního sdružení

Ivan Doležal

místopředseda regionálního sdružení

Miloš Pochobradský

místopředseda regionálního sdružení

Václav Řehoř

místopředseda regionálního sdružení

Ladislav Brykner

člen regionální rady

Libor Kasík

člen regionální rady

Jiří Slánský

člen regionální rady

Jiří Tůma

člen regionální rady

Oldřich Vlasák

člen regionální rady

Martin Červíček

člen výkonné rady