Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Ivan Adamec

předseda regionálního sdružení

Ivo Muthsam

místopředseda regionálního sdružení

Antonín Stanislav

místopředseda regionálního sdružení

Jiří Šorm

místopředseda regionálního sdružení

Oldřich Vlasák

místopředseda regionálního sdružení

Ladislav Brykner

člen regionální rady

Miroslav Hloušek

člen regionální rady

Libor Kasík

člen regionální rady

Jaroslav Souček

člen regionální rady

Jiří Tůma

člen regionální rady

Jana Drejslová

zástupkyně krajské samosprávy v RR

Martin Červíček

člen výkonné rady

Pavel Staněk

poslanec PČR