Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Ivan Adamec

předseda regionálního sdružení

Martin Červíček

místopředseda regionálního sdružení

Jiří Šorm

místopředseda regionálního sdružení

Jan Špaček

místopředseda regionálního sdružení

Oldřich Vlasák

místopředseda regionálního sdružení

Ladislav Brykner

člen regionální rady

Libor Kasík

člen regionální rady

Ivo Muthsam

člen regionální rady

Matěj Novotný

člen regionální rady

Jaroslav Souček

člen regionální rady

Jana Drejslová

zástupkyně krajské samosprávy v RR

Pavel Staněk

poslanec PČR