Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů

Petr Wildt

předseda regionální rozhodčí komise

Luboš Mottl

místopředseda regionální rozhodčí komise

Petr Hejn

člen regionální rozhodčí komise

Jan Kopecký

člen regionální rozhodčí komise