Regionální rozhodčí komise

Regionální RK rozhoduje ve všech sporech mezi členy, orgány a články strany souvisejících s činností strany na regionální, oblastní a místní úrovni, je volena regionálním sněmem, a to nejméně v počtu pěti člen.

Petr Wildt

předseda regionální rozhodčí komise

Luboš Mottl

místopředseda regionální rozhodčí komise

Antonín Falta

člen regionální rozhodčí komise

Martin Křovina

člen regionální rozhodčí komise

Vít Zlámal

člen regionální rozhodčí komise