NovinkyOS Hradec Králové

#ODS Hradec Králové Živě

ODS

ODS - oblastní sdružení Hradec Králové sdílel(a) příspěvek uživatele Statutární město Hradec Králové.

otevřít odkaz

ODS

Jiří Bláha, náměstek primátora, v pořadu Východočeská televize Host dne k aktuálnímu tématu stavby fotbalového stadionu.

otevřít odkaz

ODS

"Vývoj účinných látek trval desítky let. „S výzkumem látek na bázi pětičetných heterocyklů účinných v boji proti tuberkulóze jsme začali v roce 1983. A jsem rád, že po těch takřka 40 letech jsme se dostali až do této fáze, která je velkým úspěchem hradeckých vědců“, nechal se slyšet dlouholetý děkan Farmaceutické fakulty a současný hradecký primátor Alexandr Hrabálek. Ten byl i dlouho vedoucím vědeckého týmu zabývajícímu se vývojem potenciálních antituberkulotik na bázi zmíněné struktury.

otevřít odkaz

ODS

ODS - oblastní sdružení Hradec Králové sdílel(a) příspěvek uživatele Královéhradecký kraj.

otevřít odkaz

ODS

„Zastupitelstvu předkládáme návrh rozpočtu, který počítá se 180 miliony na fotbalový stadion v příštím roce, financování této stavby je i ve výhledu na další období,“ potvrdil náměstek primátora Jiří Bláha záměr města nový fotbalový stadion postavit.

otevřít odkaz

ODS

ODS - oblastní sdružení Hradec Králové sdílel(a) příspěvek uživatele Oldřich Vlasák.

otevřít odkaz

ODS

Už před volbami jsme říkali, jaké zákony naše země potřebuje, co chceme prosadit. Už tehdy jsme měli všechno dobře promyšlené, proto teď nemáme problém sliby plnit. Už jsme předložili řadu zákonů, které snižují a ruší daně, snižují byrokracii a vedou k elektronizaci státní správy.

otevřít odkaz

ODS

„V první řadě chceme znovu potvrdit, že fotbalový stadion Hradec Králové potřebuje a město jej chce postavit. Aby se to podařilo, musíme ale projekt a zadávací podmínky pro výběr stavební firmy připravit tak, jak je u takových soutěží běžné,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic. Vedení města si projektovou dokumentaci i samotné výběrové řízení nechalo prověřit a na základě zjištěných informací doporučilo zastupitelům výběr stavební firmy zrušit. „Máme důvodné pochybnosti o tom, jak je současná dokumentace zpracovaná a soutěž vypsaná, což by mohlo městu, potažmo stavbě samotné, s velkou pravděpodobností přinést mnoho komplikací. Proto jsme výběrové řízení zrušili ještě takto v počátku. Sice jeho nové vypsání o pár měsíců pozdržíme, jsme ale přesvědčeni, že nakonec bude nový fotbalový stadion v Hradci Králové stát ještě dříve a bude to město stát méně peněz, než kdyby se v soutěži pokračovalo podle původního zadání,“ dodává Bláha.

otevřít odkaz

Naši lidé