Ing. Miroslav Hloušek

náměstek primátora
člen oblastní rady

Životopis

Ing. Miroslav Hloušek (63 let)

Žije v Hradci Králové. Je absolventem vysoké vojenské školy technického zaměření a postgraduálního studia na Vojenské akademii v Brně se zaměřením na řízení vyšších vojenských celků.

Na základě získaného vzdělání byl po roce 1989 umístěn do odpovídajících velitelských funkcí. Po úmrtí otce ukončil na svojí žádost služební poměr vojáka z povolání a vrátil se do Hradce Králové, aby se postaral o svojí nemocnou matku.  

Další svojí profesi absolvoval u Pohraniční policie v Hradci Králové, kde prošel funkcemi od řadového inspektora až po náměstka ředitele až do rozpuštění této složky.

Svojí první ryze civilní profesi zahájil u společnosti Silnice Hradec Králové a.s., kde zahájil svojí praxi jako investiční technik, aby se následně stal náměstkem ředitele dopravně mechanizované divize a pak jejím ředitelem. 

V dalším období vykonával funkce ředitele odboru investic holdingu a postupně ředitele akciových společností. Souběžně byl zainteresován do řízení společností s předmětem podnikání strojírenství, silniční stavitelství a služby jako statutární orgán. Pro plnění uvedených pracovních pozic si postupně doplňoval ekonomické vzdělání.

Krátkou epizodou v jeho profesním životě bylo provozní řízení společností zabývajících se  nakládáním s odpady.

V roce 2005 převzal na základě výsledků výběrového řízení Městskou policii v Hradci Králové, kterou řídí dodnes. V rámci České republiky zastával několik let funkci předsedy Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst.