Ing. Oldřich Vlasák

radní statutárního města
místopředseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení

Vančurovo náměstí 663
500 02  Hradec Králové

Životopis

Představujeme Ing. Oldřicha Vlasáka (ODS), kandidáta na zastupitele města Hradce Králové v komunálních volbách 2022.

Ing. Oldřich Vlasák je dlouholetým činovníkem se zkušenostmi z komunální, regionální celostátní i evropské politiky.

Žije v Hradci Králové, je ženatý a je otcem tří, teď již dospělých dětí. Je absolventem Strojní fakulty ČVUT Praha. Svoji kariéru zahájil jako výzkumník ve VÚPCHT v oblasti životního prostředí. Následně přešel do soukromého sektoru, kde se jako ředitel společnosti East Bohemian Airport zasadil o otevření vojenského letiště Pardubice civilnímu provozu.

Oldřich Vlasák absolvoval také několik stáží ve Velké Británii, Dánsku, Německu či USA.

Do ODS vstoupil v roce 1991. Od roku 1994 je nepřetržitě zastupitelem Hradce Králové. V letech 1998 – 2004 zastával funkci primátora města. V roce 2004 uspěl ve volbách do Evropského parlamentu, kde působil do roku 2014. V letech 2012 – 2014 byl jeho místopředsedou. V roce 2014 kandidoval do Senátu ČR, kde postoupil do druhého kola. Do roku 2016 byl členem Výkonné rady ODS. Působil též jako výkonný prezident CEMR, předseda dozorčí rady CEVRO, či místopředseda Euroregionu Glacensis.

V současnosti působí ve Výboru regionů EU a dlouhodobě zastává funkci předsedy správní rady Univerzity Hradec Králové. Zároveň je radním města a předsedou Výboru pro územní plán, investice a rozvoj.

Je aktivním sportovcem a více než 15 let byl dobrovolným členem Horské služby.

 

 

Narozen : 26.11.1955

Bydliště:   Hradec Králové

Stav :         ženatý, otec třech dětí

Vzdělání : ČVUT Praha – strojní fakulta

Koníčky  : volejbal, cyklistika, tenis, lyžování

Politická činnost:  člen ODS od roku 1991