MUDr. Vít Němeček, MBA

krajský zastupitel
zastupitel statutárního města

Životopis

MUDr. Vít Němeček, MBA (1962), je chirurg a ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou.

Vyrostl ve Vysokém Mýtě, medicínu vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Titul MBA získal na International Business School v Brně. Mezi roky 2001–2004 předsedal představenstvu HPT-SERVIS družstvo. V letech 1993–1997 postupně působil jako ředitel, jednatel a společník Nemocnice Tanvald, s. r. o. Od roku 2004 dosud je ředitelem jablonecké nemocnice.

Členem ODS je od roku 2005. Třetí volební období je zastupitelem a v současnosti také členem Rady města Jablonec nad Nisou. Od roku 2016 působí v Zastupitelstvu Libereckého kraje. V letech 2010–2013 byl poslancem Parlamentu ČR.

Vít Němeček je ženatý a se ženou vychoval dvě skvělé dcery, které jim dělají radost.

„Za nejvyšší hodnoty považuji svobodu, řád a zodpovědnost každého jedince za život svůj i životy svých nejbližších. Solidarita úspěšnějších s méně úspěšnými, zdravých s nemocnými je přirozenou součástí konzervativní politiky, musí však být smysluplná, dlouhodobě ekonomicky udržitelná a současně motivující k aktivitě,“ je přesvědčený Vít Němeček.