8. dubna 2024

Vít Němeček: Zamyšlení nad Evropou

Volby do Evropského parlamentu jsou považovány za nedůležité a lidé se o ně málo zajímají. Brusel je daleko. Ale není a nemůže nám být jedno, jakým směrem se bude EU ubírat. Naše místo i budoucnost je jednoznačně v Evropské unii.

Před sedmdesáti lety Konrad Adenauer a Charles de Gaulle dokázali prosadit vizionářskou myšlenku společné mírové budoucnosti a prosperity založené především na vzájemně výhodné obchodní spolupráci. Z tohoto podhoubí vznikla v roce 1993 Evropská unie.

Základem našeho bohatství je práce a odvaha riskovat
Bohužel v některých oblastech EU sešla ze správné cesty. Většina jejích lídrů zapomněla, že základem našeho bohatství a svobody nejsou regulace, dluhy a přerozdělování, ale práce, osobní zodpovědnost, odvaha podnikat a riskovat. Evropa se stala nemocným mužem světa, který stárne, zadlužuje se, ekonomicky slábne a navíc není schopen zajistit vlastní obranu.
To se musí změnit, nová Evropská komise a parlament musí v první řadě zásadně zrevidovat green deal - stávající energetickou politiku. Cíl, tedy opustit fosilní paliva, je správný, protože Evropa jich moc nemá a nemůže být vitálně závislá nejen na Rusku, ale ani na podivných režimech v Kazachstánu, Kataru či Alžírsku. Cestou však nemůže být bezhlavá ideologie, která je v rozporu s fyzikálními zákony a úrovní technologií a která nám není schopna zajistit dostatek energie v horizontu deseti či dvaceti let. Nereálné cíle ve snižování emisí CO
2 a neefektivně vynaložené astronomické částky na podporu obnovitelných zdrojů naši snahu o omezení fosilních paliv ve skutečnosti brzdí.

Jinou možnost, než volit rozumně, nemáme
Cestou je působení trhu, vývoj technologií a rozumná podpora energetické tranzice – zejména budování jaderných elektráren a posilování rozvodné sítě i další infrastruktury. EU musí ČR umožnit kapacitní platbu pro uhelné elektrárny, aby mohly ekonomicky žít, dokud budou zapotřebí pro naši energetickou bezpečnost. Dále EU musí zreálnit cíle dekarbonizace a rozložit je v delším čase, zásadně změnit trh s emisními povolenkami, systém dotací pro OZE. Evropské volby nám k této změně dávají příležitost. Pokud ji nevyužijeme, hrozí nám energetická i ekonomická chudoba a oslabení naší bezpečnosti. Nemysleme si, že se nás to netýká, jinou možnost, než jít volit, nemáme.

MUDr. Vít Němeček, MBA.

člen strany
zastupitel