9. srpna 2022

Dobře fungující nemocnice je základ

Jablonecká nemocnice je největším poskytovatelem zdravotních služeb v našem městě a jeho vizitkou. Jejím největším bohatstvím jsou její zaměstnanci, bez nichž by byla pouze hromadou cihel a technologií. Pouze díky jejich práci nemocnice poskytuje zdravotní péči našim spoluobčanům na dobré úrovni a je dlouhodobě stabilní i v ekonomické oblasti – nemá ani jednu korunu dluhů a nečerpá žádný úvěr. Na to budeme vždy pamatovat a pro vytváření optimálních podmínek pro zdravotnický i nezdravotnický personál uděláme maximum. Nemocnice zůstane i nadále ve veřejném vlastnictví, odmítáme jakoukoliv formu její privatizace.

V uplynulých 4 letech naše nemocnice pokračovala ve svém rozvoji. Investovali jsme 390 milionů Kč, z toho polovinu poskytlo město ze svého rozpočtu, a to především na výstavbu nového pavilonu intenzivní medicíny. Tato novém kapacita nám významně pomohla vypořádat se s několika vlnami epidemie Covid-19. 120 milionů investovala nemocnice ze svého provozního zisku a 65 milionů z fondů EU především do obnovy přístrojového vybavení a do rekonstrukcí jednotlivých pracovišť i do technického zázemí.

Další významné investiční projekty jsou před námi. V příštím roce dokončíme obměnu rentgenových a endoskopických přístrojů v objemu 130 milionů Kč. V roce 2024 plánujeme zahájení výstavby urgentního příjmu, pracoviště, kde bude soustředěna péče o většinu akutních pacientů na vstupu do nemocnice, což zvýší kvalitu péče i komfort pro naše pacienty i zdravotníky. Připravujeme vybudování pracoviště druhé magnetické rezonance.

Jablonecká nemocnice je důležitou součástí sítě zdravotních služeb, ale není osamocená – bude i nadále dobře spolupracovat s praktickými i odbornými lékaři v terénu. Zlepšujeme součinnost se Zdravotní záchrannou službou LK, pro vybudování její nové výjezdové základny město zdarma poskytlo vhodný pozemek. Jednoznačně podporujeme výstavbu nového pavilonu v Liberecké nemocnici, který rozšíří možnosti superspecializované zdravotní péče i pro občany našeho města.

Naši nemocnici budeme dále rozvíjet a zajistíme na to nezbytné finanční prostředky.

MUDr. Vít Němeček, MBA 

Chirurg, od roku 2004 ředitel nemocnice Jablonec nad Nisou. Pod jeho vedením se nemocnice stala jednou z nejúspěšnějších páteřních nemocnic Libereckého kraje. V letech 2010-2013 byl poslancem Parlamentu ČR. V zastupitelstvu města působí od roku 2010. Je racionální a umí rozhodovat. Naše nemocnice je důkazem. 


 

MUDr. Vít Němeček, MBA.

člen strany
zastupitel

Štítky:
zdravotnictví