Ing. arch. Daniela Filipiová

Životopis

Daniela Filipiová je od roku 2000 senátorkou za Žižkov a Vinohrady, nyní kandiduje za Prahu 8. V Senátu se věnuje především sociální a zdravotní problematice. Narodila se 9. srpna 1957 v Praze na Vinohradech v lékařské rodině. V roce 1982 absolvovala na Fakultě architektury při ČVUT. Poté pracovala jako projektantka v Krajském projektovém ústavu, později v soukromém ateliéru Genesis.

Její osobní i profesní život se přelomově změnil v roce 1986, kdy se po náročné neurologické operaci míchy stala trvale odkázanou na ortopedický vozík. Od roku 1995 působí jako konzultantka při projektování a úpravách staveb se zaměřením na odstraňování architektonických bariér. Je mimo jiné autorkou knihy „Život bez bariér“ (1998) a odborné publikace „Projektujeme bez bariér“ (2002). Do ODS vstoupila v prosinci roku 1997, v nejtěžším období občanské demokratické strany.