26. ledna 2018

Události, komentáře: E-recepty – ano, či ne?

(ČT 24) Povinnost, kterou není třeba plnit. To jsou elektronické recepty. Lékaři je sice musí používat, když ale nebudou, nic se jim nestane. Poslanci dnes na rok zrušili pokuty. Proč stát zavádí povinnost, jejíž nedodržování nebude trestat? Proč zavádí systém, jehož přínos je zatím sporný? Duel Událostí, komentářů ČT 24. Senátorka a exministryně zdravotnictví Daniela Filipiová se v něm střetla s ministrem zdravotnictví v demisi Adamem Vojtěchem.


Celý rozhovor s Danielou Filipiovou můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Lékaři letos zřejmě nebudou dostávat pokuty za vypsání papírového receptu. Dočasné zrušení sankcí dnes schválila Poslanecká sněmovna, návrh teď zamíří do Senátu. Povinnost předepisovat léky elektronicky platí od letošního roku. Návrh na její úplné zrušení poslanci zamítli.
Hosté Událostí, komentářů. Senátorka, někdejší ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová. Dobrý večer.

Daniela FILIPIOVÁ, senátorka, exministryně zdravotnictví /ODS/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Dobrý večer, pane ministře.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, co to je za polořešení. Mít povinně něco, co stoprocentně nefunguje, ale nedávat za to pokuty, i když ta povinnost tady je.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Nemyslím si, že to je polořešení. Je to model, který už jsme například viděli u zákona o registru smluv, kdy taktéž byla rok povinnost, ale nebyly udělovány sankce. Toto je podobné řešení. Je to nějaký nový systém, se kterým se lékaři učí. Vidíme, že má určité možná porodní bolesti, ale jinak funguje. A myslím si, že je legitimní dát ten rok času bez sankčního období na to, aby si lékaři na ten systém vznikli.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč ten systém neodložíte tím zákonem celý, nevyřešíte veškeré problémy, které vy v tom identifikujete jako problémy, a pak ho nespustíte teprve naplno?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Ten systém, jak říkám, funguje. Tam není problém v tom systému. Ten problém je v tom, že je tam určité zpoždění s registrací těch lékařů. To je objektivní pravda. Na druhou stranu vidíme, že každým týdnem se počet těch lékařů, kteří jsou do toho systému registrováni, zvyšuje. Takže já myslím, že do jednoho, do dvou měsíců skutečně všichni lékaři v tom systému již budou a budou moci využívat. A myslím si, že pak uvidíme, že skutečně ten systém nikterak nekolabuje a přináší efekt. Ale pokud bychom ho dali nepovinný, tak mám obavu, že by celý ten systém se zhroutil. A my potřebujeme ta data v tom systému mít, abychom třeba i vytvářeli ten takzvaný lékový záznam, to znamená, abychom tam skutečně měli data o všech lécích předepsaných.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní senátorko, je to polořešení, neřešení nebo řešení situace, které vede k vyřešení problému a funkčnímu systému elektronického receptu.

Daniela FILIPIOVÁ, senátorka, exministryně zdravotnictví /ODS/:
Já musím říct v prvé řadě, že jsem ráda, že konečně se elektronický recept zavedl. A musíme si připomenout, že o elektronickou receptu se mluví od roku 2005. Když jsem byla na ministerstvu, tak v podstatě byl tento systém před spuštěním a velmi se bránila lékárenská komora. Takže musím říct, že jsem ráda, že konečně ho máme v zákoně. To, že teď tam jsou nějaké chyby, o tom všichni víme, ale nemyslím si, že ty chyby jsou v tom samém jakoby tom principu toho elektronického receptu. Tam jsou chyby softwarové. A jsem ráda, že teda se přistoupilo na to, že se odloží to sankcionování nepředepisování elektronického receptu o ten rok. Myslím si, že to je dostatečně dlouhá doba na to, aby se vychytaly eventuálně softwarové chyby a aby se lékaři naučili s tímto eReceptem pracovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To jsou softwarové chyby nebo ty softwarové chyby vycházejí z toho, že ten princip není řádně doladěn v tom zákoně?

Daniela FILIPIOVÁ, senátorka, exministryně zdravotnictví /ODS/:
Já si myslím nebo jsem dokonce o tom přesvědčena, že to jsou chyby v tom systému jak takovém, v tom softwaru prostě že nefunguje to všechno, tak jak by mělo. Ono velmi záleží také na tom, jak je připojena ta ordinace na internet. Já jsem zrovna včera mluvila s jedním lékařem a ptala jsem se ho, jak je spokojen s elektronickým receptem, a on mi říkal, že nemá vůbec žádný problém. Takže já si myslím, že právě ty problémy budou vyplývat i z toho, že třeba někde není kvalitní připojení k internetu a dochází tam třeba ke zpoždění, k prodlevám, že se to delší dobu načítá, než přijde vlastně zpátky ta autorizace.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, proč vůbec povinnost? Asi najdeme země, a Milan Kubek, prezident České lékařské komory mluví například o Německu, kde ta povinnost není, a přesto tam systém funguje. Proč povinnost pro všechny lékaře?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Najdeme na druhou stranu země, kde ta povinnost je. Například v Polsku a v dalších zemích, v Portugalsku a podobně. Takže ono...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, a já bych přece jenom rád, kdybyste okomentoval tu možnou nepovinnost.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Ano. Ta povinnost si myslím, že je namístě právě z toho důvodu toho takzvaného lékového záznamu, na kterém budeme pracovat. My kvůli tomu musíme samozřejmě změnit legislativu. Já jsem se k tomu zavázal. Máme to v legislativním plánu, že v tomto roce skutečně to vytvoříme. A ten lékový záznam vlastně slouží k tomu, aby byly odhaleny ty takzvané lékové interakce nežádoucí, duplicity a k tomu potřebujeme, aby v tom záznamu byly všechny léky. To znamená, pokud pacient jde k určitému lékaři, ten mu předepíše nějaký lék, a jde k jinému lékaři, ten mu předepíše jiný lék, tak aby skutečně ten druhý lékař věděl, co tomu pacientovi bylo předepsáno. Pokud bychom to dali nepovinné, tak v tomto směru by ten lékový záznam ztrácel smysl. Nebyla by tam ta kontrola a nebyla by tam ta bezpečnost preskripce pro pacienta.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Teď v tom systému tyhle informace vlastně taky nemáte. Ten zákon to nepředpokládá tyto lékové údaje, patrně asi ani software to neumí, protože už jinak by to nabízelo, a přesto trváte na povinném zavedení toho receptu.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Ale já znovu opakuji. Ano, teď to tam není a je to také moje kritika, mělo to tam být už od 1. 1. 2018, s tím souhlasím. Ale my na tom budeme pracovat. V květnu máme naplánováno, že to půjde na vládu, bude novela zákona o léčivech, kde ten lékový záznam bude zanesen do zákona, pak samozřejmě se tomu musí přizpůsobit ten software, ale co myslím, že i podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebude problém. A ten lékový záznam by od příštího roku mohl fungovat. Ale k tomu skutečně potřebujeme, aby tam byli všichni lékaři, aby tam byla všechna data o předepsaných lécích v České republice.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní senátorko, Občanská demokratická strana souhlasí s tou povinností pro všechny?

Daniela FILIPIOVÁ, senátorka, exministryně zdravotnictví /ODS/:
Já se přiznám, že v ODS většinový názor je proti elektronickému receptu, ale já jsem výjimkou. Já si myslím, že elektronický recept má smysl a má smysl zejména právě kvůli tomu lékovému záznamu. Pravda je škoda, že ta legislativa nebyla připravená tak, aby rovnou to mohlo být spuštěno s tím lékovým záznamem a teď se to teprve bude připravovat a budeme doufat, že se to během toho roku stihne a že potom, dejme, tomu, po tom roce zase nenastanou eventuálně nějaké problémy s tím softwarem a že to třeba nebude fungovat, tak jak by mělo. Ale pravda je, že ten elektronický recept bez toho lékového záznamu jakoby ztrácí smysl. Já si myslím, že to mělo být už součástí té legislativy, která byla vlastně projednávána v rámci eReceptu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy, paní senátorko, máte nějaké informace o tom, že by lékaři ukončovali, zejména starší lékaři ukončovali svoje praxe z těchto důvodů, tedy kvůli povinnosti elektronického receptu, o čem zase mluvívá Česká lékařská komora.

Daniela FILIPIOVÁ, senátorka, exministryně zdravotnictví /ODS/:
Já jsem si o tomhle tom našla docela dobře udělanou analýzu, jak to je s poklesem lékařů, kteří eventuálně by odcházeli právě kvůli nebo ukončovali své praxe kvůli elektronickému receptu a nezjistila jsem tam žádný výkyv. Jde to klasický trend, kdy praktičtí lékaři končí zejména kvůli věku a nemá to žádný významný výkyv oproti minulým letům. Samozřejmě nemůžu vyloučit, že se najdou jednotlivci, ale rozhodně to nebude v nějakém masovém měřítku.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, vy máte k dispozici nějakou statistiku tohoto druhu, končící lékaři kvůli elektronickému receptu.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
My máme představu nebo máme statistiku o končících lékařích. My nevíme, jestli skončili kvůli věku nebo kvůli elektronickému receptu. Ale skutečně souhlasím s tím, co řekla paní senátorka. Ta data neukazují na žádný významnější výkyv v porovnání s předchozími lety. Skutečně počet těch končících lékařů například ke konci roku v tom posledním kvartále v těch předchozích letech je podobný jako v roce 2017. Takže skutečně z toho nemůžeme vidět, že by nějaký masivní konec lékařů nastal. A lékaři, pokud skončí, tak jsou povinni samozřejmě toto oznámit na krajský úřad. A z těch dat, která máme, toto nevyplývá. Takže já nemůžu souhlasit s tím, co říká například Česká lékařská komora v tomto směru.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Někteří lékaři, kteří kritizují tento systém, tak říkají, že se stejně musí tisknout, protože lidi prostě chtějí ten papírový recept. Nemají moderní mobilní telefony, nedostanou se k internetu, nemají to kde vytisknout a lékař tiskne daleko víc papírů, než tisknul doteď. Proč ten systém znamená takovéto zatížení?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Nemohu souhlasit s tím, že by lékař tiskl mnohem víc papírů a ani tím, že by pacient potřeboval nějaký moderní telefon. Ta SMS mu může přijít na jakýkoliv telefon, i když je úplně jednoduchý, například co používají senioři nějaké jednoduché telefony, tak i na takový telefon senior může dostat elektronický recept a může dostat ten kód a může si vyzvednout s ním svůj lék. Takže ano, samozřejmě, je to nějaký zvyk, ta takzvaná průvodka papírová asi ještě nějaký čas bude fungovat. Ale já si myslím, že to je nějaký vývoj a skutečně myslím si, že s tím elektronickým receptem mnohem více pacientů zejména těch chronicky nemocných bude využívat právě tu možnost dálkového předepsání léků například pomocí té SMS nebo e-mailu, protože to jsou pacienti, kteří často třeba chodí k lékaři pouze proto, aby jim předepsal recept. Tráví tím velké množství času, jsou nevyléčitelní, pouze jsou léčitelní nějakými léky a tyto léky by jim lékař právě díky tomu elektronickému receptu mohl předepsat na dálku. Takže já myslím, že i pro ty pacienty to je větší pohodlí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní senátorko, na vás se neobracejí třeba vaši voliči, že prostě chtějí papírové recepty?

Daniela FILIPIOVÁ, senátorka, exministryně zdravotnictví /ODS/:
Ne, musím říct, že jsem nezaznamenala jedinou tuto žádost nebo tuto prosbu. Stejně tak jsem nezaznamenala nějakého lékaře, který by měl prosil o podporu zrušení povinnosti předepisovat eRecept. Možná věděli, jaký na to mám názor, tak se neozývali. Ale skutečně ani běžní občané ne. A ještě je potřeba možná k tomu říci, že ten stávající zákon tam i umožňuje eventuálně vypsat papírový recept v jasně vymezených situacích, když třeba ten lékař pojede někam na nějakou samotu, předepíše tam lék, samozřejmě tam nebude mít internet, tak je možnost předepsat i ten papírový klasický recept. Takže to není tak, že by prostě byla nutnost předepisovat jen elektronické recepty. Zákon myslí i na takto extrémní situace.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, ještě se musím zastavit u jednoho tématu. Vy jste dnes odvolal ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou. Proč?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Ty důvody, já bych o nich nerad nějak exaktně mluvil nebo otevřeně. Jsou to důvody, které jsem se dozvěděl, a poměrně zásadně nabořily moji důvěru v paní ředitelku. Já budu posílat i do Nemocnice Na Bulovce kontrolu ministerstva zdravotnictví, veřejnou správní kontrolu, která bude zahájena v dohledné době. A myslím si, že to odvolání je namístě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Víte. Váš úřad vydal informaci, že důvodem odvolání paní Vrbovské byla závažná zjištění, která se týkala její osoby a řízení nemocnice. A pod tím si kdokoliv může představit v podstatě cokoliv od, co já vím, od toho, že krade, až po že bere úplatky, neposkytuje nejlepší možnou zdravotní péči. Můžete ta vaše slova alespoň konkretizovat do oblastí, ve kterých se ta vaše ztráta důvěry projevuje?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Ne, netýká se to oblasti léčby nebo něčeho takového. Týká se to skutečně oblasti nějaké činnosti paní ředitelky a jejích aktivit a podobně. Ale já skutečně ty informace nemůžu blíže specifikovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Aktivit nemocničních nebo soukromých?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Obou aktivit. Ale skutečně nemohu říci víc v tomto směru, omlouvám se.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A to znemožňuje paní ředitelce řídit nemocnici dál?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Myslím si, že to v zásadě nabourává důvěru v její osobu a nemyslím si, že takováto osoba by měla být v čele tak významné instituce, jako je například Nemocnice Na Bulovce.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Zavdává to důvod k podání trestního oznámení?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Uvidíme. Je to možné, ale nechci o tom teď spekulovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je namístě...

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Budeme to prošetřovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Budeme to prošetřovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Je namístě, aby ministr bez důvěry odvolával ředitelku kvůli ztrátě důvěry?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Myslím si, že v tomto případě to namístě je a ty informace, které jsem obdržel, jsou závažné. A v tomto směru si myslím, že jsem přesvědčen o tom, že jsem konal správně.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní senátorko, má člen vlády, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, dělat takovéto zásadní personální změny?

Daniela FILIPIOVÁ, senátorka, exministryně zdravotnictví /ODS/:
Já nemám informace, co má pan ministr, takže nemohu soudit. Myslím si, že ministři v demisi by rozhodně neměli dělat žádné zásadní kroky, neměli by dělat žádné personální změny. Pokud skutečně nejde o něco naprosto mimořádného. A tady opravdu můžeme jenom spekulovat, že jde skutečně o naprosto zásadní věc, že setrvání paní ředitelky ve funkci, byť jeden jediný den by mohlo ohrozit chod nemocnice a zdraví pacientů, tak pak by to bezesporu namístě bylo. Já si myslím, že teď budeme všichni s napětím čekat, jaké byly ty důvody, které vedly pana ministra k takto zásadnímu kroku, který si myslím, že normálně by se skutečně, pokud jsou ministři v demisi, neměl konat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane ministře, kdy ty důvody zveřejníte?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Uvidíme. Posílám na Bulovku kontrolu ministerstva zdravotnictví. Ale jsou i nějaké důvody, které zkrátka zveřejnit ani nemohu a nemohu je dále komentovat. Ale jsou to informace, které jsou skutečně závažné, neučinil bych takový krok pouze z nějakého rozmaru. Ty informace jsou podložené. A já myslím, že je třeba, abychom v čele fakultních nemocnic nebo v takto významných institucí měli skutečně lidi, kteří jsou jak morálně, tak profesně bezúhonní. A v tomto směru já jsem měl určité nebo mám určité pochybnosti právě na základě těch informací, které jsem obdržel.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Paní senátorko, pane ministře, děkuju vám oběma za rozhovor. Na shledanou.

Daniela FILIPIOVÁ, senátorka, exministryně zdravotnictví /ODS/:
Hezký večer.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/:
Na shledanou.