14. července 2018

Vítejte na webu oblastního sdružení Praha 14

Z historie ODS na Praze 14

Oblastní sdružení ODS - Praha 14 vzniklo v roce 1994 oddělením od oblastního sdružení ODS Praha 9. Důvodem tohoto oddělení byla mimo jiné i reforma správního členění hl. města Prahy a vznik městské části Praha 14. Oblastí jeho působnosti je městská část Praha 14 a dále území městský částí Praha - Horní Počernice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Klánovice, Praha - Újezd nad Lesy a Praha - Koloděje. Na tomto území má ODS sedm místních sdružení a přibližně 110 členů.

Z pohledu státní správy existuje na tomto území sedm městských částí a ODS staví již více než dvacet let kandidáty při volbách do místních zastupitelstev těchto městských částí. Za tuto dobu vykonávala mandát zastupitele, člena rady a starosty celá řada  členů ODS. Podle počtu kandidátu, kteří byli zvoleni, je ODS nejúspěšnější politickou stranou, která v uplynulých letech na tomto území působila. Je tedy především zásluhou ODS, že městská část Praha 14 a další městské části kde ODS Praha 14 působí, prošly v uplynulých letech úspěšným rozvojem. Byla úspěšně rozvinuta dopravní infrastruktura zahrnující nejen vybudování metra ale i zlepšení dopravní obslužnosti malých městských částí. Stabilizovala se situace ve školství. Došlo k rozvoji služeb pro seniory. Rozsah služeb poskytovaný obyvatelům v této oblasti  je neporovnatelný s dobou kdy zde ODS začínala působit. Je též zásluhou ODS, že územní rozvoj, pokud jde o bytovou výstavbu, nešel cestou, kterou vidíme zejména v některých obcích ležících v těsném okolí Prahy, kde docházelo k neřízenému rozvoji bytového fondu, aniž by se kdo zajímal, zda obyvatelé těchto lokalit se dostanou rozumným způsobem do zaměstnání, zda budou mít kde nakoupit a kam poslat děti do školy.
ODS Praha 14 je přesvědčena, že výsledky její činnosti v oblasti kde působí, jsou nepřehlédnutelné a dávají ODS mandát ucházet se i nadále o přízeň a podporu obyvatel zde žijících.

MUDr. Kateřina Pavlíčková

předsedkyně místního sdružení Praha 14 - Lehovec - Černý Most
členka oblastní rady ODS Praha 14
neuvolněná zastupitelka MČ Praha 14

Štítky:
dokument