3 principy vládnutí
5 programových priorit

REFORMA STÁTU

Méně byrokracie, více služeb pro lidi

Množství razítek, nejrůznějších formulářů, povinností a zákonů dusí Českou republiku. Všem aktivním lidem vadí, pokud místo práce musí trávit hodiny papírováním. Představujeme změnu, která nařizuje státnímu aparátu skutečnou odtučňovací dietu.

Stavíme na zjednodušení zákonů i celého právního řádu, na užitečné elektronizaci a na důsledném omezování razítek a papírů. Chceme přívětivé a odborně zdatné úředníky, méně byrokracie a rychlejší procesy ve státní správě. Změníme vztah státu a občana. Občan se nemá krčit před státem v koutě a při každé příležitosti žmoulat před dveřmi úřadu čepici. Stát musí sobě i občanům měřit stejným metrem, plnit své povinnosti a sloužit lidem.

Zavedeme tato jasná pravidla

 • Vystavíme stopku dalšímu zahlcování povinnostmi – každá úprava legislativy bude povinně obsahovat tabulku zaváděných nebo rušených povinností.
 • Provedeme inventuru všech stávajících povinností občanů a právnických osob vůči státu.
 • Zavedeme pravidlo „Nová povinnost jen za dvě zrušené“.
 • Nastartujeme velký právní úklid: Zrušíme zbytečné povinnosti, zbytečná razítka a nadbytečné zákony. Zjednodušíme vyhlášky a zákony, které stát musí mít.
 • Pro lepší orientaci v právním řádu zavádíme pevné dva dny, kdy mohou zákony v naší zemi nabývat účinnosti.
 • Zavedeme princip „jednou a dost“ – stát nebude chtít po lidech, aby znovu vyplňovali informace, které už jednou poskytli.
 • Zajistíme plnění zákonných lhůt ze strany státu – fikce souhlasného závazného stanoviska po uplynutí zákonné lhůty.
 • Elektronizace státu bude sloužit k tomu, aby lidem zjednodušila život a zásadně zkrátila úřední lhůty – např. při stavebním povolení.
 • Zredukujeme počet průkazů – místo ukazování plastových kartiček aktuální informace po síti nebo v mobilu.
 • Zastropujeme počet úředníků a zavedeme osvědčený způsob motivace: odměna za kvalitní práci a větší výkon.
 • Rozšíříme možnost rychlého připojení k internetu do všech domácností