3 principy vládnutí
5 programových priorit

KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ

Připravíme děti na život a výzvy moderního světa

Základní a střední školství musí žáky připravit na výzvy 21. století. Praxe učení se co největšímu množství informací bez důrazu na práci s nimi nikam nepovede, o tom se můžeme přesvědčit ve všech mezinárodních srovnáních.

Čeští žáci mají podle statistik nejméně rádi školu ze všech vyspělých zemí světa. Jejich rodiče zase nemají v naší zemi jistotu, že kterákoli zvolená škola bude srovnatelně dobrá. Tyto základní problémy musíme vyřešit. Chceme nejen přidat učitelům, ale také proměnit náplň výuky.

Vysoké školství je jeden z klíčových nástrojů pro navyšování konkurenceschopnosti České republiky v Evropě a ve světě. Musíme být schopni ohodnotit ta pracoviště, na kterých dosahují vědečtí pracovníci nejlepších výsledků. Uplatníme hodnocení výkonu s jasnými finančními důsledky – přidáváme nejlepším, ubíráme nejhorším. A to platí jak ve výzkumu a s ním spojeném vysokoškolském vzdělávání, tak v profesním vzdělávání uskutečňovaném na vysokých školách.

Základní a střední školy

 • Připravíme a zrealizujeme plán regionální podpory školství (snížíme rozdíly ve vzdělávání mezi regiony, zasadíme se o zásadní zlepšení kvality učňovského školství).
 • Podpoříme státní podporu rozpočtů obcí, měst a krajů v investicích do jejich škol.
 • Podpoříme soukromé školy a jejich rovnost s veřejnými školami. 
 • Zvýšíme platy učitelům tak, aby jejich výše směřovala ke 150 % průměrného platu, zavedeme kariérní systém a necháme rozhodovat ředitele.
 • Změníme a zmodernizujeme obsah vzdělávání ve školách, aby děti lépe připravil na rychle se měnící svět. 
 • V některých oblastech provedeme redukci obsahu učiva.
 • Radikálně omezíme byrokracii ve školách a zavedeme kvalitní metodickou podporu pro školy i učitele, budeme řešit problémy spojené s tzv. společným vzděláváním.
 • Zastavíme rozšiřování a zpřísňování zkoušek v klíčových uzlech vzdělávání.

Vysoké školy a výzkum

 • Zavedeme víceletou finanční perspektivu pro vysoké školy a výzkumné organizace. Pro vysoké školy sjednotíme institucionální financování vzdělávání a výzkumu do jednoho příspěvku.
 • Ve financování výzkumu uplatníme výsledky hodnocení: přidat nejlepším, ubrat nejhorším. 
 • Ve financování vysokoškolského vzdělávání provedeme revizi s cílem zohlednit skutečnou náročnost způsobu výuky.
 • Podpoříme transformaci grantového systému, aby dával mladým talentům šanci zahájit vlastní nezávislý výzkum.
 • Zrušíme formalistická omezení ve výzkumných grantech.