3 principy vládnutí
5 programových priorit

OCHRÁNÍME HODNOTY LISTOPADU 1989

Před 30 lety jsme získali svobodu a demokracii, postupně jsme zavedli principy tržní ekonomiky a po zániku Československa jsme ukotvili Českou republiku v politických a bezpečnostních pilířích západní civilizace NATO a EU. Nic z toho není samozřejmost ani dnes. Všechny tři pilíře naší svobody, bezpečnosti a prosperity potřebují silnou ochranu.

ODS se dnes znovu stala nejsilnějším domácím politickým garantem geopolitické a civilizační příslušnosti k Západu. Chceme však také obnovit nejlepší tradice české politiky, která v různých důležitých zlomových obdobích dokázala promluvit do politiky evropské i světové. Po skončení 1. světové války česká politika spoluvytvářela uspořádání Evropy. Po pádu komunismu česká pozice významným způsobem přispěla k připojení střední Evropy do politických a bezpečnostních struktur západní civilizace. Na toto všechno chceme navazovat v nejistých a geopoliticky znovu nebezpečných časech tak, aby jimi Česká republika znovu prošla jako země, která vítězí.

Toto jsou naše závazky a konkrétní cíle

  • Zvýšíme podíl výdajů na silnou moderní Armádu ČR na úroveň 2 % HDP.
  • Podpoříme všestranné aktivní působení v nadnárodních aliančních silách NATO.
  • Ubráníme a posílíme filozofii alianční obranné architektury Evropy před záměry oslabovat vojenskou a politickou sílu NATO v Evropě.
  • Dosáhneme základní shody o českých národních zájmech doma a prosadíme českou národní pozici do centra diskusí o změnách v Evropské unii.
  • Prosadíme, aby Česká republika byla hlasem zdravého rozumu v politických a bezpečnostních strukturách Západu.