3 principy vládnutí
5 programových priorit

Loni jsme si připomněli 100 let od založení moderní české státnosti. Její zakladatelé dostali naši meziválečnou první republiku mezi 10 nejvyspělejších zemí světa. Tento rok si připomínáme 30 let, kdy jsme znovu získali svobodu a demokracii. A opět jsme se tak stali lídry transformace od socialismu k tržní ekonomice, demokratickým institucím a připojili se k NATO a EU.

Od těch okamžiků uplynulo třicet let a my jsme se dnes ocitli na rozcestí. Žijeme přítomností, ale nemyslíme na budoucnost. Politické debaty okupují politické a osobní problémy členů vlády, kampaně a bohužel často i doslova nesmyslná a absurdní témata, a nezbývá tak prostor ani čas na zásadní otázku: Jaké máme Česko? A jaké Česko vlastně chceme?

Projídáme roky ekonomického růstu, stát pod taktovkou vlády už několik let bobtná, od občanů inkasuje stále víc, aby měl co přerozdělovat. Rozpočty jsou již neudržitelné i v příznivých ekonomických časech a politika ztratila svůj obsah. Je správné, že se zvyšují důchody současným seniorům, ale je poctivé přiznat, že neexistují žádné záruky, že důstojný důchod čeká i dnešní čtyřicátníky, natož generaci ještě mladší. Je správné, že se zvyšují platy učitelů a bylo by na místě to dělat ještě rychleji, ale je poctivé říci, že nejde o skutečnou změnu, ale jen splácení dluhu, který se táhne z předešlých let. Za poslední roky se zvýšily příjmy státu o 25 %, ale v žádné oblasti nenastalo adekvátní zlepšení. Skutečnou politiku vlády nahrazuje marketing jedné osoby. Namísto zájmů celé České republiky jsou v centru pozornosti zájmy a problémy jediné osoby. Namísto respektování ústavy a tradičních politických pravidel parlamentní demokracie, ověřených politických brzd, protivah a principů politické kultury jsme svědky chaosu, svévole a newspeaku.

Proto Vám předkládáme náš příspěvek do diskuse o tom, jaké chceme Česko. Toto je náš plán 5 + 3, jak řešit největší problémy a výzvy země, jak pomoci střední vrstvě, jak si vybojovat budoucnost, v níž bude Česká republika v příštích letech opět zemí, která vítězí! Nabízíme 5 programových priorit a 3 principy vládnutí. Pro tento plán se budeme snažit získat co nejširší politickou a voličskou podporu. A pokud budeme úspěšní, podmíníme svou účast ve vládě prosazením našich programových a politických podmínek.

Stáhnout

Kampaň za změnu